GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

PREKOM@NET - POSLOVANJE INTERNETOM

______________________________________

______________________________________

PRE-KOM PITALICA
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu
i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u
______________________________________
______________________________________
Naručivanje odvoza glomaznog otpada
Naručivanje odvoza za ponovnu uporabu
______________________________________

Dimnjačari
Prelog
Alen Drk                Marko Lilek

099 4469845          099 2692345

Kotoriba

Milivoj Vugrinčić
099 2714449

D. Vidovec(1.-15.), D. Dubrava(16.-30.)

Hrvoje Fuš

099 2690358

Goričan (1.-10.), Sveta Marija (16.-30.)

Mario Horvat

099 3344412

Grobari
(Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,
Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava)
Franjo Ekart
099 3344424
Alojz Balent
099 3344441
Krešimir Krušec
099 3344411
________________________________________________________________________________________________________________________________________
ODRŽANA 11 SJEDNICA SAVJETA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

30.08.2017. Jučer je održana 11. sjednica Savjeta za gospodarenje otpadom te je raspravljeno i dogovoreno sljedeće:
1. NABAVA I PODJELA ŽUTIH I PLAVIH POSUDA
PRE-KOM je proveo postupak javne nabave za nabavu 4700 kompleta plavih i žutih posuda za sakupljanje plastike, papira i tetrapaka. Za nabavu posuda osigurano je 1 mil. kuna kreditnih sredstava. Nažalost kako je jedan od ponuđača izjavio žalbu isporuka i podjela posuda očekuje se krajem 10 ili početkom 11 mjeseca. Posude će se dijeliti besplatno korisnicima koji odvajaju najviše korisnog otpada (posude će dobiti oko 65% korisnika).
2. RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O PRUŽANJU JAVNIH USLUGA SAKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
Kako je krajem svibnja Vlada donijela Uredbu o komunalnom otpadu, sve JLS dužne su temeljem toga donijeti Odluku o pružanju javnih usluga sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Namjera je zakonodavca da se uvede naplata prema broju pražnjenja posuda za miješani komunalni otpad dok ostali troškovi idu u cijenu minimalne javne usluge. Cijena usluge bi se sastojala od cijene minimalne javne usluge, zatim cijene za predani miješani otpad i iznos ugovorne kazne ukoliko se korisnik ne bi pridržavao Uredbe i Odluke. PRE-KOM je izradio nacrte Odluke, Općih uvjeta i Izjave koji su raspravljeni na sjednici. Kako sama Uredba ima nekoliko loših rješenja dogovoreno je da se pokuša sa Ministrom zaštite okoliša i energetike dogovoriti nekoliko promjena same Uredbe kako bi provođenje same Uredbe odnosno Odluke bilo što jednostavnije i povoljnije za korisnike usluga.
3. UVOĐENJE SEPA SUSTAVA TRAJNIH NALOGA
Kako će sukladno Uredbi o komunalnom otpadu cijena usluge biti različita sukladno predaji miješanog komunalnog otpada, PRE-KOM je uveo sustav SEPA trajnih naloga gdje će korisnici svih banaka u RH kod nas moći ugovoriti trajni nalog sa promijenjljivim iznosom plaćanja za sve usluge PRE-KOM-a. Na taj način želimo pomoći korisnicima da plaćanje mogu riješiti kod nas te da ne moraju obilaziti banke, fine ili pošte.
4. PROMJENA PLANOVA GOSPODARENJA OTPADOM
Kako je donesen novi Plan gospodarenja otpadom RH, PRE-KOM će dopuniti planove gospodarenja otpadom JLS gdje sakuplja otpad do kraja listopada ove godine. JLS će provesti potrebne postupke dobivanja suglasnosti i donošenja novih Planova gospodarenja otpadom na gradskim i općinskim vijećima.
5. PODJELA SUPSTRATA KORISNICIMA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
Podjela supstrata za 2017. godinu kreće od 01.10.2017. godine i traje do 31.05.2018. godine. Svaki korisnik može podići besplatno 50 litara supstrata u kompostani u Prelogu. Od ove godine više se neće dijeliti čisti kompost koji smo ručno punili u vreće.


Članovi Savjeta upoznati su i sa novim projektima PRE-KOM-a (projektira se reciklažno dvorište, kotlovnica na sječku). Dogovoreno je da se proba naći sustav za sakupljanje građevinskog otpada za cijelo područje gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Dogovoreno je da se sljedeća Sjednica savjeta za gospodarenje otpadom održi krajem listopada ove godine.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
NABAVLJENA RABLJENA DIZALICA

 
14.07.2017. Kako nam je u poslovanju sve više bila potrebna dizalica za održavanje drveća u parkovima te za održavanje zgrada odlučili smo se nabaviti dizalicu kako ne bi ovisili o drugima. Nabavili smo rabljenu dizalicu na podvozju Nisan, a dizalica omogućuje rad na visini do 20 metara. Vrijednost dizalice iznosi 130 tisuća kuna. Uslugu rada dizalice ponuditi ćemo i vanjskim korisnicima.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
USKORO PRVA DOZVOLA ZA POSTUPAK PONOVNE UPORABE U RH

13.07.2017. Ovih dana izvršen je uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za postupak ponovne uporabe, te je obavljen očevid Centra za ponovnu uporabu Prelog. Na Elaborat gospodarenja otpadom, te očevid nije bilo nikakvih primjedbi. Očekujemo izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za postupak ponovne uporabe u prvoj polovici kolovoza. Kako je PRE-KOM otvorio prvi CPU u Republici Hrvatskoj ovo je prva ovakva dozvola u našoj zemlji. Sljedeći korak je ukidanje statusa otpada za neke vrste krupnog otpada koji se obnavlja za ponovnu uporabu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
CPU PRELOG - RADNO VRIJEME

11.07.2017. Centar ponovne uporabe u Prelogu raditi će do 30.09.2017. godine samo 2. i 4. subotu u mjesecu zbog godišnjih odmora. Ostalo radno vrijeme se ne mijenja.
Zahvaljujemo na razumijevanju,
PRE-KOM PRELOG
________________________________________________________________________________________________________________________________________
OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN POBJEDNIK EKO KVIZA "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !"

