GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u


NARUČIVANJE ODVOZA


DIMNJAČARI:
Prelog (1.-30.)                                        
Alen Drk           Mario Horvat
099 4469845     099 3344412
Kotoriba (1.-30.)
Milivoj Vugrinčić
099 2714449
D.Vidovec(8.-15.), D. Dubrava(16.-23.),
Goričan(24.-30.), S. Marija (1.-7.)
Stjepan Bendelja Miljenko Marđetko  Đuro Belić
099 2690358       099 3344441  099 2692345
GROBARI:
Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava
Franjo Ekart 099 3344424
Dejan Mesarić 099 3344411
Zoran Vargović 099 4905069
Valent matulin 099 4871773
OTPAD:

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA OBJAVILO KONAČNE PODATKE O OTPADU ZA 2018.

14.11.2019. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je konačne podatke o otpadu za 2018. godinu i JLS iz grupacije PRE-KOM-a ostvarile su odlične rezultate. Rezultati su plod suradnje naših korisnika, naših vlasnika i nas komunalaca. U ovoj 2019. očekujemo da će sve JLS-e iz grupacije PRE-KOM-a prijeći stopu odvajanja od 50%. Nažalost Ministarstvo zaštite okoliša i dalje donosi nepoštene pravne akte, te ih pozivamo da HITNO promjene Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM Prelog
Tablica 30 najboljih JLS u RH za 2018. godinu (grupacija PRE-KOM-a zeleno)


ZAHTJEV ZA OCJENU SUGLASNOSTI DOPUNE UREDBE O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM

11.11.2019. Sukladno Odluci Savjeta za gospodarenje otpadom grupacije PRE-KOM danas je predan zahtjev USTAVNOM SUDU RH vezano uz ocjenu suglasnosti čl. 4. st.1 toč. 7. st.6., st. 8., i st.9. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom s Ustavom RH i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom s prijedlogom za privremenu mjeru. Kako smatramo da se navedenim člancima krši načelo pravičnosti i načelo onečišćivač plaća, očekujemo da će USTAVNI SUD RH to potvrditi i spriječiti primjenu nepoštenih članka iz Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, prema kojima bi jednočlanim i dvočlanim kućanstvima, te malim poduzećima cijene javne usluge rasle i preko 100%.


OBAVIJESTI O PRIKUPLJANJU OTPADA ZA 2020. GODINU

31.10.2019. Sukladno članku 16. Uredbe Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom svim našim korisnicima uz račune za 11 mjesec (između 25.11. i 10.12.) poslati ćemo Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada. Ista Obavijest nalazi se i na web stranicama davatelja javnih usluga OBAVJESTI 2020 za svaku JLS gdje PRE-KOM obavlja javnu uslugu gospodarenja otpadom.

BLAGAJNA PRE-KOM-a U CENTRU PRELOGA

24.10.2019. Obavještavamo korisnike da će od 05.11.2019. blagajna PRE-KOM raditi u centru Preloga u sklopu Ureda turističke zajednice (Glavna 33). Blagajna će raditi svakog utorka i petka od 8 do 12 sati, na šalteru će se moći plaćati sve vrste računa PRE-KOM-a bez naknada, a ostale poslove moći ćete obavljati u Upravi PRE-KOM Hrupine 7B (Poduzetnički Centar). Nakon probnog perioda odlučiti će se dali će se režim rada te blagajne postati stalni ili će se ako ne bude interesa ukinuti. Blagajna i uredi raditi će normalno na novoj lokaciji Hrupine 7B svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

