GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u

PRE-KOM@NET                       

NARUČIVANJE ODVOZA
DIMNJAČARI:
Prelog (1.-30.)                                        
Alen Drk           Mario Horvat
099 4469845     099 3344412
Kotoriba (1.-30.)
Milivoj Vugrinčić
099 2714449
D.Vidovec(8.-15.), D. Dubrava(16.-23.),
Goričan(24.-30.), S. Marija (1.-7.)
Stjepan Bendelja   Belić Đuro
099 2690358         099 2692345
GROBARI:
Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava
Franjo Ekart 099 3344424
Alojz Balent 099 3344441
Dejan Mesarić 099 3344411

OTPAD:

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

BESLPATAN KOMPOST ZA POLJOPRIVREDNIKE

15.10.2018. Kako imamo na lager određenih količina grubo sijanog (2,5 cm) komposta klase I, koji je pogodan kao organsko gnojivo za poljoprivredno zemljište, zainteresirani poljoprivrednici sa područja gdje PRE-KOM obavlja javne usluge mogu se javiti Kristijanu Levačiću 099 3344428 i dogovoriti besplatno preuzimanje komposta. Kompost je ispitan dva puta prema Ministarstvu zaštite okoliša i Ministarstvu poljoprivrede i zadovoljava kriterije za kompost klase I (Ministarstvo zaštite okoliša) i raspoređen je u organska gnojiva (Ministarstvo poljoprivrede).

EUROPSKA KOMISIJA IZDALA RANO UPOZORENJE HRVATSKOJ ZBOG NE ISPUNJAVANJA CILJEVA ZA RAZDVAJANJE OTPADA DO 2020.

12.09.2018. Kako Republika Hrvatska i dalje zaostaje u odvajanju i obradi korisnig otpada Europska komisija izdala je jučer rano upozorenje za Hrvatsku zbog rizika neispunjenja europskih ciljeva za razdvajanje otpada do 2020. godine. Kako su 12 JLS (Prelog, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) gdje PRE-KOM pruža javnu uslugu ispunili zadane ciljeve, podržavamo sve preporuke Europske komisije a pogotovo one da se ne kažnjavaju JLS koje su ispunili ciljeve, te da bi takve JLS trebalo nagraditi.
U upozorenju stoji:
1. razdvojeno prikupljanje otpada koji se može reciklirati, uključujući biootpad, još uvijek se učinkovito ne provodi,
2. ekonomski poticaji za građane i jedinice lokalne samouprave još nisu uvedene,
3. shema produljene odgovornosti proizvođača u Hrvatskoj ne pokriva u potpunosti troškove odvojenog skupljanja,
4. potrebna su veća ulaganja u poštovanje hijerarhije obrade ostatnog otpada.
Komisija Hrvatskoj predlaže:
1. bolji nadzor proizvođača koji su odgovorni za stavljanje ambalaže na tržište kako bi se ti podaci uskladili onima iz komunalnih tvrtki,
2. kontrola odloženih količina otpada na odlagališta, posebice onih koja nemaju vagu,
3. bolju kontrolu udjela pojedinih vrsta otpada u komunalnom otpada i prikupljanje tih podataka,
4. uključivanje proizvođača u skupljanje otpada od vrata do vrata gdje god je to moguće,
5. organizacija prikupljanja naknade za ambalažu i slanja na reciklažu od strane samih proizvođača,
6. povećanje naknada proizvođačima kako bi se u potpunosti financirao sustav recikliranja,
7. uvođenje standarda za sve lokalne jedinice samouprave za za što viši stupnja prikupljanja otpada od vrata do vrata,
8. razmatranje revizije novčanih kazni za jedinice lokalne samouprave koje ne ispunjavaju ciljeve - trenutno su
kazne preteške i najvjerojatnije ispod troškova postizanja ciljeva dok bi potencijalno povećanje novčanih kazni tijekom nekoliko godina bilo učinkovitije,
9. uvođenje mjera koje bi spriječile bilo kakvo kažnjavanje jedinica lokalne samouprave koje su visok stupanj razdvajanja postigle već 2015.,
10. uvođenje jasne definicije ostatnog otpada koji je sav komunalni otpad iz kojeg se je odvojen sav otpad koji se može reciklirati,
11. uvođenje jasnih pravila plaćanja za zbrinjavanje otpada prema stupnju razdvajanja,
12. pojačanu edukaciju stanovništva kroz jedinstvene poruke za sve jedinice lokalne samouprave,
13. pružanje tehničke pomoći jedinicama lokalne samouprave oko izbora načina prikupljanja otpada, javnih nabava, upravljanja davanja usluga i promotivnih kampanja kroz dijelenja primjera dobrih ideja i praksi koje vode većoj učinkovitosti, smanjenju troškova i poboljšanju usluge,
14. revizija prioriteta trošenja sredstava iz EU fondova jer su sadašnji na izgradnji infrastrukture centara za zbrinjavanje otpada dok bi trebali biti na razdvajanju otpada za recikliranje i biootpada,
15. strateški pristup cijelom sustavu i izbjegavanje financiranja ad hoc rješenja pojedinih projekata,
16. uvođenja nagrada jedinicama lokalne samouprave koje su postigle dobre rezultate u razdvajanju otpada,
17. razmatranje regionalnog, decentraliziranog pristupa gospodarenju otpadom.

