GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

PREKOM@NET - POSLOVANJE INTERNETOM

______________________________________

______________________________________

PRE-KOM PITALICA
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu
i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u
______________________________________
______________________________________
Naručivanje odvoza glomaznog otpada
Naručivanje odvoza za ponovnu uporabu
______________________________________

Dimnjačari
Prelog
Alen Drk                Marko Lilek

099 4469845          099 2692345

Kotoriba

Milivoj Vugrinčić
099 2714449

D. Vidovec(1.-15.), D. Dubrava(16.-30.)

Hrvoje Fuš

099 2690358

Goričan (1.-10.), Sveta Marija (16.-30.)

Mario Horvat

099 3344412

Grobari
(Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,
Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava)
Franjo Ekart
099 3344424
Alojz Balent
099 3344441
Krešimir Krušec
099 3344411
________________________________________________________________________________________________________________________________________
OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN POBJEDNIK EKO KVIZA "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !"

05.06.2017. Uz sudjelovanje 11 osnovnih škola donjeg i gornjeg Međimurja završio je treći eko kviz o gospodarenju otpadom "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" na kojem je ukupni pobjednik osnovna škola Podturen koja je osvojila nagradu u iznosu od 6.000,00 kuna. Specifičnost eko kviza je da se uz teoretska znanja (60%) boduje i brzina i kvaliteta odvajanja korisnog otpada (40%). Dvije druge nagrade u iznosu od 3.000,00 kuna osvojile su osnovne škole Donji Kraljevec (sa područja gdje PRE-KOM sakuplja otpad) i osnovna škola Dr. Vinka Žganca Vratišinec (sa područja gdje Murs-Ekom sakuplja otpad).
U kvizu su uz nagrađene škole (Podturen, D. Kraljevec, Vratišinec) sudjelovale i sljedeće osnovne škole: Prelog, Hodošan, Draškovec, Mursko Središće, Domašinec, Selnica, D. Dubrava, Goričan. Organizatori kviza su Murs-ekom Mursko Središće i PRE-KOM Prelog.
Rezultati:
1. Osnovna škola Podturen  89 bodova (Marta Mesarek, Marta Kostanjević, Lucija Hurinec) - ukupni pobjednik

2. Osnovna škola D. Kraljevec 86 bodova (Magda Horvat, Nika Šupljika, Magdalena Žokalj) - najbolji sa PRE-KOM-ovog područja

2. Osnovna škola Dr. Vinka Žganca 88 bodova (Jana Farkaš, Dora Podgorelec, Petra Lipović) - najbolji sa Murs-Ekom-ovog područja


Više o eko kvizu pogledajte kroz foto galeriju ovdje.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
EDUKACIJA "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" I OVE GODINE U VRTIĆIMA I ŠKOLAMA

 
19.05.2017. Već tradicionalno 11 godinu za redom održavamo edukativne radionice u vrtićima i 4 razredima osnovnih škola o razvrstavanju otpada. Svake godine obuhvatimo oko 500 djece što vrtićke što školske dobi. Edukacije održavaju djelatnici PRE-KOM-a Lidija Negovec i Mario Cvetko. Stalnom edukacijom  iz godine u godinu postižemo bolje rezultate u gospodarenju otpadom na području 9 JLS Županije Međimurske. Početkom lipnja mjeseca održati će se i edukativni kviz "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" za 7 razrede osnovnih škola koji ove godine održavamo u suradnji sa komunalnim poduzećem MURS-EKOM d.o.o. iz Murskog Središća te na taj način pokriti više od 50% škola u našoj županiji. Naši projekt edukacije se provodi uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRE-KOM OTVORIO CENTAR ZA PONOVNU UPORABU

09.05.2017. Danas je otvoren prvi Centar za ponovnu uporabu u Hrvatskoj u sklopu reciklažnog centra PRE-KOM-a, a otvorili su ga državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike dr.sc. Mario Šiljeg, saborski zastupnik Darko Horvat, župan Matija Posavec i gradonačelnik Ljubomir Kolarek. Otvaranjem CPU Prelog proslavljeno je i prvih petnaest godina rada PRE-KOM-a, a načelnici Općine Belica Zvonimir Taradi i načelnik Općine Dekanovec Ivan Hajdarović potpisali su pristupanje strategiji Zero Waste 2020. PRE-KOM trenutno zapošljava više od 80 radnika, sa prihodima većim od 11 milijuna godišnje. Nekorišteni plastenik veličine 440 m2 obnovljen je i 25.04.2017. godine za njega je dobivena pravomoćna uporabna dozvola. CPU Prelog sastoji se od dva dijela: izložbeno-prodajnog dijela 220 m2 i skladišno-radioničkog dijela od 220m2. U sklopu CPU biti će kutak za socijalna poduzeća i zadruge koje se bave obradom otpada, te će se nam već za otvaranje pridružiti tvrtke Naš Izvor koja se bavi obradom otpadne kože i Humana Nova koja se bavi obradom otpadnog tekstila. Prikupljena dobra će se očistiti i/ili popraviti te prodavati u CPU po cijeni koja će pokriti samo troškove popravka. Osim pregleda robe na licu mjesta u CPU, građani mogu robu razgledati i putem web aplikacije na web stranici www.pre-kom.hr. Svi naši korisnici dobili su upute za korištenje CPU Prelog na svoje adrese i nadamo se da će naši korisnicu u CPU naći zanimljive obnovljene predmete za sebe, odnosno stvari koje im ne trebaju a još se mogu koristiti dostaviti u centar na obnovu kako bi ih drugi mogli ponovno koristiti.
Više o otvaranju Centra za ponovnu uporabu pogledajte kroz foto galeriju ovdje
________________________________________________________________________________________________________________________________________
AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA UZ DAN PLANETA ZEMLJE

