GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u

PRE-KOM@NET                       

NARUČIVANJE ODVOZA
DIMNJAČARI:
Prelog (1.-30.)                                        
Alen Drk           Mario Horvat
099 4469845     099 3344412
Kotoriba (1.-30.)
Milivoj Vugrinčić
099 2714449
D.Vidovec(8.-15.), D. Dubrava(16.-23.),
Goričan(24.-30.), S. Marija (1.-7.)
Stjepan Bendelja   Đuro Belić
099 2690358         099 2692345
GROBARI:
Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava
Franjo Ekart 099 3344424
Alojz Balent 099 3344441
Dejan Mesarić 099 3344411

OTPAD:

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !"

25.04.2019. I ove godine u sklopu EU projekta tradicionalno su povodom Dana planete Zemlje organizirane akcije čišćenja okoliša u kojem su sudjelovale različite udruge i društva sa područja 13 JLS (Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Pribislavec). Ove godine kao partner u akcijama pridružila nam se socijalna zadruga Humana Nova koja je preuzela sav sakupljeni otpadni tekstil, a GKP PRE-KOM je tradicionalno zbrinuo sav ostali sakupljeni otpad. U akcijama je sakupljeno više od 30 tona otpada (tekstila, glomaznog otpada, elektronike, guma i metala). Podsjećamo da se sve vrste otpada mogu zbrinuti u našem reciklažnom centru te stoga još jednom pozivamo sve građane da ne bacaju otpad u prirodu jer je čist okoliš obaveza svih nas. Zahvaljujemo svim ljudima dobre volje koji su sudjelovali u akcijama i shvatili važnost ovakvih projekta čiji je glavni cilj čišći i zdraviji okoliš. U tabeli se nalaze količine i vrste sakupljenog nepropisno odbačenog otpada.

Više o akciji pogledajte kroz kratki foto album ovdje.
 
"NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !"

"NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" U MAĐARSKOJ

27.03.2019. Osnovna škola Draškovec prezentirala je projekt gospodarenja otpadom "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" u  Hrvatskoj samoupravi Stipan Blažetin Serdahel u projektu VIŠE GENERACIJA, ZAJEDNIČKI CILJ, JEDAN PLANET. Čestitamo učenicima i Osnovnoj školi Draškovec te prenosimo kratku objavu i nekoliko slika iz Mađarske.
Prezentacija učenika Osnovne Škole Draškovec "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !"
A Draskoveci Altalanos Iskola tanuloinak eloadasa a szelektiv hulladekgyujtes fontossagarol.
HVALA IM / KOSZONJUK


VIDEO SPOTOVI O GOSPODARENJU OTPADOM "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !"

18.03.2019. U sklopu EU projekta izobrazbe i informiranja koji su Grad Prelog i 12 Općina (Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Priibislavec) prijavili izrađeni su edukativni spotovi kojima se želi prikazati na koji se način gospodari sa odvojeno sakupljenim korisnim otpadom. Edukativne video spotove je izradila VTV televizija Varaždin, a biti će prikazani na VTV u od 25.03 do 29.03 oko 18.25 sati, dok će na Srcu TV biti prikazani 8.04 do 12.04 oko 19.15 sati. Pogledajte edukativne spotove putem web stranice PRE-KOM-a.

Snimljeni su sljedeći spotovi:


LICITACIJA SLOBODNIH STOLOVA NA TRŽNICI

18.03.2019. Na temelju članka 9. Općih uvjeta isporuke usluge javne tržnice na malo objavljuje se:
JAVNO NADMETANJE ZA DODJELU STOLOVA
NA GRADSKOJ TRŽNICI U PRELOGU GLAVNA 29
DANA 26.3.2019.  GODINE U UTORAK U 12 SATI
1. Predmet javnog nadmetanja su stolovi na:
-         zelenoj tržnici vanjske klupe broj: 1,2,7,22,23.
-         zelenoj tržnici unutarnje klupe broj: 8,10.
-         mliječnoj tržnici broj: 5.
2. Početna cijena za stol na:
-         zelenoj tržnici vanjske kupe  =  285,00 kn sa PDV po klupi/mjesec
-         zelenoj tržnici unutarnje klupe =  208,75 kn sa PDV po klupi/mjesec
-         mliječnoj tržnici bez rashladne vitrine = 165,00 kn sa PDV po klupi/mjesec.
3. Pravo sudjelovanja u javnom licitiranju imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti i poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik o poljoprivrednoj proizvodnji.
4. Prilikom licitacije ponuditelj mora predati Povjerenstvu za provođenje licitacije slijedeću dokumentaciju.
- za poduzeća i obrte: kopiju Rješenja o registraciji poduzeće ili obrta - kopija
- za OPG-e kopiju Rješenja o upisu u Upisnik o poljoprivrednoj proizvodnji - kopija
- potvrdu da nemaju dugovanja prema GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog
- osobni identifikacijski broj (OIB)
- kopiju osobne iskaznice (s obje strane)
- broj telefona/mobitela
5. Minimalni iznos podizanja cijene je 20,00 kuna.
6. Prodajna mjesta daju se na korištenje  - do opoziva jedne od ugovorenih strana.
7. S najpovoljnijim ponuđačima GKP PRE-KOM d.o.o. sklopit će ugovor o korištenju stola
                                                                                                                               GKP «PRE-KOM» d.o.o.

AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA UZ DAN PLANETA ZEMLJE

14.03.2019. Već tradicionalno krajem III mjeseca i cijeli IV mjesec provodi se kampanja ZELENA ČISTKA i kampanja NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !. Kroz to vrijeme čisti se okoliš u 13 JLS ove godine kroz EU projekt prema sljedećem rasporedu:
23.03.2019.  Sveta Marija, Donji Kraljevec, Goričan
30.03.2019.  Kotoriba, Donji Vidovec
06.04.2019.  Domašinec, Dekanovec, Donja Dubrava
13.04.2019.  Belica, Podturen
20.04.2019.  Prelog
27.04.2019.  Martijanec


Svaka JLS objaviti će posebni poziv gdje će se okupiti sudionici akcije čišćenja, te lokaciju gdje će se sakupljati i otpadni tekstil. Za sve sudionike biti će osigurane vreće, rukavice, klipići i sokovi, a PRE-KOM i Humananova preuzeti će sakupljeni otpad. Nažalost i sada sakupljaju se znatne količine nepravilno odbačenog otpada u prirodu. Pozivamo sve da ne bacaju otpad u okoliš jer sve vrste otpada mogu predati u sklopu usluge gospodarenja otpadom. Sva domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom pozivamo da se uključe što prije.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

SNIMLJENI EDUKATIVNI RADIO SPOTOVI

11.03.2019 U sklopu EU projekta izobrazbe i edukacije snimljena su tri edukativna radio spota koji će se slušati tijekom ove godine putem radija STUDIO M iz Donjeg Kraljevca.
NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE !

NABAVLJEN UTOVARIVAČ ZA UTOVARE DO 7 METARA VISINE

05.03.2019 Kako nam je za potrebe rada u kompostani, te za utovare komposta i drobljenih materijala u reciklažnom centru u kamione šlepere bio potreban ovakav utovarivač, nabavili smo rabljeni utovarivač za rad na visinama do 7 metara.  Nabavljen je utovarivač marke MERLO, proizveden je 2012. godine i trenutno ima 2580 radnih sati, a nabavljen je za cijenu od 194.000 kuna bez PDV-a. Utovarivač je plaćen iz kreditnih sredstava.

