GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to contentPostavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u

PRE-KOM@NET                       

NARUČIVANJE ODVOZA
DIMNJAČARI:
Prelog                                         
Alen Drk           Marko Lilek
099 4469845     099 2692345
Kotoriba
Milivoj Vugrinčić
099 2714449
D.Vidovec,D. Dubrava
Hrvoje Fuš
099 2690358
Goričan, S. Marija
Mario Horvat
099 3344412
GROBARI:
Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava
Franjo Ekart 099 3344424
Alojz Balent 099 3344441
Krešimir Krušec 099 3344411

OTPAD:

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

PRE-KOM KREĆE U PROVEDBU UREDBE O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM

04.12.2017. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (svibanj 2017.), sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Uredba stupa na snagu 01.11.2017. godine, a počinje se primjenjivati od 01.02.2018. godine. Uredbom bi se trebala postići ujednačenost kvalitete usluge na području cijele RH, te dodatno personalizirati usluga. Naplata bi se trebala provoditi uz maksimalno uvažavanje načela onečišćivač plaća. Sve jedinice lokalne samouprave trebaju u ovom prijelaznom razdoblju donijeti ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA na svom području, te donijeti nove cjenike usluga usklađene s Uredbom Vlade i Odlukom JLS-a. PRE-KOM kao davatelj usluga uskladit će način pružanja usluga sukladno Uredbi Vlade i Odluci JLS-a.
Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom propisan je minimalni opseg usluge koji mora sadržavati:
- sakupljanje miješanog komunalnog otpada (crni/zeleni spremnici)
- sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada (smeđi spremnici)
- sakupljanje korisnog otpada (vreće, plavi i žuti spremnici)
- sakupljanje glomaznog (krupnog) otpada
- preuzimanje problematičnog otpada u reciklažnom dvorištu
Naš opseg usluge nešto je veći od minimalnog te uz navedeno sakupljamo granje u sklopu glomaznog otpada, božićna drvca, dajemo dodatne vreće za pelene za obitelji sa malom djecom, te svi korisnici sa smeđim spremnikom dobivaju 50 l supstrata godišnje. Od 01.02.2018. korisnici će moći samostalno dovesti do 200 kg građevinskog otpada, svakih 6 mjeseci, u reciklažno dvorište u Prelogu što će biti uključeno u cijenu javne usluge. Nažalost nakon dva pojeftinjenja javne usluge od blizu 17% u protekle 2 godine, sada dolazi do poskupljenja koje iznosi prosječno 7% uz jednu primopredaju miješanog komunalnog otpada mjesečno, čime će se sustav gospodarenja otpadom uskladiti sa Uredbom Vlade i Odlukom JLS-a.
Radnici PRE-KOM od 11.12.2017 početi će dostavljati na Vaše kućne adrese Izjavu (u dvije kopije), Izvadak iz novog cjenika i Upute koje će Vam olakšati popunjavanje same Izjave i objasniti promjene koje će se primjenjivati od 01.02.2018. godine (Upute, primjer popunjene Izjave).  

DONJA DUBRAVA NAJBOLJA  U ODVAJANJU OTPADA U RH ZA 2016. GODINU

02.12.2017. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu objavila je izvješće o komunalnom otpadu za 2016. godinu na preko 140 stranica podataka i tabela. Iz navedenog izvješća mogu se vidjeti podaci za sve jedinice lokalne samouprave na području cijele RH. Samo izvješće je potvrdilo da se zajedničkim gospodarenjem otpadom postižu ponajbolji rezultati, a gradovi Krk i Prelog sa okolnim Općinama i u 2016. godini ostvaruju ponajbolje rezultate u RH. Kroz jednu tabelu pokazati ćemo Vam 10 najboljih JLS u Republici Hrvatskoj, u prvom prikazu JLS poredane su prema odvojeno sakupljenom otpadu prema miješanom komunalnom otpadu i ostalom odloženom otpadu (npr. glomazni, biorazgradivi).


U drugom prikazu JLS poredane su prema odvojeno sakupljenom otpadu prema miješanom komunalnom otpadu. Iz oba prikaza vidljivo je da je Donja Dubrava JLS koja je najbolja u odvajanju otpada u RH. I ostale JLS koje su u sustavu zajedničkog gospodarenja otpadom gdje je PRE-KOM operater postižu vrlo dobre rezultate i napreduju iz godine u godinu. Općine koje su nam se pridružile krajem 2016. godine (Belica i Dekanovec), već su u 2017. napraviti značajan iskorak u odvajanju otpada i postizanju cilja sa više od 50% odvojeno sakupljanog i obrađenog otpada.
Županija Međimurska najbolja je Županija u Republici Hrvatskoj i postotke JLS iz naše Županije prikazujemo u jednoj tabeli sa dva redoslijeda JLS. U prvom prikazu JLS poredane su prema odvojeno sakupljenom otpadu prema miješanom komunalnom otpadu i ostalom odloženom otpadu (npr. glomazni, biorazgradivi), u drugom prikazu JLS poredane su prema odvojeno sakupljenom otpadu prema miješanom komunalnom otpadu.


