GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u

PRE-KOM@NET                       

NARUČIVANJE ODVOZA
DIMNJAČARI:
Prelog                                         
Alen Drk           Marko Lilek
099 4469845     099 2692345
Kotoriba
Milivoj Vugrinčić
099 2714449
D.Vidovec,D. Dubrava
Stjepan Bendelja
099 2690358
Goričan, S. Marija
Mario Horvat
099 3344412
GROBARI:
Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava
Franjo Ekart 099 3344424
Alojz Balent 099 3344441
Krešimir Krušec 099 3344411

OTPAD:

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

NABAVLJEN MALI RABLJENI KAMION

18.07.2018. Ovih dana počeli smo sa korištenjem nabavljenog malog rabljenog kamiona zbog proširenja posla na Općine Domašinec, Martijanec a uskoro i na Podturen. Kamion će služiti za sakupljanje glomaznog otpada, podjelu spremnika i sakupljanje korisnog otpada (metalne ambalaže i stakla). Vrijednost nabavljenog kamiona bez PDV-a iznosi 78.000,00 kuna, a vozilo je staro 6 godina i u vrlo dobrom stanju. Ovom nabavom u korištenju se nalazi 6 kamiona za sakupljanja otpada i 3 mala kamiona za sakupljanje glomaznog i korisnog otpada.OPĆINA MARTIJANEC POSTAJE LIDER U ODVOJENOM SAKUPLJANJU OTPADA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

29.06.2018. Početkom ove godine Općina Martijanec ušla je u suvlasništvo PRE-KOM-a iz Preloga kojem su povjerene javne ovlasti za pružanje javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te sakupljanja korisnog otpada na području cijele Općine. Podijeljeni su spremnici za miješani komunalni otpad (crni od 60l do 360l), za biorazgradivi komunalni otpad (smeđi 120l), te vreće za sakupljanje korisnog otpada. Općina Martijanec kandidirala je nabavu plavih i žutih spremnika prema Fondu za zaštitu okoliša koje će zamijeniti sakupljanje papira, tetrapaka i plastike u vrećama. Pružanje javne usluge počelo je 01.06.2018. i već prvi mjesec Općina Martijanec ostvarila je odlične rezultate od 58,35% odvojeno sakupljenog korisnog otpada te postala lider u gospodarenju otpadom u Županiji Varaždinskoj. Nakon provedene obrade korisnog otpada u kompostani Prelog i reciklažnom centru Prelog, odvojene nečistoće i otpad koji se ne može iskoristiti očekujemo da će za područje Općine Martijanec postotak obrađenog korisnog otpada biti oko 54% čime se ispunjavaju ciljevi koje je Hrvatska preuzela ulaskom u EU a treba ih ispuniti do 2020. godine. U prvom mjesecu odvojeno je sakupljeno 11500 kg korisnog otpada, te 8210 kg miješanog komunalnog otpada. Cijene za korisnike na području Općine Martijanec za spremnik od 120 litara za miješani komunalni otpad su od 22% do 45% jeftinije od javno dostupnih cijena najvećeg davatelja javnih usluga u Županiji Varaždinskoj, dok korisnici sa manjim spremnicima (80l i 60l) plaćaju i do tri puta manju cijenu prema cijeni spremnika od 120l najvećeg davatelja javnih usluga u Županiji Varaždinskoj. Kako su Općine Domašinec i Martijanec koje su se posljednje pridružile grupaciji PRE-KOM, a ostvarile su odlične rezultate  u odvojenom sakupljanju korisnog otpada PRE-KOM će im uputiti prijedlog da prihvate Odluku o pristupanju međunarodnoj strategiji Zero Waste 2020. Prihvaćanjem navedene strategije navedene Općine pridružuju se ostalim JLS unutar grupacije PRE-KOM-a koje su Odluku već prihvatile i povećale ciljeve za 2020. godinu za odvojeno sakupljeni otpada na 70%, a težinu miješanog komunalnog otpada po stanovniku smanjile na 50 kg godišnje.

