GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u


NARUČIVANJE ODVOZA


DIMNJAČARI:
Prelog (1.-30.)                                        
Alen Drk           Mario Horvat
099 4469845     099 3344412
Kotoriba (1.-30.)
Milivoj Vugrinčić
099 2714449
D.Vidovec(8.-15.), D. Dubrava(16.-23.),
Goričan(24.-30.), S. Marija (1.-7.)
Stjepan Bendelja Miljenko Marđetko  Đuro Belić
099 2690358       099 3344441  099 2692345
GROBARI:
Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava
Franjo Ekart 099 3344424
Dejan Mesarić 099 3344411
Zoran Vargović 099 4905069
Valent matulin 099 4871773
OTPAD:

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

PROŠIRENJE PROSTORA ZA RAD TRŽNICE PRELOG - "OSTANITE ODGOVORNI"

07.05.2020. Sukladno Odluci stožera civilne zaštite Grada Preloga od subote 09.05.2020. proširuje se prostor za rad tržnice tako da će djelom raditi i sajmeni dio ( 7 prodajnih mjesta), također će raditi i kiosci koji se nalaze u sklopu tržnice a ne prodaju hranu, presadnice i cvijeće. Na sajmenom djelu svako prodajno mjesto biti će maksimalne širine 5 metara, a udaljenost između prodajnih mjesta iznositi će minimalno 2 metra. Svi prodavači obavezni su nositi zaštitne maske i rukavice, a kupcima se to preporuča s time da su obavezni dezinficirati ruke na ulazu u tržnicu. U  ograđenom prostoru tržnice istovremeno moći će biti do 25 kupaca. Ulaz u tržnicu ostaje na istom mjestu (kod kioska) dok se izlaz iz tržnice premješta na prostor sajmenog djela s time da se prolaz kod ljekarne zatvara u vrijeme rada tržnice. Molimo Vas da slijedite upute koje su izvješene na tržnici, te upute radnika PRE-KOM koji vode rad tržnice.

DOPUNA ODLUKE O ODRŽAVANJU POGREBA - "OSTANITE DOMA"

05.05.2020. Obavještavamo naše korisnike da je Stožer Civilne zaštite RH donio dopunu Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja prema kojoj sada pogrebu mogu prisustvovati članovi obitelji (prije samo članovi uže obitelji). Na pogreb se sada mogu donositi cvijeće ili vijenci te lampioni, a može se organizirati i glazba za posljednji ispraćaj. Sukladno Odluci i dalje se na osmrtnice ne piše termin održavanja posljednjeg ispraćaja. Molimo Vas da se pridržavate općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo a vezano uz proglašenje epidemije bolesti COVID-19.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE OD 09.05 OPET RADI - "OSTANITE DOMA"

30.04.2020. Obavještavamo naše korisnike da MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE od 09.05.2020. godine  raditi sukladnu planu rada (http://pre-kom.hr/files/plan_mobilnog_rec2020.pdf).
PRE-KOM Prelog

NOVO DUŽE RADNO VRIJEME TRŽNICE PRELOG - "OSTANITE DOMA"
22.04.2020. Sukladno zahtjevima prodavača (OPG-ova) na tržnici i samih korisnika tržnice uputili smo zahtjev Stožeru civilne zaštite Grada Preloga o produženju radnog vremena same tržnice na vrijeme od 8 do 13. sati što je Stožer prihvatio. Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Grada Preloga tržnica će od subote 25.04 raditi po novom radnom vremenu od 8 do 13 sati. Za korištenje tržnice potrebno je koristiti zaštitnu masku i dezinficirati ruke na ulasku u tržnicu, te molimo kupce da unutar tržnice ne skidaju zaštitne maske.
Zahvaljujemo na razumijevanju, PRE-KOM Prelog

DAN PLANETA ZEMLJE - "OSTANITE DOMA"
22.04.2020. Danas je Dan Planeta Zemlje i sve Vas pozivamo da čuvamo naš okoliš zajedno, jer i ova situacija sa korona virusom nas upućuje na to. Također se svim našim korisnicima zahvaljujemo na suradnji u odvajanju otpada, te poštivanju svih mjera koje propisuju Stožeri civilne zaštite svih razina što nam olakšava rad u ovo krizno vrijeme. Prema podacima za prva dva mjeseca ove 2020. godine ukupne količine otpada rastu, no količina miješanog otpada je ostala ista kao u prva dva mjeseca prošle godine, dok su porasle količine odvojenog otpada za cca. 15%. Tako je u prva dva mjeseca 2020. godine odloženo na odlagalište 524 tone otpada, a u našim postrojenjima smo obradili 673 tone korisnog otpada.
NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE ! PRE-KOM PRELOG.

