GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u

PRE-KOM@NET                       

NARUČIVANJE ODVOZA
DIMNJAČARI:
Prelog (1.-30.)                                        
Alen Drk           Mario Horvat
099 4469845     099 3344412
Kotoriba (1.-30.)
Milivoj Vugrinčić
099 2714449
D.Vidovec(8.-15.), D. Dubrava(16.-23.),
Goričan(24.-30.), S. Marija (1.-7.)
Stjepan Bendelja   Belić Đuro
099 2690358         099 2692345
GROBARI:
Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava
Franjo Ekart 099 3344424
Alojz Balent 099 3344441
Dejan Mesarić 099 3344411

OTPAD:

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

BANERI NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! NA PORTALIMA

19.11.2018. U sklopu EU projekta izobrazbe i informiranja za 13 JLS u narednih 10 mjeseci na tri portala (emedjimurje.hr, medjimurje.hr i mnovine.hr) objaviti će se baneri o odvojenom sakupljanju korisnog otpada, odvojenom sakupljanju biorazgradivog otpada, poticanju ponovne uporabe i informacije o projektu. Pozivamo Vas na zajedno nastavimo sa odvajanjem otpada i postignemo još boje rezultate u odvajanju otpada.


JAVNE TRIBINE NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

12.11.2018. U sklopu EU projekta izobrazbe i informiranja održati će se javne tribine o gospodarenju otpadom u 13 JLS. Sam projekt se sufinancira sa 85% bespovratnih sredstava EU.
„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”
 
    PROJEKT: „NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI”      
 
Doznajte sve o gospodarenju otpadom, od zakonodavnog okvira, načina gospodarenja otpadom, obavezama JLS, postignutim rezultatima, građevinama za gospodarenje otpadom, načinima formiranja cijena. Kroz raspravu i pitanja razjasnimo sve nejasnoće.
 
Predavač: Siniša Radiković dipl.ing.SA ANDROMEDE STIGAO ALIEN SMEČKO

06.11.2018. Danas je sa zvijezde Andromede stigao Alien Smečko koji će našim najmlađim korisnicima u dječjim vrtićima pomoći da nauče pravilno odvajati otpad. Alien Smečko doći će u sve dječje vrtiće gdje PRE-KOM sakuplja otpad i po jedan primjerak će ostati u svakom dječjem vrtiću na stalnom poslu edukacije i pomoći u odvajanju otpada.  


OBAVIJESTI O PRIKUPLJANJU OTPADA ZA 2019. GODINU

03.11.2018. Sukladno članku 16. Uredbe Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom svim našim korisnicima uz račune za 11 mjesec (između 25.11. i 10.12.) poslati ćemo Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada. Ista Obavijest nalazi se i na web stranicama davatelja javnih usluga http://www.pre-kom.hr/obavijesti-2019.html za svaku JLS gdje PRE-KOM obavlja javnu uslugu gospodarenja otpadom.

AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU OBJAVILA PRELIMINARNE PODATKE O OTPADU U RH ZA  2017.

31.10.2018. Agencija za okoliš objavila je preliminarne rezultate uz otpad za 2017. godinu i evo u prilogu dvije tabele jedna za Županiju Međimursku i Top 10 JLS u Republici Hrvatskoj. U ove rezultate nisu uključeni odvojeno sakupljeni glomazni otpad, lampioni, sanitarije, korisni otpad na skladištu i slično.  Agencija je izračunala postotke odvojeno sakupljenog otpada koji su znatno točniji, jer naprimjer ako se glomazni otpad odlaže on se ne može broji u obrađeni (korisni) otpad. PRE-KOM i dalje ostaje u vrhu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj sa 6 JLS među 10 najboljih. Podaci za 2018. godinu biti će osjetno bolji zbog obrade glomaznog otpada, te otpada koji je bio na kraju 2017. na skladištu i početkom 2018. godine predan na oporabu. Zahvaljujemo se našim korisnicima na kvalitetnom odvajanju otpada.
TOP LISTA JLS ŽUPANIJE MEĐIMURSKE PO ODVAJANJU OTPADA ZA 2017. GODINU

TOP LISTA 10 NAJBOLJIH JLS U REPUBLICI HRVATSKOJ PO ODVAJANJU OTPADA ZA 2017. GODINU


BESLPATAN KOMPOST ZA POLJOPRIVREDNIKE

15.10.2018. Kako imamo na lager određenih količina grubo sijanog (2,5 cm) komposta klase I, koji je pogodan kao organsko gnojivo za poljoprivredno zemljište, zainteresirani poljoprivrednici sa područja gdje PRE-KOM obavlja javne usluge mogu se javiti Kristijanu Levačiću 099 3344428 i dogovoriti besplatno preuzimanje komposta. Kompost je ispitan dva puta prema Ministarstvu zaštite okoliša i Ministarstvu poljoprivrede i zadovoljava kriterije za kompost klase I (Ministarstvo zaštite okoliša) i raspoređen je u organska gnojiva (Ministarstvo poljoprivrede).

EUROPSKA KOMISIJA IZDALA RANO UPOZORENJE HRVATSKOJ ZBOG NE ISPUNJAVANJA CILJEVA ZA RAZDVAJANJE OTPADA DO 2020.