05.06.2017. Uz sudjelovanje 11 osnovnih škola donjeg i gornjeg Međimurja završio je treći eko kviz o gospodarenju otpadom "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" na kojem je ukupni pobjednik osnovna škola Podturen koja je osvojila nagradu u iznosu od 6.000,00 kuna. Specifičnost eko kviza je da se uz teoretska znanja (60%) boduje i brzina i kvaliteta odvajanja korisnog otpada (40%). Dvije druge nagrade u iznosu od 3.000,00 kuna osvojile su osnovne škole Donji Kraljevec (sa područja gdje PRE-KOM sakuplja otpad) i osnovna škola Dr. Vinka Žganca Vratišinec (sa područja gdje Murs-Ekom sakuplja otpad).
U kvizu su uz nagrađene škole (Podturen, D. Kraljevec, Vratišinec) sudjelovale i sljedeće osnovne škole: Prelog, Hodošan, Draškovec, Mursko Središće, Domašinec, Selnica, D. Dubrava, Goričan. Organizatori kviza su Murs-ekom Mursko Središće i PRE-KOM Prelog.
Rezultati:
1. Osnovna škola Podturen  89 bodova (Marta Mesarek, Marta Kostanjević, Lucija Hurinec) - ukupni pobjednik

2. Osnovna škola D. Kraljevec 86 bodova (Magda Horvat, Nika Šupljika, Magdalena Žokalj) - najbolji sa PRE-KOM-ovog područja

2. Osnovna škola Dr. Vinka Žganca 88 bodova (Jana Farkaš, Dora Podgorelec, Petra Lipović) - najbolji sa Murs-Ekom-ovog područja


Više o eko kvizu pogledajte kroz foto galeriju ovdje.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
EDUKACIJA "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" I OVE GODINE U VRTIĆIMA I ŠKOLAMA

 
19.05.2017. Već tradicionalno 11 godinu za redom održavamo edukativne radionice u vrtićima i 4 razredima osnovnih škola o razvrstavanju otpada. Svake godine obuhvatimo oko 500 djece što vrtićke što školske dobi. Edukacije održavaju djelatnici PRE-KOM-a Lidija Negovec i Mario Cvetko. Stalnom edukacijom  iz godine u godinu postižemo bolje rezultate u gospodarenju otpadom na području 9 JLS Županije Međimurske. Početkom lipnja mjeseca održati će se i edukativni kviz "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" za 7 razrede osnovnih škola koji ove godine održavamo u suradnji sa komunalnim poduzećem MURS-EKOM d.o.o. iz Murskog Središća te na taj način pokriti više od 50% škola u našoj županiji. Naši projekt edukacije se provodi uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRE-KOM OTVORIO CENTAR ZA PONOVNU UPORABU

09.05.2017. Danas je otvoren prvi Centar za ponovnu uporabu u Hrvatskoj u sklopu reciklažnog centra PRE-KOM-a, a otvorili su ga državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike dr.sc. Mario Šiljeg, saborski zastupnik Darko Horvat, župan Matija Posavec i gradonačelnik Ljubomir Kolarek. Otvaranjem CPU Prelog proslavljeno je i prvih petnaest godina rada PRE-KOM-a, a načelnici Općine Belica Zvonimir Taradi i načelnik Općine Dekanovec Ivan Hajdarović potpisali su pristupanje strategiji Zero Waste 2020. PRE-KOM trenutno zapošljava više od 80 radnika, sa prihodima većim od 11 milijuna godišnje. Nekorišteni plastenik veličine 440 m2 obnovljen je i 25.04.2017. godine za njega je dobivena pravomoćna uporabna dozvola. CPU Prelog sastoji se od dva dijela: izložbeno-prodajnog dijela 220 m2 i skladišno-radioničkog dijela od 220m2. U sklopu CPU biti će kutak za socijalna poduzeća i zadruge koje se bave obradom otpada, te će se nam već za otvaranje pridružiti tvrtke Naš Izvor koja se bavi obradom otpadne kože i Humana Nova koja se bavi obradom otpadnog tekstila. Prikupljena dobra će se očistiti i/ili popraviti te prodavati u CPU po cijeni koja će pokriti samo troškove popravka. Osim pregleda robe na licu mjesta u CPU, građani mogu robu razgledati i putem web aplikacije na web stranici www.pre-kom.hr. Svi naši korisnici dobili su upute za korištenje CPU Prelog na svoje adrese i nadamo se da će naši korisnicu u CPU naći zanimljive obnovljene predmete za sebe, odnosno stvari koje im ne trebaju a još se mogu koristiti dostaviti u centar na obnovu kako bi ih drugi mogli ponovno koristiti.
Više o otvaranju Centra za ponovnu uporabu pogledajte kroz foto galeriju ovdje
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Back to content | Back to main menu