Svim našim korisnicima usluga zahvaljujemo se na pomoći u odvajanju otpada, te im čestitamo na zajednički ostvarenim rezultatima. Ovome rezultatu značajno su pridonijele i naše JLS koje su predane očuvanju našeg okoliša te i njima čestitamo na ostvarenim rezultatima.   

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !      PRE-KOM PRELOG   

NABAVLJENO RABLJENO KOMUNALNO VOZILO

27.11.2017. Zbog proširenja zajedničkog gospodarenja otpadom na Općinu Domašinec i povećanja opsega poslova nabavljeno je još jedno rabljeno komunalno vozilo za sakupljanje otpada. Kako smo ostvarili izuzetno dobre poslovne odnose sa partnerima iz Njemačke nabavili smo već četvrto komunalno vozilo po izuzetno povoljnoj cijeni od samo 19.700 eura. Cijena takove nove nadogradnje kreće se na oko 150.000 eura. Podvozje vozila je MAN, a nadogradnja je njemačke tvrtke FAUN, samo vozilo proizvedeno je 2006. a nadogradnja je generalno je uređena (podizači kanti i kontejnera) 2011. godine.


OPĆINA DOMAŠINEC GOSPODARI OTPADOM SA JOŠ 9 JLS-ova

21.11.2017. Općinsko vijeće Općine Domašinec dnijelo je Odluku o povjeravanju javnih ovlasti za gospodarenju otpadom PRE-KOM-u, ulasku u vlasničku strukturu PRE-KOM-a i Odluku o sporazumnom gospodarenju otpadom sa postojećih 9 JLS (Grad Prelog, Općine Kotoriba, D. Dubrava,D. Vidovec, Sveta Marija, Goričan, D. Kraljevec, Belica i Dekanovec). PRE-KOM je odmah krenuo sa izradom plana gospodarenja otpadom za Općinu Domašinec, te sa svim pripremama za uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom usaglašenog sa Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom. Početak primjene novog sustava je 01.02.2018. godine, a do to tog vremena podijeliti će se i potrebne upute, spremnici i vreće.


CPU PRELOG UPISAN U OČEVIDNIK UKIDANJA STATUSA OTPADA

07.11.2017. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sukladno našem zahtjevu upisalo je naš CPU Prelog u očevidnik ukidanja statusa otpada za stvari koje tamo obnavljamo. Time je završen cjelokupni postupak dobivanja svih potrebnih dozvola za ponovnu uporabu koja se radi u našem CPU u sklopu reciklažnog centra u Prelogu.
Sve naše dozvole i očevidnike možete potražiti na našim web stranicama: http://pre-kom.hr/dozvole-i-o-evidnici.html
UREDBA O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM STUPILA NA SNAGU

06.11.2017. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (svibanj 2017.), sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Uredba stupa na snagu 01.11.2017. godine a počinje se primjenjivati 01.02.2018. godine. Uredbom bi se trebala postići ujednačenost kvalitete usluge na području cijele RH, te dodatno personalizirati usluga, te bi se naplata trebala provoditi uz maksimalno uvažavanje načela onečišćivač plaća.
Uredbom je propisano da minimalni opseg usluge koji mora sadržavati:
- sakupljanje miješanog komunalnog otpada (crni spremnici)
- sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada (smeđi spremnici)
- sakupljanje korisnog otpada (vreće, plavi i žuti spremnici)
- sakupljanje glomaznog krupnog otpada
Naš opseg usluge nešto je veći od minimalnog te uz navedeno sakupljamo grane u sklopu glomaznog otpada, božićna drvca, dajemo dodatne vreće za pelene za obitelji sa malom djecom, te svi korisnici sa smeđim spremnikom dobivaju 50l supstrata. Također smo izgradili sve potrebne građevine (kompostana, sortirnica, obrada glomaznog otpada, centar za ponovnu uporabu) za obradu svih vrsta otpada osim miješanog komunalnog otpada. Kako veći dio RH nije spreman za primjenu Uredbe, doći će nažalost do značajnog poskupljenja samih javnih usluga na području cijele Republike Hrvatske i to od 30% pa do preko 100% (npr. Rijeka je povećala cijenu 109%).
PRE-KOM i JLS na ovom području planski su gradile sporazumno gospodarenje otpadom, te je temeljem toga u posljednje dvije godine došlo je do dva pojeftinjenja usluge od 6% i 10,6 %, no zbog promjena kako bi se do kraja uskladili sa Uredbom na našem području očekujemo nažalost poskupljenje od oko 7%. Nažalost sama Uredba ima i nekoliko loših rješenja, a najlošije rješenje u Uredbi je članak 24. koji diskriminira najbolje JLS i komunalna poduzeća (npr. Krk i Prelog) koji su kroz godine gradili ponajbolje sustave gospodarenja otpadom u RH no nažalost morati će plaćati poticajnu naknadu za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada bez obzira što smo ispunili ciljeve propisane za 2020. godinu.

