GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u


NARUČIVANJE ODVOZA


DIMNJAČARI:
Prelog (1.-30.)                                        
Alen Drk           Mario Horvat
099 4469845     099 3344412
Kotoriba (1.-30.)
Milivoj Vugrinčić
099 2714449
D.Vidovec(8.-15.), D. Dubrava(16.-23.),
Goričan(24.-30.), S. Marija (1.-7.)
Stjepan Bendelja Miljenko Marđetko  Đuro Belić
099 2690358       099 3344441  099 2692345
GROBARI:
Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava
Franjo Ekart 099 3344424
Dejan Mesarić 099 3344411
Zoran Vargović 099 4905069
Valent matulin 099 4871773
OTPAD:

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

POČETNA KONFERENCIJA EU PROJEKTA "OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG"

10.07.2020. U prostoru Poduzetničkog centra Preloga, održana je, u petak 10. srpnja, početna konferencija projekta „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“. Jedan je ovo u nizu projekata koje provodi Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o. iz Preloga. Početna konferencija održana je uz dobru vijest pristiglu ovih dana iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Ministarstvo je objavilo preliminarne podatke u odvajanju otpada za Republiku Hrvatsku za 2019. godinu. Grupacija GKP Pre-kom d.o.o. zadržala je lidersku poziciju u Hrvatskoj sa 10 mjesta među dvanaest najboljih jedinica lokalne samouprave u odvajanju otpada. Početnoj konferenciji nazočili su predstavnica Međimurske županije Sandra Golubić, zamjenik gradonačelnika Grada Preloga Zdravko Kvakan, načelnici Općina Sveta Marija, Donji Vidovec i Kotoriba Đurđica Slamek, Josip Matulin i Ljubomir Grgec, pročelnici u Upravi Grada Preloga Miljenka Radović i Željko Poredoš te predstavnici komunalnih poduzeća iz Ludbrega, Novog Marofa i Murskog Središća. Sve je pozdravio zamjenik gradonačelnika Preloga Zdravko Kvakan, a projekt je predstavila Tihana Jelačić Radiković iz Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o. iz Preloga.
U sklopu javnog poziva Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF)  - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“ ukupne vrijednosti 4.447.956,07 kuna bez PDV-a uz pedeset postotno bespovratno sufinanciranje. Visina bespovratnih sredstava iznosi 2.194.535,06 kuna. Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. Projekt će se provoditi u trajanju od 18 mjeseci na području 14 JLS (Gradovi Prelog, Ludbreg i Novi Marof te Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) čime je obuhvaćeno oko 58 000 stanovnika odnosno 18 000 kućanstva i 1 000 pravnih osoba. U sklopu projekta nabaviti će se novi učinkovitiji strojevi, a ujedno ekološki prihvatljiviji i to: drobilica biorazgradivog otpada i granja, sijačica komposta, mala punionica vreća kompostom, teleskopski utovarivač i obični utovarivač. Projektom je planirana i uspostava automatiziranog sustava vlaženja komposta, te sadnja lipa oko kompostane kako bi se smanjila buka i širenje čestica prašine te unaprijedila kvaliteta okoliša. U sklopu projekta osigurana su sredstva za plaće zaposlenika GKP PRE-KOM d.o.o. koji će voditi projekt kao i za provođenje informativnih aktivnosti projekta. Održati će se 2 radionice u Kompostani Prelog o korištenju komposta u klasičnoj i ekološkoj poljoprivredi za poljoprivrednike sa područja provođenja projekta, zatim 14 javnih tribina u svakoj JLS sa područja provođenja projekta, izraditi će se letak o odvojenom prikupljanju i obradi biootpada kao i letak prilagođen osobama sa intelektualnim teškoćama, te plakati i baneri koji će se oglašavati na internetskim portalima. U sklopu projekta planira se sadnja zelenila (lipa) na dijelovima parcele  koja još nije obuhvaćena zelenilom kako bi se unaprijedila kvaliteta okoliša i smanjili mogući negativni utjecaji (prašina, buka) kompostane na okolno stanovništvo. Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta za obradu biootpada, smanjenje količina odloženog biootpada na odlagalište te opremanje i modernizacija postojećeg postrojenja. Uz glavne ciljeve projekt će povoljno utjecati na okoliš zbog smanjenja utjecaja ispušnih plinova jer će modernizacijom strojeva/opreme doći do velikog skoka (nekoliko generacija) kvalitete motora te će doći do povećanja učinkovitosti i ubrzavanja procesa kompostiranja. Jedan od ciljeva projekta je postati primjer dobre prakse u sakupljanju i obradi biootpada i promociji korištenja proizvedenog komposta klase I za ekološku poljoprivredu i klase II za klasičnu poljoprivredu. Provedbom ovog projekta Kompostana Prelog, biti će uređena prema svim vrhunskim, europskim standardima, a kapacitet građevine će se povećati na 7.200 tona godišnje.