NATKRIVENI DIO TRŽNICE PRELOG OD SUTRA 10.04.2020. OPET RADI - "OSTANITE DOMA"
09.04.2020. Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH, te provedenom nadzoru inspekcije MUP-a, natkriven dio tržnice od sutra (petak) 10.04.2020. počinje sa radom smanjenim kapacitetom sa 10 stolova / prodajnih mjesta. Cijela Tržnica je ograđena metalnom ogradom, između stolova postavljene su zaštitne ploče, a prostor između prodavača i kupca odvojen je plastičnom folijom. Ulaz na tržnicu organiziran je od strane kioska , a izlaz je prema prolazu prema kućicama, znači protok ljudi je kružni. Na ulazu i izlazu  iz Tržnice postavljena su dezinfekcijska sredstva  te molimo korisnike da ih koriste. U ograđenom djelu tržnice moći će istovremeno biti do 10 kupaca. Na tržnici će se prvenstveno prodavati voće, povrće i presadnice a do popunjenja kapaciteta (ako će ga biti) može se prodavati i cvijeće. Molimo Vas da slušate upute naših djelatnica na ulazu i izlazu iz tržnice. Tržnica će raditi od 8 do 11 sati  utorkom i subotom. Izuzetno će Tržnica raditi ovaj tjedan u petak(10.04.) i u subotu(11.04.). Molimo Vas da kupnju obavite u što kraćem roku i ne zadržavate se u prostoru Tržnice.


NATKRIVENI DIO TRŽNICE PRELOG BITI ĆE SPREMAN ZA RAD! - "OSTANITE DOMA"
 
 
07.04.2020. Sukladno naputku Stožera civilne zaštite, GKP Pre-kom d.o.o. pripremio je za rad natkriveni dio tržnice Prelog. Biti će postavljeno 10 stolova/prodajnih mjesta koja će biti odvojene pregradama. Tržnica će biti otvorena od 8 do 11 sati utorkom i subotom, osim u slučaju drukčije upute Stožera civilne zaštite Grada Preloga. Na prostoru tržnice moći će se zadržavati manji broj kupaca (maksimalno 10 kupaca) uz održavanje minimalnog razmaka od 2 metra. Za sve na tržnici biti će osigurano dezinfekcijsko sredstvo, a sam prostor tržnice će se redovito dezinficirati. Početak rada tržnice u Prelogu podredit će se stupanju na snagu odgovarajuće Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te ćemo o tome obavijestiti sve zainteresirane.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE - "OSTANITE DOMA"

30.03.2020. U narednom periodu (do 30.06.) s obzirom na novo nastalu situaciju, zbog sprječavanja mogućnosti širenja  virusa  MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE neće raditi sukladnu planu rada. Ostale usluge sakupljanja otpada rade se u punom opsegu, a komunikaciju sa nama obavljajte i dalje digitalnim kanalima (mail, facebook, telefoni).
Zahvaljujemo na razumijevanju, PRE-KOM Prelog

UPUTA O ODLAGANJU OTPADA ZA OSOBE U SAMOIZOLACIJI - "OSTANITE DOMA"

26.03.2020. Otpad osoba koje se zbog potvrđene infekcije ili sumnje na infekciju koronavirusom (bolest COVID-19) nalaze u samoizolaciji, potrebno je odložiti unutar običnih plastičnih vrećica za otpad i čvrsto zavezati, potom tu vrećicu staviti u drugu plastičnu vrećicu koju treba čvrsto zatvoriti. Ovako pripremljen otpad potrebno je držati odvojeno od ostalog kućnog otpada najmanje 72 sata (3 dana) prije odlaganja u spremnik za miješani komunalni otpad.
Tako treba postupiti s osobnim otpadom (npr. papirnate maramice), kao i s otpadom od čišćenja prostora. Posebno napominjemo, papirnati ručnici, papirnate maramice i razni proizvodi za jednokratnu upotrebu koje koriste osobe koje pokazuju znakove bolesti COVID-19 ne smiju se stavljati u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada (biootpad, papir i plastika).