USKORO PILOT PROJEKT SAKUPLJANJA KORIŠTENOG JESTIVOG ULJA OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

20.06.2018. PRE-KOM već sada u sklopu reciklažnog centra preuzima korišteno jestivo ulje. Kako to želimo proširiti na našim da korisnicima korišteno jestivo ulje sakupljamo osim u reciklažnom centru i na kućnom pragu u za to specijalnim malim spremnicima. Pilot projekt bi se počeo provoditi sa 01.10.2018. godine na području naselja Prelog, a provodili bi ga u suradnji sa kolegama iz Slovenije. Nakon završetka pilot projekta proširio bi se na cijelo područje gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Nadamo se da će i Fond za zaštitu okoliša prepoznati vrijednost ovog projekta i podržati ga u širenju na cijelo područje gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Sudionicima pilot projekta podijeliti će se mali spremnici za sakupljanje korištenog jestivog ulja i oni će ga moći samostalno dovesti u reciklažni centar ili će ga radnici PRE-KOM pokupiti u sklopu sakupljanja korisnog otpada sistemom puni spremnik za prazni spremnik. Planirani početak podjele spremnika je 01.09.2018. a početak sakupljanja od 01.10.2018. sukladno kalendaru odvoza korisnog otpada. Nažalost većina korištenog jestivog ulja završava u kanalizaciji, a ovim projektom želimo našim korisnicima omogućiti da korišteno jestivo ulje zbrinu za okoliš na najbolji način.

ČETVRTI POBJEDNIK EKO KVIZA "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" OSNOVNA ŠKOLA JOŽE HORVATA IZ KOTORIBE

05.06.2018. PRE-KOM već tradicionalno četvrtu godinu održava edukativni EKO KVIZ "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" u kojem sudjeluju učenici sedmih razreda osnovnih škola gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Eko kviz se tradicionalno održava na Dan zaštite okoliša 05.06., a u ovogodišnjem kvizu sudjelovalo je sedam osnovnih škola i to: Kotoriba, Donja Dubrava, Hodošan, Podturen, Draškovec, Martijanec i Prelog. Specifičnost našeg Eko kviza je da se uz teoretska znanja (60%) boduje i brzina i kvaliteta odvajanja korisnog otpada (40%). Nagrade je podijelio gradonačelnik Grada Preloga gospodin Ljubomir Kolarek, a podijeljene su sljedeće nagrade: prva nagrada u iznosu od 6000 kuna, druga nagrada u iznosu od tri tisuće kuna i treća nagrada u iznosu od 1000 kuna.

Prvu nagradu (6000kn) osvojila je OSNOVNA ŠKOLA JOŽE HORVATA IZ KOTORIBE u sastavu:
1.Nika Buljan
2.Laura Cenko
3.Paula Vukutić
Drugu nagradu (3000kn) osvojila je OSNOVNA ŠKOLA IZ DRAŠKOVCA u sastavu:
1.Antonija Balent
2.Iva Zadravec
3.Simona Mihoci
Treću nagradu (1000kn) sa istim brojem bodova osvojile su OSNOVNA ŠKOLA IZ DONJE DUBRAVE I PRELOGA u sastavu:
OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA
1.Marta Strbad
2.Dunja Miser
3.Benjamin Rusak
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
1.Danijela Hegeduš
2.Ema Klarić
3.Dorijan Strbad

U nastavku donosimo foto galeriju sa održanog kviza koju možete pogledati ovdje.