12.09.2018. Kako Republika Hrvatska i dalje zaostaje u odvajanju i obradi korisnig otpada Europska komisija izdala je jučer rano upozorenje za Hrvatsku zbog rizika neispunjenja europskih ciljeva za razdvajanje otpada do 2020. godine. Kako su 12 JLS (Prelog, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) gdje PRE-KOM pruža javnu uslugu ispunili zadane ciljeve, podržavamo sve preporuke Europske komisije a pogotovo one da se ne kažnjavaju JLS koje su ispunili ciljeve, te da bi takve JLS trebalo nagraditi.
U upozorenju stoji:
1. razdvojeno prikupljanje otpada koji se može reciklirati, uključujući biootpad, još uvijek se učinkovito ne provodi,
2. ekonomski poticaji za građane i jedinice lokalne samouprave još nisu uvedene,
3. shema produljene odgovornosti proizvođača u Hrvatskoj ne pokriva u potpunosti troškove odvojenog skupljanja,
4. potrebna su veća ulaganja u poštovanje hijerarhije obrade ostatnog otpada.
Komisija Hrvatskoj predlaže:
1. bolji nadzor proizvođača koji su odgovorni za stavljanje ambalaže na tržište kako bi se ti podaci uskladili onima iz komunalnih tvrtki,
2. kontrola odloženih količina otpada na odlagališta, posebice onih koja nemaju vagu,
3. bolju kontrolu udjela pojedinih vrsta otpada u komunalnom otpada i prikupljanje tih podataka,
4. uključivanje proizvođača u skupljanje otpada od vrata do vrata gdje god je to moguće,
5. organizacija prikupljanja naknade za ambalažu i slanja na reciklažu od strane samih proizvođača,
6. povećanje naknada proizvođačima kako bi se u potpunosti financirao sustav recikliranja,
7. uvođenje standarda za sve lokalne jedinice samouprave za za što viši stupnja prikupljanja otpada od vrata do vrata,
8. razmatranje revizije novčanih kazni za jedinice lokalne samouprave koje ne ispunjavaju ciljeve - trenutno su
kazne preteške i najvjerojatnije ispod troškova postizanja ciljeva dok bi potencijalno povećanje novčanih kazni tijekom nekoliko godina bilo učinkovitije,
9. uvođenje mjera koje bi spriječile bilo kakvo kažnjavanje jedinica lokalne samouprave koje su visok stupanj razdvajanja postigle već 2015.,
10. uvođenje jasne definicije ostatnog otpada koji je sav komunalni otpad iz kojeg se je odvojen sav otpad koji se može reciklirati,
11. uvođenje jasnih pravila plaćanja za zbrinjavanje otpada prema stupnju razdvajanja,
12. pojačanu edukaciju stanovništva kroz jedinstvene poruke za sve jedinice lokalne samouprave,
13. pružanje tehničke pomoći jedinicama lokalne samouprave oko izbora načina prikupljanja otpada, javnih nabava, upravljanja davanja usluga i promotivnih kampanja kroz dijelenja primjera dobrih ideja i praksi koje vode većoj učinkovitosti, smanjenju troškova i poboljšanju usluge,
14. revizija prioriteta trošenja sredstava iz EU fondova jer su sadašnji na izgradnji infrastrukture centara za zbrinjavanje otpada dok bi trebali biti na razdvajanju otpada za recikliranje i biootpada,
15. strateški pristup cijelom sustavu i izbjegavanje financiranja ad hoc rješenja pojedinih projekata,
16. uvođenja nagrada jedinicama lokalne samouprave koje su postigle dobre rezultate u razdvajanju otpada,
17. razmatranje regionalnog, decentraliziranog pristupa gospodarenju otpadom.

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

12.09.2018. U srijedu, 12. rujna, u prostorijama Grada Preloga održana je početna konferencija projekta „Ne dvoji nego smeće odvoji“. O projektu su govorili gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, Miljenka Radović, voditeljica Projektnog tima Grada Preloga te pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvenu djelatnost Grada Preloga i Vesna Novak, iz tvrtke Bercon d.o.o., zadužene za provedbu projekta. Grad Prelog, u suradnji sa svojim partnerima u projektu, općinama Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Pribislavec krenuo je u projekt "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !". Radi se o programu izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su na svojim područjima provoditi izobrazno – informativne aktivnosti, a kroz ovaj poziv za to su im osigurana i značajna EU sredstva. Ministarstvo je gradovima i općinama osiguralo ukupno 47,2 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za provedbu edukativnih programa. Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Ovom je odlukom Gradu Prelogu dodjeljeno približno 1,2 milijuna kuna, 85% je bespovratnih sredstava, dok će do ukupne vrijednosti uz Grad Prelog ovaj projekt financirati općine partneri u projektu: Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Pribislavec. Projekt će se provoditi kroz 20 mjeseci, na području koji pokrivaju ove jedinice lokalne samouprave, a koji čini preko četrdeset tisuća korisnika. Provođenjem projekta očekuje se nastavak još boljih rezultata u odvajanju i obradi korisnog otpada.


KREĆE PILOT PROJEKT SAKUPLJANJA KORIŠTENOG JESTIVOG ULJA OD FIZIČKIH OSOBA U NASELJU PRELOG

04.09.2018. Kako su isporučeni spremnici za sakupljanje ohlađenog korištenog jestivog ulja krećemo sa pilot projektom. Pilot projekt provoditi će se na području naselja Prelog, a kasnije ćemo ga širiti na sve JLS gdje mi sakupljamo otpad. Korisnici ovu uslugu ne bi dodatno plaćali, a pravne osobe će isto moći koristiti ovu uslugu po dobivanju dozvole za sakupljanje ove vrste otpada. Pozivamo zainteresirane korisnike sa područja naselja Prelog da se jave za preuzimanje spremnika u PRE-KOM-u, K. Zvonimira 9, od 7 do 15 sati, a svaki korisnik koji preuzme spremnik dobiti će i kratke upute za korištenje. Svaki korisnik može samostalno odvesti spremnik za pražnjenje u reciklažno dvorište ili ga ostaviti u dane kada se sakuplja korisni otpad i naši djelatnici će spremnik pokupiti i ostaviti zamjenski prazni.
"NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !"  PRE-KOM PrelogBack to content