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

12.09.2018. U srijedu, 12. rujna, u prostorijama Grada Preloga održana je početna konferencija projekta „Ne dvoji nego smeće odvoji“. O projektu su govorili gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, Miljenka Radović, voditeljica Projektnog tima Grada Preloga te pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvenu djelatnost Grada Preloga i Vesna Novak, iz tvrtke Bercon d.o.o., zadužene za provedbu projekta. Grad Prelog, u suradnji sa svojim partnerima u projektu, općinama Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Pribislavec krenuo je u projekt "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !". Radi se o programu izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su na svojim područjima provoditi izobrazno – informativne aktivnosti, a kroz ovaj poziv za to su im osigurana i značajna EU sredstva. Ministarstvo je gradovima i općinama osiguralo ukupno 47,2 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za provedbu edukativnih programa. Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Ovom je odlukom Gradu Prelogu dodjeljeno približno 1,2 milijuna kuna, 85% je bespovratnih sredstava, dok će do ukupne vrijednosti uz Grad Prelog ovaj projekt financirati općine partneri u projektu: Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Pribislavec. Projekt će se provoditi kroz 20 mjeseci, na području koji pokrivaju ove jedinice lokalne samouprave, a koji čini preko četrdeset tisuća korisnika. Provođenjem projekta očekuje se nastavak još boljih rezultata u odvajanju i obradi korisnog otpada.


KREĆE PILOT PROJEKT SAKUPLJANJA KORIŠTENOG JESTIVOG ULJA OD FIZIČKIH OSOBA U NASELJU PRELOG

04.09.2018. Kako su isporučeni spremnici za sakupljanje ohlađenog korištenog jestivog ulja krećemo sa pilot projektom. Pilot projekt provoditi će se na području naselja Prelog, a kasnije ćemo ga širiti na sve JLS gdje mi sakupljamo otpad. Korisnici ovu uslugu ne bi dodatno plaćali, a pravne osobe će isto moći koristiti ovu uslugu po dobivanju dozvole za sakupljanje ove vrste otpada. Pozivamo zainteresirane korisnike sa područja naselja Prelog da se jave za preuzimanje spremnika u PRE-KOM-u, K. Zvonimira 9, od 7 do 15 sati, a svaki korisnik koji preuzme spremnik dobiti će i kratke upute za korištenje. Svaki korisnik može samostalno odvesti spremnik za pražnjenje u reciklažno dvorište ili ga ostaviti u dane kada se sakuplja korisni otpad i naši djelatnici će spremnik pokupiti i ostaviti zamjenski prazni.
"NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !"  PRE-KOM Prelog


