GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u
PRE-KOM@NET                       

NARUČIVANJE ODVOZA

DIMNJAČARI:
Prelog (1.-30.)                                        
Alen Drk           Mario Horvat
099 4469845     099 3344412
Kotoriba (1.-30.)
Milivoj Vugrinčić
099 2714449
D.Vidovec(8.-15.), D. Dubrava(16.-23.),
Goričan(24.-30.), S. Marija (1.-7.)
Stjepan Bendelja   Đuro Belić
099 2690358         099 2692345
GROBARI:
Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava
Franjo Ekart 099 3344424
Alojz Balent 099 3344441
Dejan Mesarić 099 3344411

OTPAD:


NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

PREGLED TERMINA POGREBA

19.08.2019. PRE-KOM obavlja pogrebe na 11 donje Međimurskih groblja, a kako je bilo zahtjeva da na web stranicama objavimo termine pogreba, izvršene su promjene tako da je dodana nova funkcionalnost. Termine pogreba možete pogledati na početnoj stranici naše web stranice www.pre-kom.hr na linku TERMINI POGREBA.

NOVE CIJENE JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA OTPADA OD 01.09.2019.

19.07.2019. Obavještavamo Vas kako od 01.09.2019. godine dolazi do promjene cijena javne usluge sakupljanja otpada. Nažalost, zbog rasta troškova odlaganja za preko 40%, rasta troška obrade i zbrinjavanja plastike preko 65%, pada prihod od prodaje papira za preko 30%, također rastu troškovi goriva, servisa vozila, zaštite na radu odnosno svi ulazni troškovi, uz to cijena rada u stalnom je porastu. Poskupljenje za kućanstva iznosi između 5,5 – 7% odnosno cca 2,00 - 4,00 kn  uz jednu primopredaju MKO mjesečno, ovisno o volumenu ugovorenih spremnika (izvadak iz novog cjenika).

Uz navedene promjene cijene, više se neće besplatno dijeliti 50 litara supstrata godišnje, dok će sa 01.01.2020. doći do promjene preuzimanja glomaznog otpada na način da korisnici sa smeđim kantama i dalje mogu predati 8m3 (glomaznog otpada i granja), ali neće više moći količinu za granje zamijeniti za glomazni otpad zbog izuzetno velikih troškova obrade glomaznog otpada, no moći će i dalje mijenjati količinu glomaznog otpada za granje.
Napominjemo da se broj primopredaja ni jedne vrste otpada ne smanjuje, odnosno svake godine ispred svakog korisnika dolazi 101 vozilo PRE-KOM-a. Ukupnu cijenu usluge definirate sami s obzirom da se cijena mijenja na temelju broja primopredaja miješanog komunalnog otpada. Vaši i naši rezultati u odvajanju otpada su najbolji u RH, količine odloženog miješanog komunalnog otpada blago padaju, dok količine korisnog otpada značajno rastu, a time se štitimo od većih udara na cijene javne usluge. Naglašavamo da i s ovim poskupljenjem naše cijene će i dalje ostati među najnižima u okolici, ali i u cijeloj Hrvatskoj uz najveći opseg usluge uključene u cijenu.
Zahvaljujemo na razumijevanju,         NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !  PRE-KOM Prelog

NOVI LETAK I BROŠURA O GOSPODARENJU OTPADOM

17.07.2019. U narednih petnaestak dana svi naši korisnici dobiti će novi letak i brošuru o gospodarenju otpadom na kućnu adresu. Letak i brošura izrađeni su u sklopu EU projekta izobrazbe i informiranja NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !.  Nadamo se da će Vam letak i brošura dodatno pojasniti načine i mogućnosti odvojenog sakupljanja otpada. Pogledajte letak i brošuru.

PRELIMINARNI PODACI U ODVAJANJU OTPADOM ZA 2018. GODINU

09.07.2019. Danas je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo preliminarne podatke u odvajanju otpadom za cijelu Republiku Hrvatsku. Rezultati koje smo ostvarili dodatno su se poboljšali tako među prvih 10 u RH naše JLS drže čak 8 mjesta. Do ovih odličnih rezultata dolazimo odličnom suradnjom JLS, naših korisnika i PRE-KOM-a, i svima se želimo zahvaliti na odličnoj suradnji.
Ako pogledamo rezultate za Županiju Međimursku koja je najbolja Županija u odvajanju otpada u RH, i tu ostvarujemo ponajbolje rezultate i držimo 10 mjesta među prvih 12 JLS. Općina Podturen nam se priključila početkom 2019. godine i već je nakon 5 mjeseci došla na 50% odvojenog sakupljenog otpada tako da očekujemo njezin pomak prema vrhu poretka u Županiji Međimurskoj za 2019. godinu.