EU PROJEKT "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" USKORO POTPIS UGOVORA

30.05.2018. EU projektni tim Grada Preloga prijavio je projekt izobrazbe u gospodarenju otpadom "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" vrijedan 1,2 milijuna kuna (85% bespovratnih sredstava). Projekt je prošao sve tri kontrolne faze i očekuje se potpis ugovora u narednim danima. Projekt su zajednički prijavili Grad Prelog i Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Pribislavec. Projekt će se provoditi kroz 20 mjeseci. Provođenjem projekta očekuje se nastavak još boljih rezultata u odvajanju i obradi korisnog otpada.
U sklopu projekta održati će se sljedećih 17 različitih aktivnosti:  
Aktivnost 1 – JAVNE TRIBINE O GOSPODARENJU OTPADOM
Aktivnost 2 – LETAK O ODVAJANJU KORISNOG OTPADA
Aktivnost 3 – BROŠURA – VODIČ O GOSPODARENJU OTPADOM
Aktivnost 4 – IZRADA, PRODUKCIJA I EMITIRANJE EDUKATIVNIH TV EMISAJA O GOSPODARENJU OTPADOM
Aktivnost 5 – IZRADA, PRODUKCIJA I EMITIRANJE EDUKATIVNIH RADIO SPOTOVA O GOSPODARENJU OTPADA
Aktivnost 6 – IZRADA WEB STRANICE PROJEKTA
Aktivnost 7 – IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA, SADRŽAJA, DIZAJNA I PROGRAMIRANJE APLIKACIJE ZA PAMETNE TELEFONE
Aktivnost 8 – RADIONICE O GOSPODARENJU OTPADOM U VRTIĆIMA I ŠKOLAMA PO SVIM JLS-ovima
Aktivnost 9 – DOSTAVA I PODJELA SLIKOVNICA I KNJIGA O GOSPODARENJU OTPADOM PO KNJIŽNICAMA
Aktivnost 10 – EKO KVIZ O GOSPODARENJU OTPADOM
Aktivnost 11 – ČIŠĆENJE OKOLIŠA POVODOM DANA PLANETE ZEMLJE
Aktivnost 16 – PUB KVIZ, obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša
Aktivnost 17 – EKO DAN, obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša

OSNOVNA ŠKOLA PRELOG DIJAMANTNA EKO ŠKOLA

12.05.2018. Osnovna škola Prelog dobila je dijamantni status u međunarodnoj organizaciji Eko škola. Udruga Lijepa naša dodijelila je priznanje i gradu Prelogu koji već 16 godina podržava rad Eko škola i vrtića. Dodjela priznanja se održala na Zagrebačkom velesajmu, priznanja su primili ravnateljica Osnovne Škole Prelog  Nina Lesinger, predsjednik gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki, koordinatorica Melita Trupković i predstavnica učenica Sara Mikec.


OPĆINA PODTUREN PRIDRUŽILA SE JLS-e GDJE PREKOM GOSPODARI OTPADOM

09.05.2018. Početkom ovog tjedna Općinsko vijeće Općine Podturen donijelo je Odluku o povjeravanju javnih ovlasti za gospodarenju otpadom PRE-KOM-u istekom postojeće koncesije, ulasku u vlasničku strukturu PRE-KOM-a, te su prihvatili su Plan gospodarenja otpadom za Općinu Podturen od 2018. do 2023. godine. Ovime PRE-KOM gospodari otpadom na području 12 JLS (Grad Prelog, Općine Kotoriba, D. Dubrava,D. Vidovec, Sveta Marija, Goričan, D. Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) sa preko 37 tisuća stanovnika. Općina Podturen već je uključena u zajednički EU projekt izobrazbe vrijedan 1,2 milijuna kuna, a ovih dana Općina Podturen prijaviti će se na iskaz interesa za plave i žute spremnike ukupno vrijedan za sve JLS više od 2,5 milijuna kuna. PRE-KOM će krenuti u uspostavu sustava istekom sadašnje koncesije ili dogovorom sa sadašnjim koncesionarom.