SAKUPLJANJE KORIŠTENE JESTIVE MASTI

21.10.2019. Obavještavamo Vas da krećemo sa odvojenim prikupljanjem jestive masti u odgovarajućim spremnicima volumena 5 litara. Spremnike možete preuzeti osobno u prostorijama GKP PRE-KOM-a, a sutra u utorak 22.10.2019. godine spremnici će se dijeliti na gradskoj tržnici u razdoblju od 9  do 11 sati. Puni spremnici predaju se u reciklažni centar na adresi Hrupine 8 u Prelogu ili u mobilno reciklažno dvorište sukladno rasporedu. Prilikom predaje punog spremnika korisnik dobiva novi prazni na korištenje. Naglašavamo da je usluga prikupljanja otpadne jestive masti besplatna za sve korisnike te da se u spremnik odlaže isključivo ohlađena mast zbog opasnosti od taljenja spremnika.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM Prelog


PRESELJENJE UPRAVE PRE-KOM-a

18.10.2019. Od 28.10.2019 godine Uprava PRE-KOM-a (K. Zvonimira 9, Prelog) seli se na novu lokaciju u Poduzetnički centar Prelog, (Hrupine 7B, Prelog- Gospodarska zona Sjever). Od tada se koriste slijedeći telefonski brojevi:
Blagajna: 040/645535
Pogrebni poslovi i upravljanje grobljima: 040/321247
Sektor računovodstva: 040/645594
Sektor gospodarenja otpadom, dimnjačarska služba, čišćenje i održavanje zgrada: 040/321246, 040/321244
Sektor održavanja javnih površina i groblja, operativa, tržnica i nabava: 040/645458, 040/646898
Reciklažni centar: 099 4907528
Centar za ponovnu uporabu: 099 3344418
Kompostana: 098 273513
NAPOMENA: Prema obavijesti teleoperatera 25.10.2019. godine (petak) u period od 8 do 11 sati doći će do isključivanja starih brojeva na lokaciji K. Zvonimira 9, Prelog i njihovo preseljenje na novu lokaciju Poduzetnički centar Prelog, (Hrupine 7B, Prelog- Gospodarska zona Sjever). Zbog toga može doći do problema u komunikaciji te Vas pozivamo da 25.10.2019. koristite za staru lokaciju (K. Zvonimira 9, Prelog) koristite  mobilni broj 099 33 44 440.
U ponedjeljak će se gore navedeni brojevi koristiti na novoj lokaciji Poduzetnički centar Prelog, (Hrupine 7B, Prelog- Gospodarska zona Sjever)
.
Zahvaljujemo na razumijevanju, PRE-KOM Prelog

JEDNOGLASNO NE DOPUNI UREDBE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

19.09.2019. Na održanoj sjednici Savjeta za gospodarenje otpadom grupacije PRE-KOM-a jednoglasno je prihvaćen stav da se ne može primijeniti DISKRIMINIRAJUĆA I NEPOŠTENA dopuna Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom jer je nepravedna prema kućanstvima i malim poduzećima koja rade najmanje otpada a trebali bi prema dopuni Uredbe plaćati i 100% skuplji fiksni dio cijene. Dogovoreno je da se PRIOPĆENJE ZA MEDIJE dostavi uz medije i predsjedniku Vlade RH gospodinu Andreju Plenkoviću i ministru zaštite okoliša i energetike dr.sc.Toislavu Ćoriću i od njih tražimo da se HITNO ispravi NEPOŠTENA dopuna Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Priopćenje za medije uz 12 JLS grupacije PRE-KOM podržavaju i Općine Nedelišće i Strahoninec. Također ćemo pokrenuti postupak utvrđivanja zakonitosti same dopune Uredbe na Upravnom sudu.
Priopćenje za medije u cijelosti možete pogledati ovdje.