KONAČNI REZULTATI SAKUPLJANJA OTPADA ZA 2018. GODINU

18.01.2019 Nakon završene obrade podataka i provedene inventure skladišta otpada, objavljujemo konačne podatke o sakupljenom otpadu za 2018. godinu na području gdje PRE-KOM pruža javnu uslugu. Tijekom prošle godine pridružile su nam se Općine Domašinec, i Martijanec, a početkom 2019. godine pridružila nam se i Općina Podturen. Sve JLS su ostvarile napredak u odvojenom sakupljanju otpada, a u 2019. godini nastojati ćemo značajnije smanjiti miješani otpad iz pravnih osoba. Možemo reći da je službeno prikazivanje odvojeno sakupljenog otpada ono prema HAOP-u, mi smo sukladno tome ustrojili i naše evidencije. Ostvarili smo prosječnu stopu recikliranja otpada od 57,03%, a najbolje rezultate ostvarili su Belica 66,36%, Prelog 61,86% i Donja Dubrava 55,26%. U obračunu prema HAOP-u neke vrste otpada koje smo sakupili od kućanstva ne pribrajaju se u reciklirani otpada (npr. gume, sanitarije i sl.) te je taj postotak nešto manji prema evidenciji odloženo-obrađeno za koju smatramo da je najbolja evidencija. Iz tabela je vidljivo da je broj korisnika fizičkih osoba značajno rastao (cca. 40%) dok je miješani komunalni otpad ostao na istoj razini kao u 2014. godini. U 2018. godini od fizičkih osoba po stanovniku smo sakupili i odložili 79 kilograma miješanog i glomaznog otpada godišnje te napredujemo prema našem cilju od 50 kg takvog otpada godišnje. U novu 2019. godinu krećemo sa projektom sakupljanja otpadnog jestivog ulja, provoditi će se EU projekt iz izobrazbe, a krajem godine opet kroz EU projekt konačno očekujemo 11000 plavih i 11000 žutih spremnika za sve korisnike te se korisni otpad više neće sakupljati u vrećama. Ove rezultate ostvarili smo suradnjom naših korisnika, naših vlasnika i djelatnika PRE-KOM-a.
NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE ! PRE-KOM PRELOG
DOMAŠINEC, MARTIJANEC I PODTUREN POSTAJU ZERO WASTE OPĆINE

08.02.2019. Na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u Gradu Prelogu, Općine Domašinec, Martijanec i Podturen potpisale su Odluku o pristupanju međunarodnoj strategiji Zero Waste 2020. Odluku su potpisali načelnici Mario Tomašek za Općinu Domašinec, Dražen Levak za Općinu Martijanec i Perica Hajdarović za Općinu Podturen. Prihvaćanjem ove Odluke navedene Općine priključile su se ostalim JLS u sklopu grupacije PRE-KOM-a koje su to učinile prije, te su iskazale opredjeljenje da udio odvojeno sakupljenog otpada povećaju na 70% a količinu miješanog otpada po stanovniku smanje na 50 kg godišnje do kraja 2020. godine. Prisutne je pozdravio i gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, a direktor PRE-KOM-a Siniša Radiković prisutnim novinarima prezentirao je preliminarne rezultate za 2018. godinu iz kojih se vidi daljnji napredak svih JLS unutar grupacije PRE-KOM-a, a posebno novo uključenih Općina. Na konferenciji za novinare prisutnima se obratio i koordinator mreže Zero Waste Hrvatska gospodin Marko Košak, koji je ujedino i voditelj programa gospodarenja otpadom naše najveće eko udruge Zelene Akcije, koji je pozdravio napredak svih JLS te uključenje novih JLS jer se tima poboljšavaju sustavi gospodarenja otpadom na području novo uključenih Općina. Grad Prelog, te Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen tako zajedno nastavljaju svoje putovanje prema društvu bez otpada i 2020. godine očekujemo ispunjenje naših preuzetih ciljeva od 70% odvojeno sakupljenog otpada.


NABAVLJEN RADNI STROJ ZA ČIŠĆENJE MALIH GRADOVA I OPĆINA

08.02.2019. Danas je gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek predao ključeve radnog stroja za čišćenje ulica TIMAN 3400 radniku PRE-KOM Ivanu Bermancu. Cestovna čistilica TIMAN 3400 danskog proizvođača komunalnih strojeva TIMAN nabavljena je putem javne nabave vrijedne 552.063,56 KN sa PDV, a isporučio ga je njihov zastupnik za RH tvrtka O-K-TEH d.o.o. iz Zagreba. Čistilica TIMAN 3400 je radni stroj za sva godišnja doba i može se koristiti za čišćenje ulica, čišćenje snijega, sakupljanje lišća pomoćno usisnog crijeva za lišće ili pranja manjih površina visoko tlačnim pištoljem. Nabavljena čistilica koristiti će se za čišćenje ulica na području Grada Preloga ali i na području okolnih Općina.
Cestovna čistilica TIMAN 3400 - za sva godišnja doba
4 četke, Širina čišćenja do 2300 mm
Sabirni spremnik 500 litara
Rezervoar vode 110 litara
Usisno crijevo za usisavanje lišća
Visoko tlačni pištolj snage 100 bara
Prednja ralica za snijeg širine 1350 mm
Kamere za vožnju unazad i usisnih usta za bolji pregled
Motor kubota, snaga 34 KS
Back to content