GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u

PRE-KOM@NET                       

NARUČIVANJE ODVOZA
DIMNJAČARI:
Prelog (1.-30.)                                        
Alen Drk           Mario Horvat
099 4469845     099 3344412
Kotoriba (1.-30.)
Milivoj Vugrinčić
099 2714449
D.Vidovec(8.-15.), D. Dubrava(16.-23.),
Goričan(24.-30.), S. Marija (1.-7.)
Stjepan Bendelja   Darko Hodić
099 2690358         099 4803182
GROBARI:
Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava
Franjo Ekart 099 3344424
Alojz Balent 099 3344441
Dejan Mesarić 099 3344411

OTPAD:

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

KONAČNI REZULTATI SAKUPLJANJA OTPADA ZA 2018. GODINU

18.01.2019 Nakon završene obrade podataka i provedene inventure skladišta otpada, objavljujemo konačne podatke o sakupljenom otpadu za 2018. godinu na području gdje PRE-KOM pruža javnu uslugu. Tijekom prošle godine pridružile su nam se Općine Domašinec, i Martijanec, a početkom 2019. godine pridružila nam se i Općina Podturen. Sve JLS su ostvarile napredak u odvojenom sakupljanju otpada, a u 2019. godini nastojati ćemo značajnije smanjiti miješani otpad iz pravnih osoba. Možemo reći da je službeno prikazivanje odvojeno sakupljenog otpada ono prema HAOP-u, mi smo sukladno tome ustrojili i naše evidencije. Ostvarili smo prosječnu stopu recikliranja otpada od 57,03%, a najbolje rezultate ostvarili su Belica 66,36%, Prelog 61,86% i Donja Dubrava 55,26%. U obračunu prema HAOP-u neke vrste otpada koje smo sakupili od kućanstva ne pribrajaju se u reciklirani otpada (npr. gume, sanitarije i sl.) te je taj postotak nešto manji prema evidenciji odloženo-obrađeno za koju smatramo da je najbolja evidencija. Iz tabela je vidljivo da je broj korisnika fizičkih osoba značajno rastao (cca. 40%) dok je miješani komunalni otpad ostao na istoj razini kao u 2014. godini. U 2018. godini od fizičkih osoba po stanovniku smo sakupili i odložili 79 kilograma miješanog i glomaznog otpada godišnje te napredujemo prema našem cilju od 50 kg takvog otpada godišnje. U novu 2019. godinu krećemo sa projektom sakupljanja otpadnog jestivog ulja, provoditi će se EU projekt iz izobrazbe, a krajem godine opet kroz EU projekt konačno očekujemo 11000 plavih i 11000 žutih spremnika za sve korisnike te se korisni otpad više neće sakupljati u vrećama. Ove rezultate ostvarili smo suradnjom naših korisnika, naših vlasnika i djelatnika PRE-KOM-a.
NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE ! PRE-KOM PRELOG
DOMAŠINEC, MARTIJANEC I PODTUREN POSTAJU ZERO WASTE OPĆINE

08.02.2019. Na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u Gradu Prelogu, Općine Domašinec, Martijanec i Podturen potpisale su Odluku o pristupanju međunarodnoj strategiji Zero Waste 2020. Odluku su potpisali načelnici Mario Tomašek za Općinu Domašinec, Dražen Levak za Općinu Martijanec i Perica Hajdarović za Općinu Podturen. Prihvaćanjem ove Odluke navedene Općine priključile su se ostalim JLS u sklopu grupacije PRE-KOM-a koje su to učinile prije, te su iskazale opredjeljenje da udio odvojeno sakupljenog otpada povećaju na 70% a količinu miješanog otpada po stanovniku smanje na 50 kg godišnje do kraja 2020. godine. Prisutne je pozdravio i gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, a direktor PRE-KOM-a Siniša Radiković prisutnim novinarima prezentirao je preliminarne rezultate za 2018. godinu iz kojih se vidi daljnji napredak svih JLS unutar grupacije PRE-KOM-a, a posebno novo uključenih Općina. Na konferenciji za novinare prisutnima se obratio i koordinator mreže Zero Waste Hrvatska gospodin Marko Košak, koji je ujedino i voditelj programa gospodarenja otpadom naše najveće eko udruge Zelene Akcije, koji je pozdravio napredak svih JLS te uključenje novih JLS jer se tima poboljšavaju sustavi gospodarenja otpadom na području novo uključenih Općina. Grad Prelog, te Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen tako zajedno nastavljaju svoje putovanje prema društvu bez otpada i 2020. godine očekujemo ispunjenje naših preuzetih ciljeva od 70% odvojeno sakupljenog otpada.