PRELIMINARNI REZULTATI U ODVAJANJU OTPADA U RH ZA 2019. GODINU

09.07.2020. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je preliminarne podatke u odvajanju otpada za Republiku Hrvatsku za za 2019. godinu. Grupacija PRE-KOM-a zadržala je lidersku poziciju u RH sa 10 mjesta u najboljih 12 JLS. Temeljem tih rezultata i u Županiji Međimurskoj i Županiji Varaždinskoj držimo liderske pozicije. Pozivamo Vas da i dalje zajedno odgovorno gospodarimo otpadom. Ostvarene postotke možete vidjeti u tablicama u prilogu.
NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE ! PRE-KOM PRELOG.

EU PROJEKT IZGRADNJE I OPREMANJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PROŠAO ADMINISTRATIVNU PROVJERU

03.07.2020. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike danas nam je dostavilo Obavijest da je naš EU projekt "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpada" prošlo administrativnu  provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i da kreće u Fazu prihvatljivosti izdataka koju provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vrijednost projekta je 4,2 milijuna kuna a bespovratna sredstva iznose 50% tog iznosa. Očekujemo da će i ovaj EU projekta krenuti početkom rujna mjeseca. Naši Vlasnici (12 JLS) i mi ćemo u periodu 2019. do 2021. provesti EU projekte vezane uz gospodarenje otpadom u vrijednosti od 15 milijuna kuna , a od tog iznosa je 9,6 milijuna kuna bespovratnih sredstva ili 64%.


KREĆE NABAVA DVA NOVA KOMUNALNA VOZILA

03.07.2020. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo nam je Odluku o sufinanciranju nabave 2 nova komunalna vozila. Vrijednost EU projekta iznosi 1.817.602,50 kuna, a bespovratno je 1.480.000,00 kuna ili 81,426%. Očekujemo da će nakon izrade natječajne dokumentacije, natječaj krenuti u rujnu ove godine, a isporuka vozila se očekuje u prvom kvartalu sljedeće godine. Provođenjem projekta dodatno će se obnoviti i modernizirati naš vozni park komunalnih vozila, te očekujemo smanjenje troškova održavanja naših komunalnih vozila. Novo nabavljena komunalna vozila biti će prihvatljivija za okoliš zbog smanjenja emisije ispušnih plinova, vozila će poštivati normu EURO 6d.


UGOVOR ZA EU PROJEKT "OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG"

27.05.2020. Danas smo potpisali Ugovor za EU projekt Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog. Vrijednost projekta je 4.447.956,07 kuna bez PDV-a, a bespovratna sredstva iznose 2.194.535,06 kuna. Putem projekta nabaviti će se novi učinkovitiji strojevi a ujedno ekološki prihvatljiviji i to: drobilica biorazgradivog otpada i granja, sijačica komposta, mala punionica vreća kompostom, teleskopski utovarivač i obični utovarivač. Također će se u sklopu projekta napraviti automatizirani sustav vlaženja komposta, te će se oko kompostane posaditi lipe. Također su u sklopu projekta osigurana sredstva za plaće zaposlenika PRE-KOM koji će voditi projekt kao i za provođenje informativnih aktivnosti projekta. U narednom razdoblju očekujemo potpisivanje još dva ugovora za EU projekte i to za: nabavu 2 nova komunalna vozila vrijedan 1,82 milijuna kuna bez PDV-a, te izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad vrijedan 4,2 milijuna kuna bez PDV-a.


Back to content