GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u

PRE-KOM@NET                       

NARUČIVANJE ODVOZA
DIMNJAČARI:
Prelog                                         
Alen Drk           Marko Lilek
099 4469845     099 2692345
Kotoriba
Milivoj Vugrinčić
099 2714449
D.Vidovec,D. Dubrava
Stjepan Bendelja
099 2690358
Goričan, S. Marija
Mario Horvat
099 3344412
GROBARI:
Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava
Franjo Ekart 099 3344424
Alojz Balent 099 3344441
Krešimir Krušec 099 3344411

OTPAD:

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

NABAVLJENA NOVA TRAKTORSKA KOSILICA

17.04.2018. Međimurka BS isporučila je novu profesionalnu traktorsku kosilicu Cub Cadet Z5/152 PRE-KOM-u, koji će je koristiti za košnje na području Grada Preloga. Isporučena traktorska kosilica izuzetno je robustan stroj izrađen od jakih i čvrstih čeličnih dijelova, a upravljanje i kontrola riješena je servo upravljačem s četiri kotača čime se dobiva precizno upravljanje samim strojem. Širina područja košnje iznosi 152cm. Stroj je opremljen sa Kavasaki OHV motorom koji omogućuje brzinu košnje do 6000m2 na sat. Cijena traktorske kosilice iznosi 88.000 tisuća kuna bez PDV-a.


KREĆE EU PROJEKT NABAVE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA

13.04.2018. Ministarstvo zaštite okoliša je preko Fonda za zaštitu okoliša krenulo u iskaz interesa te nakon toga u nabavu spremnika za sakupljanje korisnog otpada na kućnom pragu za sve JLS na području Republike Hrvatske. U srijedu 11.04.2018. je održana Skupština PRE-KOM-a, te sjednica Savjeta za gospodarenje otpadom i dogovoreno je da se kreće u prijavu za nabavu plavih i žutih spremnika za sve korisnike gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Prijava na EU projekt ide putem JLS  (Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) koje će u suradnji sa PRE-KOM-om pripremiti potrebnu dokumentaciju za nabavu spremnika. JLS prijaviti će se na EU projekt za nabavu 20000 tisuća spremnika (10000 plavih spremnika za papir i 10000 žutih spremnika za plastiku), čija se vrijednost procjenjuje na ukupno za svih 12 JLS na 2,5 milijuna kuna od čega je 85% sredstava bespovratno. Očekuje se da će proces nabave i isporuke završiti do kraja godine što ovisi o eventualnim žalbama na nabavu, te će se odmah po isporuci spremnika krenuti u podjelu svim korisnicima.     

EDUKACIJA "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" I OVE GODINE U VRTIĆIMA I ŠKOLAMA

10.04.2018. Već tradicionalno 12 godinu za redom održavamo edukativne radionice u vrtićima i 4 razredima osnovnih škola o razvrstavanju otpada. Svake godine obuhvatimo više od 500 djece što vrtićke što školske dobi. Edukacije održavaju djelatnici PRE-KOM-a Lidija Negovec i Mario Cvetko. Stalnom edukacijom  iz godine u godinu postižemo bolje rezultate u gospodarenju otpadom na području 10 JLS Županije Međimurske. Početkom lipnja (05.06.2018.) mjeseca održati će se i treći edukativni kviz "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" za 7 razrede osnovnih škola. U sklopu eko kviza podijeliti će se 3 nagrade (1. - 6000,00 kn, 2. - 3000,00 kn, 3. 1000,00 kn). Naši projekt edukacije se provodi uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.


OGLAS ZA RADNO MJESTO VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA
Vozač teratnog vozila (kamion za odvoz otpada)
1 izvršitelj m/ž
Uvjeti:
KV, SSS
vozačka dozvola B i C  kategorije
Nudi se:
rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci
primjerena i redovita plaća
naknada troška prijevoza
svi uvjeti prema potpisanom kolektivnom ugovoru
Uz molbu dostaviti:
Dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu
Kratak životopis
Preslika vozačke dozvole
Rok za slanje ponuda je do 25.4.2018.
Uprava zadržava pravo neizbora kandidata.
Uprava: Siniša Radiković dipl.ing.

AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA UZ DAN PLANETA ZEMLJE

28.03.2018. Već tradicionalno krajem III mjeseca i cijeli IV mjesec provodi se kampanja ZELENA ČISTKA i PRE-KOM-ova kampanja NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !. Kroz to vrijeme čisti se okoliš cijelog područja gdje PRE-KOM sakuplja otpad (10 JLS-a), akcije čišćenja organiziraju JLS, a PRE-KOM preuzima sakupljani otpad. Nažalost i sada sakupljaju se znatne količine nepravilno odbačenog otpada u prirodu. Pozivamo sve da ne bacaju otpad u okoliš jer sve vrste otpada mogu predati u sklopu usluge gospodarenja otpadom. Sve domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom pozivamo da se uključe što prije.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !
PRE-KOM PRELOGZLONAMJERNI NASLOVI O PRE-KOM U LISTU MEĐIMURJE

19.03.2018. Poštovani korisnici usluga PRE-KOM-a list Međimurje zlonamjerno piše naslove o PRE-KOM-u pa su tako u novom broju lista od 19.03.2018. na naslovnici napisali naslov:
PRELOŠKI PRE-KOM U PROBLEMIMA ZBOG ALKOHOLA ?
ZAŠTO IZ PODUZEĆA ODLAZI DIMNJAČAR ZA DIMNJAČAROM?
U PRE-KOM-u se nastoji stalno podizati kvaliteta naših zaposlenika i svih naših usluga, pa tako i dimnjačarskih. Iz naslova u Listu Međimurje može se isčitati da u PRE-KOM-u svi imamo problema sa alkoholom što je potpuna laž i zlonamjerno pisanje lista Međimurje. List Međimurje je manipulacijom svojih naslova oklevetao sve zaposlenike PRE-KOM i sve ih označio kao alkoholičare, te smatramo da bi se trebali ispričati svim zaposlenicima PRE-KOM koji predano izvršavaju svoje radne obaveze po suncu, kiši ili snijegu.
Vaš PRE-KOM Prelog.

Upit lista Međimurja:
Poštovani,
vezano za upit čitatelja koji je stigao u našu redakciju, ljubazno Vas molim za pojašnjenja vezana uz rad dimnjačarske službe u GKP-a Pre-kom.
Cijena usluge je, stoji u upitu, povećana za više od 20 posto 1.10.2017.
godine, dok je dimnjačarima plaća porasla tek 1.1.2018. godine i ne u navedenom postotku - ako je tako, gdje je razlika?
Također, je li istina da je jedan dimnjačar napustio poduzeće, i zašto.
Ljubazno Vas molim za žurni odgovor,
lijepi pozdrav
Bojana Španiček Kanoti, dipl. novinarka
Odgovor PRE-KOM-a:
Poštovana,
Kako više ne želim odgovarat na anonimne upite (dopise) predlažem da uputite Vašeg čitatelja da se javi meni osobno i ja ću dati sve informacije i dokaze da se uvjeri da to što piše nije točno.
Velika većina Vaših anonimnih čitatelja (poznatih redakciji i PRE-KOM-u) već je dobila odgovor od našeg povjerenstva za prigovore ili našeg povjerenstva za reklamacije u koje je uključen i član udruge za zaštitu potrošača i sada želi dopisivanje iz tjedna u tjedan preko Vaše lista a  ja u tome ne želim sudjelovati.
Vama kao novinarki odgovoriti ću na Vaš upit:
Cijene usluga dignute su 01.10.2017., kako je naplata svaka tri mjeseca unazad prvi novci stigli su u siječnju 2018.
Plaće dimnjačara dignute su sa 01.01.2018., a razlika za 10,11 i 12 mjesec im se isplaćuje kroz prva tri mjeseca 2018. što Vam mogu dokazati platnim listama.
U posljednje dvije godine iz PRE-KOM-a je otišlo 4 dimnjačara (2 zbog problema sa alkoholom,  1 jedan je otišao u drugu tvrtku,  posljednji odlazi u Ministarstvo branitelja ) Zašto je neki dimnjačar otišao iz PRE-KOM morate pitati njega, ja Vam službeno mogu potvrditi za dva koji su otišli zbog problema sa alkoholom.
Sve dimnjačare zamijenili smo jednako kvalitetnim dimnjačarima, i trenutno imamo zaposlena 3 majstora dimnjačara, 2 dimnjačara i 1 pomoćnog dimnjačara.
Zahvaljujem na razumijevanju,
PRE-KOM
Siniša Radiković