PRE-KOM-u ŽUPANIJSKA NAGRADA "ZRINSKI" ZA 2017. GODINU

27.04.2018. Na današnjoj svečanoj sjednici skupštine Županije Međimurske, Župan gospodin Matija Posavec i predsjednik Skupštine gospodin Mladen Novak, uručili su županijsku nagradu "ZRINSKI" poduzeću GKP PRE-KOM d.o.o. što će nam biti poticaj za daljenje iskorake i napredak u gospodarenju otpadom. Uz sve zaposlenike ova nagrada priznanje je i našim vlasnicima i našim korisnicima sa kojima gradimo održiv sustav gospodarenja otpadom.
Kratko obrazloženje nagrade:
GKP PRE-KOM d.o.o. osnovan je 2002. godine sa ciljem gospodarenja otpadom odnosno zaštite okoliša prvenstveno na području naše Županije. Trenutno PRE-KOM zapošljava cca. 80 zaposlenika od toga više od polovice radi na poslovima gospodarenja otpadom. Sustavnim ulaganjima u zaposlenike, građevine i strojeve  PRE-KOM izrasta u vodeću tvrtku u gospodarenju otpadom na području Republike Hrvatske, te 2015. godine postaje Hrvatski lider u gospodarenju otpadom a to zadržava do danas. U prethodnom razdoblju izgrađene su sve potrebne građevine za gospodarenje otpadom za ovo područje Županije. U navedene građevine i strojeve uloženo je blizu 20 milijuna kuna, a od toga je u suradnji sa vlasnicima povučeno bespovratno oko 8 milijuna kuna iz Fonda za zaštitu okoliša, dok su ostalo bila sredstva PRE-KOM-a. Cijeli sustav gospodarenja otpadom izgrađen je na sakupljanju sveg otpada na kućnom pragu time se dobiva kvaliteta odvojeno sakupljenog otpada. Sam sustav gospodarenja otpadom temelji se na zajedništvu JLS i to Grada Preloga, Općina Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec i Martijanec. Ovi rezultati ostvareni su sustavnim radom PRE-KOM-a i njegovih vlasnika sa korisnicima javnih usluga, te se može reći da sam sustav gospodarenja otpadom leži na navedena tri stupa (PRE-KOM, JLS, korisnici usluga). Izuzetno puno se ulaže u informiranja korisnika i to lecima, web i facebook stranicom PRE-KOM-a, a mlađe kategorije korisnika sustavno se educiraju kroz vrtiće i škole radionicama i eko kvizom u sklopu projekta NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! koji traje već 11 godina.


NABAVLJENA NOVA TRAKTORSKA KOSILICA

17.04.2018. Međimurka BS isporučila je novu profesionalnu traktorsku kosilicu Cub Cadet Z5/152 PRE-KOM-u, koji će je koristiti za košnje na području Grada Preloga. Isporučena traktorska kosilica izuzetno je robustan stroj izrađen od jakih i čvrstih čeličnih dijelova, a upravljanje i kontrola riješena je servo upravljačem s četiri kotača čime se dobiva precizno upravljanje samim strojem. Širina područja košnje iznosi 152cm. Stroj je opremljen sa Kavasaki OHV motorom koji omogućuje brzinu košnje do 6000m2 na sat. Cijena traktorske kosilice iznosi 88.000 tisuća kuna bez PDV-a.


KREĆE EU PROJEKT NABAVE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA

13.04.2018. Ministarstvo zaštite okoliša je preko Fonda za zaštitu okoliša krenulo u iskaz interesa te nakon toga u nabavu spremnika za sakupljanje korisnog otpada na kućnom pragu za sve JLS na području Republike Hrvatske. U srijedu 11.04.2018. je održana Skupština PRE-KOM-a, te sjednica Savjeta za gospodarenje otpadom i dogovoreno je da se kreće u prijavu za nabavu plavih i žutih spremnika za sve korisnike gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Prijava na EU projekt ide putem JLS  (Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) koje će u suradnji sa PRE-KOM-om pripremiti potrebnu dokumentaciju za nabavu spremnika. JLS prijaviti će se na EU projekt za nabavu 20000 tisuća spremnika (10000 plavih spremnika za papir i 10000 žutih spremnika za plastiku), čija se vrijednost procjenjuje na ukupno za svih 12 JLS na 2,5 milijuna kuna od čega je 85% sredstava bespovratno. Očekuje se da će proces nabave i isporuke završiti do kraja godine što ovisi o eventualnim žalbama na nabavu, te će se odmah po isporuci spremnika krenuti u podjelu svim korisnicima.     Back to content