STIGLI NOVI KAMIONI ZA SAKUPLJANJE OTPADA - "OSTANITE DOMA"

25.03.2020. Krajem prošle godine putem javne nabave odabrana je tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca za dobavu dva nova komunalna vozila.
Danas su isporučena dva nova komunalna vozila i to:
1. Mercedes nosivosti 18 tona sa nadogradnjom Ekomunal Tehnix 16 m3
2. Iveco nosivosti 7 tona sa nadogradnjom Ekomunal Tehnix 8 m3 opremljen sa grajferom
Veće vozilo (Mercedes/Ekomunal 16) koristiti će se za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, dok će se manje vozilo (Iveco/Ekomunal8) koristiti za sakupljanje granja i glomaznog otpada. Vrijednost nabave iznosi  1,6 milijuna kuna. Ključeve vozila preuzeo je gradonačelnik Ljubomir Kolarek od direktora tvrtke Tehnix d.o.o. gospodina Đure Horvata. Isporučena vozila nakon registracije i obuke vozača kreču odmah u produkciju i dobro će nam doći u ovo vrijeme kada je isporuka rezervnih dijelova i rad servisera otežan.
Opseg javne usluge sakupljanja otpada ide u punom opsegu, a Vas molimo da sa nama i dalje komunicirate sa telefonom, facebookom i mailom sukladno našem priopćenju za korisnike.PRIOPĆENJE ZA KORISNIKE USLUGA I ZAPOSLENIKE PRE-KOM-a

23.03.2020. Kako su komunalne usluge i/ili javne usluge od posebnog značaja za sva kućanstva i pravne osobe pružati će se nadalje u punom opsegu uz poštivanje zaštitnih mjera sa što manje neposrednog kontakta. Svi kontakti za komunikaciju i narudžbu usluga (telefoni, mailovi, facebook) nalaze se u prilogu priopćenja. Molimo Vas da poštujete preporuke i Odluke Stožera civilne zaštite svih razina. Korisnici usluga koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i/ili respiratorne probleme TRAŽIMO da izbjegavaju kontakte sa našim zaposlenicima.
 