OPĆINA PODTUREN U GRUPACIJI PRE-KOM-a

29.08.2018. Danas su Grad Prelog i Općina Podturen potpisali ugovor o prodaju udjela od 2% u PRE-KOM-u Općini Podturen. Također se potpisao i aneks V sporazuma o zajedničkom provođenju mjera gospodarenja otpadom, čime je Općina Podturen počinje zajednički gospodariti otpadom sa 12 JLS (Grad Prelog, Općine Donja Dubrava, Kotoriba, Donji Vidovec, Sveta Marija. Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen). PRE-KOM će 24, 25 i 26 rujna održati javne tribine o novom načinu gospodarenja otpadom po svim naseljima Općine Podturen. Početkom listopada krenuti ćemo sa evidentiranjem postojećih spremnika koji su otkupljeni od sadašnjeg davatelja javne usluge te  podjelom izjava, uputa sa kalendarom odvoza, vreća za korisni otpad i spremnika za biorazgradivi komunalni otpad po svim naseljima. Pružanje javne usluge početi će sa 01.01.2019. godine i očekuje se postizanje ciljeva o odvajanju korisnog otpada od 50% već u prva 3 mjeseca  2019. godine.


OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE

28.08.2018. Zbog širenja opsega poslova otvoreni su natječaji za sljedeća radna mjesta:
Gradsko komunalno poduzeće
«PRE-KOM» d.o.o. Prelog, Kralja Zvonimira 9
raspisuje
N A T J E Č A J
za radna mjesta
Grobar
1 izvršitelj
NKV, KV radnik
poželjno radno iskustvo, može i bez iskustva
rad na neodređeno vrijeme, probni rok  od 6 mjeseci
stimulativna primanja, plaćen prijevoz, ostala primanja prema kolektivnom ugovoru
Komunalni radnik - komunalno vozilo i sortirnica
2 izvršitelja
NKV radnik
može i bez iskustva
rad na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci s mogućnošću stalnog zaposlenja
stimulativna primanja, plaćen prijevoz, ostala primanja prema kolektivnom ugovoru

Prijave na natječaj primaju se do popunjenja radnih mjesta
Uprava:
Siniša Radiković dipl.ing

NABAVLJEN MALI RABLJENI KAMION

18.07.2018. Ovih dana počeli smo sa korištenjem nabavljenog malog rabljenog kamiona zbog proširenja posla na Općine Domašinec, Martijanec a uskoro i na Podturen. Kamion će služiti za sakupljanje glomaznog otpada, podjelu spremnika i sakupljanje korisnog otpada (metalne ambalaže i stakla). Vrijednost nabavljenog kamiona bez PDV-a iznosi 78.000,00 kuna, a vozilo je staro 6 godina i u vrlo dobrom stanju. Ovom nabavom u korištenju se nalazi 6 kamiona za sakupljanja otpada i 3 mala kamiona za sakupljanje glomaznog i korisnog otpada.OPĆINA MARTIJANEC POSTAJE LIDER U ODVOJENOM SAKUPLJANJU OTPADA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

29.06.2018. Početkom ove godine Općina Martijanec ušla je u suvlasništvo PRE-KOM-a iz Preloga kojem su povjerene javne ovlasti za pružanje javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te sakupljanja korisnog otpada na području cijele Općine. Podijeljeni su spremnici za miješani komunalni otpad (crni od 60l do 360l), za biorazgradivi komunalni otpad (smeđi 120l), te vreće za sakupljanje korisnog otpada. Općina Martijanec kandidirala je nabavu plavih i žutih spremnika prema Fondu za zaštitu okoliša koje će zamijeniti sakupljanje papira, tetrapaka i plastike u vrećama. Pružanje javne usluge počelo je 01.06.2018. i već prvi mjesec Općina Martijanec ostvarila je odlične rezultate od 58,35% odvojeno sakupljenog korisnog otpada te postala lider u gospodarenju otpadom u Županiji Varaždinskoj. Nakon provedene obrade korisnog otpada u kompostani Prelog i reciklažnom centru Prelog, odvojene nečistoće i otpad koji se ne može iskoristiti očekujemo da će za područje Općine Martijanec postotak obrađenog korisnog otpada biti oko 54% čime se ispunjavaju ciljevi koje je Hrvatska preuzela ulaskom u EU a treba ih ispuniti do 2020. godine. U prvom mjesecu odvojeno je sakupljeno 11500 kg korisnog otpada, te 8210 kg miješanog komunalnog otpada. Cijene za korisnike na području Općine Martijanec za spremnik od 120 litara za miješani komunalni otpad su od 22% do 45% jeftinije od javno dostupnih cijena najvećeg davatelja javnih usluga u Županiji Varaždinskoj, dok korisnici sa manjim spremnicima (80l i 60l) plaćaju i do tri puta manju cijenu prema cijeni spremnika od 120l najvećeg davatelja javnih usluga u Županiji Varaždinskoj. Kako su Općine Domašinec i Martijanec koje su se posljednje pridružile grupaciji PRE-KOM, a ostvarile su odlične rezultate  u odvojenom sakupljanju korisnog otpada PRE-KOM će im uputiti prijedlog da prihvate Odluku o pristupanju međunarodnoj strategiji Zero Waste 2020. Prihvaćanjem navedene strategije navedene Općine pridružuju se ostalim JLS unutar grupacije PRE-KOM-a koje su Odluku već prihvatile i povećale ciljeve za 2020. godinu za odvojeno sakupljeni otpada na 70%, a težinu miješanog komunalnog otpada po stanovniku smanjile na 50 kg godišnje.