Sve jedinice lokalne samouprave trebaju u ovom prijelaznom razdoblju donijeti ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I  BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA na svom području, te donijeti nove cjenike usluga usklađene s Uredbom Vlade i Odlukom JLS-a. PRE-KOM kao davatelj usluga uskladit će način pružanja usluga sukladno Uredbi Vlade i Odluci JLS-a. Svi korisnici usluga dobit će na svoje adrese upute i Izjavu temeljem kojih ćete moći odabrati standardne veličine posude unutar određenih grupa korisnika. Uz samu izjavu dobiti ćete i izvadak iz cjenika, dok će Zakon, Uredba, Odluka i novi cjenik biti objavljeni na web stranici PRE-KOM-a www.pre-kom.hr . Izjave će se korisnicima usluge dijeliti u periodu od 20.12.2017. do 31.01.2018, a korisnici je moraju vratiti davatelju usluga u roku od 15 dana. Mole se korisnici usluga da prouče dostavljenu Izjavu (posebno jednočlana i dvočlana domaćinstva), jer se sustav popusta na uslugu više neće primjenjivati radi primjenjivanja načela pravičnosti u naplati prema zaduženom volumenu posude. Korisnici usluge (jednočlana i dvočlana domaćinstva) će povoljnije cijene osiguravati kroz odabir manjih veličina posuda, a u skladu sa Uredbom Vlade i Odlukom JLS-a. Korisnici usluge (jednočlana i dvočlana domaćinstva)  koji se odluče za manje spremnike trebaju to odabrati u Izjavi, te će se kod njih odmah primjenjivati cijene za odabrani volumen, a sami spremnici će se postepeno mijenjati za odabrane (manje).
Korisnici usluga (fizičke osobe) razvrstane su u tri kategorije i sukladno tome mogu birati veličinu posude:
Svi korisnici će sukladno Uredbi vlade od početka ožujka 2018. godine dobivati mjesečne račune (računi za veljaču) za izvršenu uslugu u proteklom mjesecu.
Uredba Vlade je propisala definiciju za trajno nekorištenu kuću, a što je regulirano mjernim uređajima za druge usluge (struja, voda, plin), te ukoliko kuća ima isključene navedene usluge smatra se trajno ne korištena. Kako bi se olakšalo proglašenje nekretnine trajno nekorištenom korisnik to može zatražiti izjavom danom davatelju usluge s time da u roku 6 mjeseci počinje dostavljati obračun struje gdje potrošnja struje neće biti veća od 6 kw za obračunsko razdoblje.
Ukoliko korisnik usluge ne dostavi navedeni obračun davatelj usluge će retroaktivno naplatiti najjeftiniju tarifu usluge.
Cijena usluge sastoji se sukladno Uredbi vlade RH od tri djela:
Cijena usluge=cijene minimalne javne usluge+broj odvoza miješanog komunalnog otpada+ugovorna kazna
Cijena minimalne javne usluge pokriva sve troškove sustava gospodarenja otpadom, osim troška obrade miješanog komunalnog otpada koji se naplaćuje kroz broj odvoza takvog otpada čime korisnik sam utječe na krajnju cijenu usluge. Ugovorna kazna koristi se ukoliko korisnik usluge ne koristi uslugu sukladno Odluci i Općim uvjetima usluge te mu se tada može izdati ugovorna kazna od strane davatelja usluge.
Iz formule za izračun cijena usluga vidljivo je da će cijena usluge biti promjenljiva sukladnu broju primopredaja miješanog komunalnog otpada, zbog čega sustav tradicionalnih trajnih naloga preko Banke nije primjenljiv, pa je PRE-KOM osigurao zadavanje promjenjivog trajnog naloga za sve Banke u RH putem bankarskog sustava SEPA, a takve trajne naloge možete ugovoriti u PRE-KOM-u, na adresi K. Zvonimira 9, Prelog.
PRE-KOM je kao davatelj usluge osigurao sukladno Uredbi digitalnu evidenciju odvoza otpada, a samo sakupljanje otpada snima sa po 3 kamere na komunalnom vozilu što predstavlja prihvatljiv dokaz o izvršenju usluge.
Opseg usluga korisnicima neće se mijenjati, te sve ostale usluge korisnicima ostaju u cijeni minimalne javne usluge. Dodatno od 01.02.2018. godine korisnici mogu samostalno dovesti do 200 kg građevinskog otpada svakih 6 mjeseci u reciklažno dvorište u Prelogu što je uključeno u cijenu usluge.