24.04.2017. Već tradicionalno u sklopu kampanje ZELENA ČISTKA i PRE-KOM-ove kampanje NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! čisti se okoliš cijelog područja gdje PRE-KOM sakuplja otpad (9 JLS-a). Akcije čišćenja organiziraju JLS, a PRE-KOM preuzima sakupljani otpad, te za sudionike osigurava, vreće, rukavice i sokove. Pozivamo sve da ne bacaju otpad u okoliš jer sve vrste otpada mogu predati u sklopu usluge gospodarenja otpadom. Sve domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom pozivamo da se uključe što prije.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !
PRE-KOM PRELOG

________________________________________________________________________________________________________________________________________
USKORO OTVARANJE CENTRA ZA PONOVNU UPORABU

16.02.2017. Mada smo planirali otvaranje Centra za ponovnu uporabu krajem prošle godine nažalost Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša nisu raspisali natječaj za pokretanje Centara za ponovnu uporabu. Samu rekonstrukciju plastenika čime ga pretvaramo u CPU financirali smo tempom kojim smo mogli, a samo uređenje okoliša, postavljanje opločnika i slično odrađujemo sami nažalost usporeno zbog vremenskih prilika. CPU je veličine 440 m2 a sastoji se od dva djela i to izložbeno-prodajnog djela 220 m2 i skladišno-radioničkog djela od 220m2. U sklopu CPU planiramo kutak za socijalna poduzeća i zadruge koje se bave obradom otpada, te će se nam već za otvaranje pridružiti tvrtke Naš Izvor koja se bavi obradom otpadne kože i Humana Nova koja se bavi obradom otpadnog tekstila.  Svi naši korisnici će početkom rada CPU dobiti upute kako mogu predati  stvari (namještaj, knjige, igračke, odjeću itd.) koje više ne koriste ali su one još uvijek pogodne za korištenje. Naši korisnici moći će samostalno dovesti stvari u CPU, a mi ćemo im omogućiti da jednom mjesečno te stvari preuzmemo od njih na kućnom pragu (prvenstveno veće stvari namještaj i sl.). PRE-KOM će sakupljene stvari, popraviti, očistiti ih, te će se one uz simbolične cijene (pokrivanje troškova popravka i čišćenja) moći kupiti u našem CPU. Planiramo izgraditi i web aplikaciju za pregled te robe, odnosno napraviti i web aukciju za neke vrste roba.  Otvaranje Centra za ponovnu uporabu planiramo za Dan Planeta Zemlje uz obilježavanje petnaest godina poslovanja komunalnog poduzeća PRE-KOM.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
ODRŽANA 10. SJEDNICA SAVJETA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

15.02.2017. Danas je održana 10. sjednica Savjeta za gospodarenje otpadom na kojoj je između ostalog raspravljano više tema:
1. Raspravljeni su rezultati gospodarenja otpadom za 2016. i zaključeno je da smo ostvarili ponajbolje rezultate u gospodarenju otpadom na nivou Republike Hrvatske. Odvojeno samo sakupili i obradili 3.314.215 kg korisnog otpada, što je 53,12% od ukupnih količina otpada. Ako gledamo samo odvojeno sakupljanje otpada onda se postotak povećava sa 53,12% na 56,27% a razlika je odvojeno sakupljeni i odloženi glomazni otpad. Najbolji rezultat ostvaren je na području Grada Preloga, a najviše je napredovala Općina Donja Dubrava. Također je porasla uključenost u sustav na 95,39% a najviše je rasla uključenost u Općini Sveta Marija. Svih 9 JLS samouprave u protekloj 2016. godini napredovale su u odvojenom sakupljanju otpada i povećanju uključenosti. Na početku 2016. godine došlo je do smanjenja cijena za 6% te na početku ove godine još za 10,6%. Pozivaju se korisnici usluga gospodarenja otpadom da i u 2017. godini pojačaju napore na odvojenom sakupljanju otpada.
2. Uvodi se promjena u načinu podjele besplatnog komposta na način da korisnik u kompostani Prelog može podići 2 vreće (100l) komposta ili jednu vreću (50l) supstrata Terra dobra koji se bez miješanja može koristiti za sadnju cvijeća ili povrća. PRE-KOM i AGROHOBLAJ potpisali su ugovor o suradnji gdje PRE-KOM isporučuje kompost, a AGROHOBLAJ isporučuje supstrat. Ova promjena počinje se primjenjivati od 20.02 (ponedjeljak) ove godine. Pozivamo sve korisnike koji dosada nisu podigli kompost za 2016. godinu da iskoriste to pravo i da to učine do 31.05.2017.
  
3. Raspravljen je i nacrt Uredbe o komunalnom otpadu za koji je zaključeno da nije primjenjiva u cijeloj Republici Hrvatskoj, komunalnim društvima nametnuti nove troškove i da je treba mijenjati na način da je sve JLS mogu ispuniti. Smatramo da uredba treba JLS-ovima dati već ovlasti da one kreiraju način i cijene usluga u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom na način kojim se osigurava primjena načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja te usluge. Smatra se također da Uredbu treba mijenjati i uskladiti da bude održiva i tek onda krenuti sa donošenjem Uredbe i njezinom primjenom na području cijele Republike Hrvatske.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Back to content | Back to main menu