POSJETILI PONIKVE KRK

19.09.2019. PRE-KOM je organizirao posjet komunalnom poduzeću Ponikve Krk jednom od ponajboljih komunalnih poduzeća u gospodarenju otpadom u RH. Uz rukovodstvo Sektora za gospodarenje otpadom PRE-KOM-a u posjetu su nam se pridružili predsjednik gradskog vijeća Grada Preloga, načelnici JLS gdje PRE-KOM gospodari otpadom (Podturen, Dekanovec, Domašinec, Belica, Goričan, D. Dubrava, Sveta Marija, Kotoriba, Martijanec, D. Vidovec), te načelnici Općina Nedelišće i Strahoninec. U Krku su nas primili gradonačelnik Krka (Darijo Vasilić), direktor Ponikva (Ivica Plišić) te pomoćnik direktora za gospodarenje otpadom (Ivica Jurešić). Upoznali su nas sa svojim poslovanjem te planovima razvoja, te smo obišli njihove građevine za gospodarenje otpadom. Na kraju smo razmijenili iskustva u gospodarenju otpadom i zaključili da bi nas Ministarstvo zaštite okoliša i energetike trebalo pustiti da radimo za dobrobit svojih sredina, a ne nas sputavati i kažnjavati lošim i nepoštenim zakonskim rješenjima jer su naše sredine ispunile ciljeve gospodarenja otpadom za 2025. godinu. Također se raspravljalo o lošoj i nepoštenoj dopuni Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koju ne možemo primijeniti jer je nepoštena za kućanstva na našim područjima, te ćemo zajedničkim snagama tražiti od resornog Ministarstva da je promijeni.GOSPODARENJE OTPADOM U RH IMA IZUZETNO LOŠU I NEPRAVEDNU  REGULATIVU – POMOZITE DA TO ISPRAVIMO

 
09.09.2019. Nakon dvije godine borbe, dopunom Uredbe o gospodarenju otpadom  ispravlja se  nepravda te se konačno JLS koje su ispunile ciljeve u gospodarenju otpadom oslobađaju od plaćanja poticajne naknade za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada.
 
No, u dopuni uredbe dolazi nova „glupost“ da svi korisnici moraju plaćati isti fiksni dio cijene u kategoriji kućanstva i kategoriji koja nisu kućanstva. To znači da će oni koji rade najmanje smeća npr. jednočlano ili dvočlano domaćinstvo plaćati fiksni dio cijene kao i osmeročlana ili deveteročlana domaćinstva, isto tako će mala poduzeća plaćati isti fiksni dio cijene kao i velika poduzeća.
Navedena dopuna Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom trebala bi stupiti na snagu početkom 2020. godine.
CIJELO PRIOPĆENJE ZA MEDIJE I KORISNIKE MOŽETE POGLEDATI OVDJE
Tabela poskupljenja / pojeftinjenja cijene minimalne javne usluge:


BESPLATNI KOMPOST ZA POLJOPRIVREDNIKE

04.09.2019. Kako imamo na lager 150m3 grubo sijanog (2,5 cm) komposta klase I, koji je pogodan kao organsko gnojivo za poljoprivredno zemljište, zainteresirani poljoprivrednici sa područja gdje PRE-KOM obavlja javne usluge mogu se javiti Kristijanu Levačiću 099 3344428 i dogovoriti besplatno preuzimanje komposta. Kompost je ispitan dva puta prema Ministarstvu zaštite okoliša i Ministarstvu poljoprivrede i zadovoljava kriterije za kompost klase I (Ministarstvo zaštite okoliša) i raspoređen je u organska gnojiva (Ministarstvo poljoprivrede). Za primjer kvalitete komposta klase I priložena je slika, gdje je industrijska konoplja gnojena našim kompostom izrasla do visine 3 metra (stražnji dio slike i uvećani dio slike), a prednji dio industrijske konoplje  nije gnojen našim kompostom i izrastao je samo 1,5 metara (prednji dio slike). Kompost je proizveden primjenom efektivnih mikroorganizama.


PREGLED TERMINA POGREBA

19.08.2019. PRE-KOM obavlja pogrebe na 11 donje Međimurskih groblja, a kako je bilo zahtjeva da na web stranicama objavimo termine pogreba, izvršene su promjene tako da je dodana nova funkcionalnost. Termine pogreba možete pogledati na početnoj stranici naše web stranice www.pre-kom.hr na linku TERMINI POGREBA.


Back to content