NABAVLJEN RADNI STROJ ZA ČIŠĆENJE MALIH GRADOVA I OPĆINA

08.02.2019. Danas je gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek predao ključeve radnog stroja za čišćenje ulica TIMAN 3400 radniku PRE-KOM Ivanu Bermancu. Cestovna čistilica TIMAN 3400 danskog proizvođača komunalnih strojeva TIMAN nabavljena je putem javne nabave vrijedne 552.063,56 KN sa PDV, a isporučio ga je njihov zastupnik za RH tvrtka O-K-TEH d.o.o. iz Zagreba. Čistilica TIMAN 3400 je radni stroj za sva godišnja doba i može se koristiti za čišćenje ulica, čišćenje snijega, sakupljanje lišća pomoćno usisnog crijeva za lišće ili pranja manjih površina visoko tlačnim pištoljem. Nabavljena čistilica koristiti će se za čišćenje ulica na području Grada Preloga ali i na području okolnih Općina.
Cestovna čistilica TIMAN 3400 - za sva godišnja doba
4 četke, Širina čišćenja do 2300 mm
Sabirni spremnik 500 litara
Rezervoar vode 110 litara
Usisno crijevo za usisavanje lišća
Visoko tlačni pištolj snage 100 bara
Prednja ralica za snijeg širine 1350 mm
Kamere za vožnju unazad i usisnih usta za bolji pregled
Motor kubota, snaga 34 KSZBOG POVEĆANJA OPSEGA POSLOVA TRAŽI SE DIMNJAČAR

25.01.2019. Pozivamo zainteresirane da se jave i priključe našem timu na poslovima dimnjačarske službe.


ZBOG POVEĆANJA OPSEGA POSLOVA TRAŽI SE DJELATNIK SA POZNAVANJEM GOSPODARENJA OTPADOM U RH

19.01.2019. Pozivamo zainteresirane da se jave i priključe našem timu na poslovima gospodarenja otpadom.


OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), OKOLIŠEM (ISO 14001) TE SIGURNOŠĆU I ZDRAVLJEM ZAPOSLENIKA (OHSAS 18001) ZA 2018. GODINU