USKORO PILOT PROJEKT SAKUPLJANJA KORIŠTENOG JESTIVOG ULJA OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

20.06.2018. PRE-KOM već sada u sklopu reciklažnog centra preuzima korišteno jestivo ulje. Kako to želimo proširiti na našim da korisnicima korišteno jestivo ulje sakupljamo osim u reciklažnom centru i na kućnom pragu u za to specijalnim malim spremnicima. Pilot projekt bi se počeo provoditi sa 01.10.2018. godine na području naselja Prelog, a provodili bi ga u suradnji sa kolegama iz Slovenije. Nakon završetka pilot projekta proširio bi se na cijelo područje gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Nadamo se da će i Fond za zaštitu okoliša prepoznati vrijednost ovog projekta i podržati ga u širenju na cijelo područje gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Sudionicima pilot projekta podijeliti će se mali spremnici za sakupljanje korištenog jestivog ulja i oni će ga moći samostalno dovesti u reciklažni centar ili će ga radnici PRE-KOM pokupiti u sklopu sakupljanja korisnog otpada sistemom puni spremnik za prazni spremnik. Planirani početak podjele spremnika je 01.09.2018. a početak sakupljanja od 01.10.2018. sukladno kalendaru odvoza korisnog otpada. Nažalost većina korištenog jestivog ulja završava u kanalizaciji, a ovim projektom želimo našim korisnicima omogućiti da korišteno jestivo ulje zbrinu za okoliš na najbolji način.

ČETVRTI POBJEDNIK EKO KVIZA "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" OSNOVNA ŠKOLA JOŽE HORVATA IZ KOTORIBE

05.06.2018. PRE-KOM već tradicionalno četvrtu godinu održava edukativni EKO KVIZ "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" u kojem sudjeluju učenici sedmih razreda osnovnih škola gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Eko kviz se tradicionalno održava na Dan zaštite okoliša 05.06., a u ovogodišnjem kvizu sudjelovalo je sedam osnovnih škola i to: Kotoriba, Donja Dubrava, Hodošan, Podturen, Draškovec, Martijanec i Prelog. Specifičnost našeg Eko kviza je da se uz teoretska znanja (60%) boduje i brzina i kvaliteta odvajanja korisnog otpada (40%). Nagrade je podijelio gradonačelnik Grada Preloga gospodin Ljubomir Kolarek, a podijeljene su sljedeće nagrade: prva nagrada u iznosu od 6000 kuna, druga nagrada u iznosu od tri tisuće kuna i treća nagrada u iznosu od 1000 kuna.

Prvu nagradu (6000kn) osvojila je OSNOVNA ŠKOLA JOŽE HORVATA IZ KOTORIBE u sastavu:
1.Nika Buljan
2.Laura Cenko
3.Paula Vukutić
Drugu nagradu (3000kn) osvojila je OSNOVNA ŠKOLA IZ DRAŠKOVCA u sastavu:
1.Antonija Balent
2.Iva Zadravec
3.Simona Mihoci
Treću nagradu (1000kn) sa istim brojem bodova osvojile su OSNOVNA ŠKOLA IZ DONJE DUBRAVE I PRELOGA u sastavu:
OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA
1.Marta Strbad
2.Dunja Miser
3.Benjamin Rusak
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
1.Danijela Hegeduš
2.Ema Klarić
3.Dorijan Strbad

U nastavku donosimo foto galeriju sa održanog kviza koju možete pogledati ovdje.


Back to content