PRE-KOM je 01.06.2018. preuzeo i Općinu Martijanec iz Varaždinske Županije sa slabih 1% odvojeno sakupljenog korisnog otpada u 2017. godini. Općina Martijanec probila se na drugo mjesto u Županiji Varaždinskoj, a u 2019. godini očekujemo vodeću poziciju Općine Martijanec sa više od 50% odvojeno sakupljenog korisnog otpada.
"NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" PRE-KOM Prelog

PRESTANK OTKUPA POVRATNE AMBALAŽE U RECIKLAŽNOM CENTRU PRE-KOM-a

05.07.2019. Od 01.08.2019. godine više se neće otkupljivati povratna ambalaža u reciklažnom centru PRE-KOM-a. Do prestanka otkupa povratne ambalaže dolazi zbog gubitaka koje ostvarujemo, a Fond za zaštitu okoliša umjesto da nam podigne proviziju za otkup po boci on ga u narednom razdoblju planira još smanjiti. Povratnu ambalažu možete predati u određene trgovine koje su obvezne ga primiti.
Zahvaljujemo na razumijevanju,
PRE-KOM Prelog   

NOVE INVESTICIJE PRE-KOM-a

21.05.2019. Nakon nabave utovarivača za visine do 7 metara, nabavljena je nova kolna vaga nosivosti do 40 tona (i za šlepere) i ugrađena je u reciklažnom centru. Vrijednost kolne vage sa kontejnerom i građevinskim radovima iznosi 185 tisuća kuna.  Također je nabavljeno i rabljeno vozilo za prijevoz pokojnika vrijedno 155 tisuća kuna. Do kraja listopada planiramo završiti još jedno natkriveno skladište za korisni otpad i strojeve u sklopu reciklažnog centra.ODRŽAN EKO KVIZ "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

06.05.2019. Danas je u našem reciklažnom centru održan tradicionalni 5. po redu Eko kviz o gospodarenju otpadom za učenike sedmih razreda. U ovogodišnjem kvizu sudjelovalo je 13 osnovnih škola sa područja 13 JLS (Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen, Martijanec, Pribislavec). Ove godine eko kviz je dio projekta „NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI“ financiranog iz Kohezijskog fonda EU te je za svaku školu koja sudjeluje osigurano 1.000,00 kn za nadoknadu troškova prijevoza i sudjelovanja u kvizu. Glavna osobitost našeg kviza je što se uz teoretska znanja provjerava točnost i brzina sortiranja korisnog otpada. Najuspješnijima su osigurane vrijedne nagrade.
1. nagradu – LED TV LG dijagonale 55/139 cm osvojila je Osnovna škola Martijanec u sastavu Dora Bedeković, Lovro Novak i Luka Crnković
2. nagradu – prijenosno računalo ACER ASPIRE osvojila je Osnovna škola Prelog u sastavu Sara Mikec, Mia Pintarić i Mia Šestan
3. nagradu – fotoaparat NIKON Coolpix B500 osvojila je Osnovna škola Domašinec u sastavu Elena Juračić, Marijela Drvoderić i Karlo Košak.
Nagrade su uručili gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, dr.med.vet. i direktor GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Siniša Radiković dipl.ing.
U nastavku donosimo kratku foto galeriju koju možete pogledati OVDJE.

 

AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !"