POZIVAMO KORISNIKE DA PREUZMU SUPSTRAT ZA 2017. GODINU

14.03.2018. Pozivamo sve korisnike javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpad (smeđe kante) koji do sada nisu preuzeli supstrat, da preuzmu besplatno 50l supstrata Terra Dobra za 2017. godinu. Navedeni supstrat je proizveden od treseta i komposta, a može se koristiti za sadnju / presadnju ukrasnog bilja, cvijeća, voćnih sadnica, loznih cijepova, povrća i trave. Supstrat za 2017. godinu možete podići do 31.05.2018. u kompostani Prelog uz osobnu iskaznicu korisnika usluge za kojeg podižete supstrat.
 

PRE-KOM USKLADIO SVOJE SUSTAVE UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM SA REVIZIJOM STANDARDA 2015.

12.03.2018. Krajem prošlog mjeseca potvrđeno je od certifikacijske kuće Bureau Veritas da su sustavi upravljanja kvalitetom ISO9001:2008 i okolišem 14001:2004 u PRE-KOM usklađeni sa novom revizijom standarda 2015., te smo završili proces tranzicije na nove standarde koji je trajao duže od 6 mjeseci i odradile su ga vlastite snage bez vanjskih konzultanata. Tako da smo dobili nove certifikate za sustav upravljanja kvalitetom ISO9001:2015 i sustav upravljanja okolišem 14001:2015. Uz navedene standarde PRE-KOM posjeduje i standard OHSAS18001:2007 koji regulira zaštitu i zdravlje zaposlenika. Posjedovanje ovih standarda za nas je obaveza jer bez njih nebi mogli upravljati kompostanom, što je to zakonski zahtjev koji se mora ispoštovati za proizvodnju komposta i ukidanje statusa otpada za proizvedeni kompost.  


OPĆINA MARTIJANEC PRIDRUŽILA SE JLS-e GDJE PREKOM GOSPODARI OTPADOM

01.03.2018. Početkom ovog tjedna Općinsko vijeće Općine Martijanec (Županija Varaždinska) donijelo je Odluku o povjeravanju javnih ovlasti za gospodarenju otpadom PRE-KOM-u, ulasku u vlasničku strukturu PRE-KOM-a i Odluku o sporazumnom gospodarenju otpadom sa postojećih 10 JLS iz Županije Međimurske(Grad Prelog, Općine Kotoriba, D. Dubrava,D. Vidovec, Sveta Marija, Goričan, D. Kraljevec, Belica, Dekanovec i Domašinec). PRE-KOM je odmah krenuo sa pripremama za uvođenje javnih usluga koje će krenuti sa 01.06.2018. godine. U tom periodu korisnicima će biti podijeljene Upute sa cjenikom i Izjave, te će im biti podijeljeni spremnici za miješani, biorazgradivi komunalni otpad te vreće za korisni otpad.

POTPISAN SPORAZUM O UDRUŽIVANJU U PROVEDBI PROJEKTA NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

12.02.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike prije desetak dana objavilo je javni poziv za EU sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su na svojim područjima provoditi izobrazno-informativne aktivnosti, a kroz ovaj poziv za to su im osigurana i značajna EU sredstva. Ministarstvo je gradovima i općinama osiguralo ukupno 47,2 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za provedbu edukativnih programa. Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Udio EU sufinanciranja je maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva su jedinice lokalne samouprave koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10.000 stanovnika.
Danas potpisanim sporazumom u provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju udružilo se 12 JLS iz Županije Međimurske i 1 JLS iz Županije Varaždinske i to: Grad Prelog, Općine, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Goričan, Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen, Pribislavec i Martijanec. Navedene JLS pokrivaju više od 40 tisuća stanovnika, te se sukladno javnom pozivu prijavljuje se 18 aktivnosti u vrijednosti 1,2 milijuna kuna. Očekuje se odobrenje ovog EU projekta, i njegov početak u drugoj polovici ove godine, a 18 aktivnosti provoditi će se kroz cijelo vrijeme trajanja projekta koje iznosi 20 mjeseci. Cijeli projekt vodi EU tim Grada Preloga.Back to content