DO KRAJA MJESECA SAKUPITI ĆE SE OKO 50 TONA LAMPIONA

04.11.2017. Svake godine puno se govori o količinama lampiona koji se sakupe pa tako i PRE-KOM svake godine sakuplja velike količine lampiona. Sakupljeni lampioni čiste se u sortirnici od nečistoća, zatim se baliraju i predaju na obradu tvrtkama koje imaju dozvole za njihovu oporabu. Oporaba lampiona se plaća svake godine sve više i više, a kako je Kina zabranila uvoz plastike slomilo se i tržište plastike gdje su cijene pale za više od 100%, a neke vrste plastike nitko ne želi ni besplatno. Ove godine očekujemo da ćemo sakupiti oko 50 tona lampiona ili 4 velika šlepera puna baliranih lampiona.


ODRŽANA 11 SJEDNICA SAVJETA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

30.08.2017. Jučer je održana 11. sjednica Savjeta za gospodarenje otpadom te je raspravljeno i dogovoreno sljedeće:
1. NABAVA I PODJELA ŽUTIH I PLAVIH POSUDA
PRE-KOM je proveo postupak javne nabave za nabavu 4700 kompleta plavih i žutih posuda za sakupljanje plastike, papira i tetrapaka. Za nabavu posuda osigurano je 1 mil. kuna kreditnih sredstava. Nažalost kako je jedan od ponuđača izjavio žalbu isporuka i podjela posuda očekuje se krajem 10 ili početkom 11 mjeseca. Posude će se dijeliti besplatno korisnicima koji odvajaju najviše korisnog otpada (posude će dobiti oko 65% korisnika).
2. RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O PRUŽANJU JAVNIH USLUGA SAKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
Kako je krajem svibnja Vlada donijela Uredbu o komunalnom otpadu, sve JLS dužne su temeljem toga donijeti Odluku o pružanju javnih usluga sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Namjera je zakonodavca da se uvede naplata prema broju pražnjenja posuda za miješani komunalni otpad dok ostali troškovi idu u cijenu minimalne javne usluge. Cijena usluge bi se sastojala od cijene minimalne javne usluge, zatim cijene za predani miješani otpad i iznos ugovorne kazne ukoliko se korisnik ne bi pridržavao Uredbe i Odluke. PRE-KOM je izradio nacrte Odluke, Općih uvjeta i Izjave koji su raspravljeni na sjednici. Kako sama Uredba ima nekoliko loših rješenja dogovoreno je da se pokuša sa Ministrom zaštite okoliša i energetike dogovoriti nekoliko promjena same Uredbe kako bi provođenje same Uredbe odnosno Odluke bilo što jednostavnije i povoljnije za korisnike usluga.
3. UVOĐENJE SEPA SUSTAVA TRAJNIH NALOGA
Kako će sukladno Uredbi o komunalnom otpadu cijena usluge biti različita sukladno predaji miješanog komunalnog otpada, PRE-KOM je uveo sustav SEPA trajnih naloga gdje će korisnici svih banaka u RH kod nas moći ugovoriti trajni nalog sa promijenjljivim iznosom plaćanja za sve usluge PRE-KOM-a. Na taj način želimo pomoći korisnicima da plaćanje mogu riješiti kod nas te da ne moraju obilaziti banke, fine ili pošte.
4. PROMJENA PLANOVA GOSPODARENJA OTPADOM
Kako je donesen novi Plan gospodarenja otpadom RH, PRE-KOM će dopuniti planove gospodarenja otpadom JLS gdje sakuplja otpad do kraja listopada ove godine. JLS će provesti potrebne postupke dobivanja suglasnosti i donošenja novih Planova gospodarenja otpadom na gradskim i općinskim vijećima.
5. PODJELA SUPSTRATA KORISNICIMA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
Podjela supstrata za 2017. godinu kreće od 01.10.2017. godine i traje do 31.05.2018. godine. Svaki korisnik može podići besplatno 50 litara supstrata u kompostani u Prelogu. Od ove godine više se neće dijeliti čisti kompost koji smo ručno punili u vreće.


Članovi Savjeta upoznati su i sa novim projektima PRE-KOM-a (projektira se reciklažno dvorište, kotlovnica na sječku). Dogovoreno je da se proba naći sustav za sakupljanje građevinskog otpada za cijelo područje gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Dogovoreno je da se sljedeća Sjednica savjeta za gospodarenje otpadom održi krajem listopada ove godine.


Back to content