19.01.2019. GKP PRE-KOM d.o.o.  je od sredine 2018. godine poduzeće u vlasništvu 11 JLS iz Županije Međimurske i 1 JLS iz Županije Varaždinske, te želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2018. godinu. U 2018. godini od mjeseca veljače pridružila nam se Općina Domašinec, a od mjeseca lipnja Općina Martijanec, dok pružanje usluge u Općini Podturen počinje 01.01.2019. godine. Naš sustav gospodarenja otpadom i dalje ostvaruje ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju i obradi korisnog otpada u RH. Za poslove gospodarenja otpadom ishođene su sve potrebne dozvole i očevidnici te smo ishodili dozvolu za gospodarenja otpadom za sakupljanje i skladištenje otpadnog jestivog ulja. Unatoč dobrim rezultatima prethodna godina bila je vrlo izazovna zbog usklađivanja gospodarenja otpadom sa Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada RH a počela se primjenjivat od 01.02.2018. godine.  Na poslovima gospodarenja otpadom sada radi više od 45 radnika sa područja svih JLS gdje PRE-KOM pruža usluge. U prethodnoj godini ostvarili smo većinu zacrtanih ciljeve, osim projekata sa resornim Ministarstvom i/ili Fondom za zaštitu okoliša koji nažalost nisu bili raspisani, a dio ciljeva nismo ostvarili zbog značajnog proširenja opsega poslovanja u gospodarenju otpadom. Dio projekata odradili smo samostalno, a one koje nismo realizirali samostalno prenijeti će se na sljedeću godinu.
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2018. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje rast prihoda od 20,12% prvenstveno zbog povećanja opsega poslovanja u gospodarenju otpadom (Općine Domašinec i Martijanec), ali i zbog korekcija cijena zbog usklađivanja sa Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom. Kako smo povećali opseg poslovanja rasli su i troškovi zbog zapošljavanja novih radnika, troškova poslovanja i potrebnih investicija (amortizacija).   
Prihodi ostvareni:   13.665.964 kuna   
Rashodi ostvareni: 13.639.070 kuna  
Dobit - prije oporezivanje iznosi 26.894 kuna. Rezultat poslovanja je pozitivan, a uz to odrađene su potrebne investicije potrebne za daljnji rast prihoda u narednoj godini (Općina Podturen), nažalost nastavlja se značajan pad prihoda od prodaje korisnog otpada zbog zatvaranja tržišta Kine za izvoz korisnog otpada posebno plastike.
CILJ ZA 2019 - Kako imamo još slobodnih kapaciteta u našim građevinama za gospodarenje otpadom, te ako će biti još zainteresiranih JLS za priključenje našem sustavu ići će se u proširenje poslova gospodarenja otpadom. Očekujemo rast prihoda od oko 5%. Kako je urednost u plaćanju i dalje loša (pogotovo kod fizičkih osoba) pojačati ćemo aktivnosti na naplati potraživanja.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Ugovorili smo usluge gospodarenja otpadom sa Općinom Domašinec i Martijanec, dok Općina Podturen kreće sa pružanjem javne usluge sa 01.01.2019. godine. Sve zaprimljene prigovore i reklamacije rješava povjerenstvo na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj kreće se na istom nivou prema prethodnoj godini.
CILJ ZA 2019 - U 2019. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz eventualno novo ugovaranje na poslovima gospodarenja otpadom.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi (vrlo značajan zakonski zahtjev je Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom), te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2018. godini imali smo i vanjske kontrola koje nisu utvrdile naše nepravilnosti u poslovanju.
CILJ ZA 2019 - U 2019. planiramo krenuti sa pilot projektom unapređenja digitalne evidencije sakupljanja otpada uvođenjem rfid čipova kao zamjena za poluautomatsku evidenciju tabletima (uz evidenciju sakupljanja otpada predstavlja prihvatljiv dokaz o izvršenoj usluzi)
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih mijenjao se i kretao na oko 90 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu.
CILJ ZA 2019 - U 2019. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika, te obrazovanje za sigurnost na radu naših zaposlenika, pogotovo novo zaposlenih.
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Ove godine se udio odvojeno sakupljenog, obrađenog i oporabljenog korisnog otpada povećao se oko 5% na  58,03% što je među najboljim rezultatima u Republici Hrvatskoj, a ako gledamo samo odvojeno sakupljeni otpad onda je taj udio povećao na  62,39%.
CILJ ZA 2019 - U 2019. godini želimo daljnji rast udjela u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada za minimalno 1,0 postotna poena.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga, a to su da ima sve manje domaćinstva, a i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja. Ostvarena je uključenost u 2018. godini od 95,94 % i ona je blago pala zbog uključenja novih JLS, te ćemo je uz suradnju JLS nastojati povećavati naredne godine. Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom pojavio se i termin trajno nekorištene nekretnine koja ne mora koristiti uslugu, a to se dokazuje potrošnjom struje.
CILJ ZA 2019 - U 2019. sa JLS i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati za 0,10 postotna poena.
7. ZDRAVLJE I SIGURNOST ZAPOSLENIKA
Zdravlje i sigurnost zaposlenika (OHSAS 18001) naš je primarni cilj kako bi se svi radni zadaci obavljali na  način da zdravlje i sigurnost zaposlenika bude na najvišem nivo.  Educirali smo zaposlenike vezano uz uvedeni sustav. Uveli smo sustav praćenja potencijalno opasnih situacija. Proveli smo potrebne vježbe evakuacije i spašavanja. Nažalost imali smo 6 lakših ozljeda na radu i to želimo značajno smanjiti  u narednoj godini.
CILJ ZA 2019 - U 2019. nastojati ćemo završiti bez ozljeda na radu.


Back to content