25.04.2019. I ove godine u sklopu EU projekta tradicionalno su povodom Dana planete Zemlje organizirane akcije čišćenja okoliša u kojem su sudjelovale različite udruge i društva sa područja 13 JLS (Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Pribislavec). Ove godine kao partner u akcijama pridružila nam se socijalna zadruga Humana Nova koja je preuzela sav sakupljeni otpadni tekstil, a GKP PRE-KOM je tradicionalno zbrinuo sav ostali sakupljeni otpad. U akcijama je sakupljeno više od 30 tona otpada (tekstila, glomaznog otpada, elektronike, guma i metala). Podsjećamo da se sve vrste otpada mogu zbrinuti u našem reciklažnom centru te stoga još jednom pozivamo sve građane da ne bacaju otpad u prirodu jer je čist okoliš obaveza svih nas. Zahvaljujemo svim ljudima dobre volje koji su sudjelovali u akcijama i shvatili važnost ovakvih projekta čiji je glavni cilj čišći i zdraviji okoliš. U tabeli se nalaze količine i vrste sakupljenog nepropisno odbačenog otpada.

Više o akciji pogledajte kroz kratki foto album ovdje.
 
"NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !"

"NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" U MAĐARSKOJ

27.03.2019. Osnovna škola Draškovec prezentirala je projekt gospodarenja otpadom "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" u  Hrvatskoj samoupravi Stipan Blažetin Serdahel u projektu VIŠE GENERACIJA, ZAJEDNIČKI CILJ, JEDAN PLANET. Čestitamo učenicima i Osnovnoj školi Draškovec te prenosimo kratku objavu i nekoliko slika iz Mađarske.
Prezentacija učenika Osnovne Škole Draškovec "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !"
A Draskoveci Altalanos Iskola tanuloinak eloadasa a szelektiv hulladekgyujtes fontossagarol.
HVALA IM / KOSZONJUK


VIDEO SPOTOVI O GOSPODARENJU OTPADOM "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !"

18.03.2019. U sklopu EU projekta izobrazbe i informiranja koji su Grad Prelog i 12 Općina (Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Priibislavec) prijavili izrađeni su edukativni spotovi kojima se želi prikazati na koji se način gospodari sa odvojeno sakupljenim korisnim otpadom. Edukativne video spotove je izradila VTV televizija Varaždin, a biti će prikazani na VTV u od 25.03 do 29.03 oko 18.25 sati, dok će na Srcu TV biti prikazani 8.04 do 12.04 oko 19.15 sati. Pogledajte edukativne spotove putem web stranice PRE-KOM-a.

Snimljeni su sljedeći spotovi:


LICITACIJA SLOBODNIH STOLOVA NA TRŽNICI

18.03.2019. Na temelju članka 9. Općih uvjeta isporuke usluge javne tržnice na malo objavljuje se:
JAVNO NADMETANJE ZA DODJELU STOLOVA
NA GRADSKOJ TRŽNICI U PRELOGU GLAVNA 29
DANA 26.3.2019.  GODINE U UTORAK U 12 SATI
1. Predmet javnog nadmetanja su stolovi na:
-         zelenoj tržnici vanjske klupe broj: 1,2,7,22,23.
-         zelenoj tržnici unutarnje klupe broj: 8,10.
-         mliječnoj tržnici broj: 5.
2. Početna cijena za stol na:
-         zelenoj tržnici vanjske kupe  =  285,00 kn sa PDV po klupi/mjesec
-         zelenoj tržnici unutarnje klupe =  208,75 kn sa PDV po klupi/mjesec
-         mliječnoj tržnici bez rashladne vitrine = 165,00 kn sa PDV po klupi/mjesec.
3. Pravo sudjelovanja u javnom licitiranju imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti i poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik o poljoprivrednoj proizvodnji.
4. Prilikom licitacije ponuditelj mora predati Povjerenstvu za provođenje licitacije slijedeću dokumentaciju.
- za poduzeća i obrte: kopiju Rješenja o registraciji poduzeće ili obrta - kopija
- za OPG-e kopiju Rješenja o upisu u Upisnik o poljoprivrednoj proizvodnji - kopija
- potvrdu da nemaju dugovanja prema GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog
- osobni identifikacijski broj (OIB)
- kopiju osobne iskaznice (s obje strane)
- broj telefona/mobitela
5. Minimalni iznos podizanja cijene je 20,00 kuna.
6. Prodajna mjesta daju se na korištenje  - do opoziva jedne od ugovorenih strana.
7. S najpovoljnijim ponuđačima GKP PRE-KOM d.o.o. sklopit će ugovor o korištenju stola
                                                                                                                               GKP «PRE-KOM» d.o.o.


Back to content