1. Usluga sakupljanja otpada obavlja se prema redovnim terminima sakupljanja, sve građevine za gospodarenje otpadom rade prema redovnom radnom vremenu. Naručivanje odvoza glomaznog otpada radi se telefonom i/ili mailom.
2. Usluga dimnjačarske službe od 23.03.2020. godine obavlja se samo uz prethodnu telefonsku ili mail narudžbu. Molimo da korisnici koji su u samoizolaciji da to napomenu kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze.
3. Pogrebni poslovi obavljaju se redovito prema naputku Stožera civilne zaštite RH. Pogrebu mogu prisustvovati samo uža obitelj, bez glazbe, cvijeća i svijeća, a na osmrtnicama ne smije se stavljati mjesto i vrijeme pogreba. Termini pogreba na našim web stranicama privremeno se neće objavljivati. MRTVAČNICE ĆE SE OTVARATI 1 SAT PRIJE POGREBA, A RAZMAK IZMEĐU DVA POGREBA NA ISTOM GROBLJU MORA BITI MINIMALNO 1 SAT.
4. Tržnica Prelog zatvara se do daljnjega prema Odluci Stožera civilne zaštite RH.
5. Održavanje javnih površina i groblja obavljati će se prema redovnim planovima ali i prema vremenskim prilikama (npr. očekuje se snijeg).
6. Za plaćanje računa maksimalno koristite mobilna ili Internet bankarstva.  Glavna blagajna PRE-KOM-a radi prema redovnom radnom vremenu, a na blagajnu ide jedan po jedan korisnik. Također od danas možete i telefonom dogovoriti SEPA trajni nalog za bilo koju banku RH a dokumentacija će se razmijeniti mailom ili poštom.
Ostali poslovi obavljati će se prema naputcima Stožera civilne zaštite svih razina.
Svi zaposlenici  moraju koristiti zaštitnu masku i zaštitne rukavice i maksimalno se pridržavati razmaka između zaposlenika i korisnika. Sve prostorije za zaposlenike, sanitarni čvorovi opremljeni su dezinfekcijskim sredstvima, također te prostorije se dnevno dezinficiraju a uz to dezinficiraju se sva vozila i sortirnica. Radnicima koji rade na sortirnici u dvije smjene skraćuje se radno vrijeme na 6 do 13.30 i od 14.30 do 22 sata kako bi se izbjegao kontakt među njima a prije početka rada prostor sortirnice se dezinficira. Zaposlenici koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i/ili respiratorne probleme MORAJU SE JAVITI SVOJEM RUKOVODITELJU SEKTORA I SVOJOJ OBITELJSKOJ LIJEČNICI te neće dolaziti na posao sukladno preporuci liječnika.
Ovim priopćenjem želimo Vas obavijestiti o načinu rada i o mjerama koje se poduzimaju kako bi se spriječilo širenje koronavirusa.
NA NAMA JE DA SE PONAŠAMO ODGOVORNO, PREMA SEBI I PREMA DRUŠTVU U KOJEM ŽIVIMO. STOGA MOLIMO VAS ZA OPREZ I POŠTIVANJE SVIH ODLUKA I PREPORUKA KAKO BISMO IZBJEGLI ŠIRENJE ZARAZE NA NAŠEM PODRUČJU I PRIPOMOGLI NJENOM KONAČNOM SUZBIJANJU.
SVE NOVE UPUTE I OBAVJESTI OBJAVITI ĆEMO PUTEM NAŠE WEB I FACEBOOK STRANICE.
 
Direktor:
Siniša Radiković dipl,ing.
sinisa.radikovic@pre-kom.hr, pre-kom@pre-kom.hr

 
PODACI ZA KONTAKT I NARUČIVANJE USLUGA:
Sektor gospodarenja otpadom, dimnjačarska služba, čišćenje i održavanje zgrada:
Telefoni: 040/321246, 040/321244
Reciklažni centar: 040 321259, 099 4907528
Kompostana: 098 273513
Mailovi: kristijan.levacic@pre-kom.hr, tihana.jelacic-radikovic@pre-kom.hr , mario.cvetko@pre-kom.hr, lidija.negovec@pre-kom.hr, glomazni.otpad@pre-kom.hr
Dimnjačari po pozivu:
Kotoriba: 099 2714449
Donji Vidovec, Donja Dubrava, Sveta Marija:0993344441
Goričan:0992690358
Čehovec, Otok, Cirkovljan, Draškovec, Oporovec, Hemuševec, Čukovec:099 3344412
Prelog:0994469845
Sektor računovodstva, Blagajna, Pogrebni poslovi i upravljanje grobljima:
Telefoni: 040/645594 040/645535, 040/321247
Mailovi: milica.slavicek@pre-kom.hr, aleksandra.colic@pre-kom.hr, stjepan.glavina@pre-kom.hr, emilija.kovacic@pre-kom.hr
Sektor održavanja javnih površina i groblja, operativa, tržnica i nabava:
Telefoni:040/645458, 040/646898

NOVI SKLADIŠNI PROSTOR ZA OBRAĐENI KORISNI OTPAD

20.03.2020. Ovih dana je završeno novo otvoreno skladište za balirani otpad, a krajem prošle godine završeno je još jedno zatvoreno skladište. Sve radove na izgradniji skladišta odradili su zaposlenici PRE-KOM-a. Novi skladišni prostor dobro će nam doći u narednom periodu zbog otežanog prijevoza obrađenog korisnog otpada. Novim skladišnim prostorima moći ćemo uskladištiti nove količine korisnog otpada koji se u pravilu izvozi (npr. tetrapak ide u Srbiju, staklo u Austriju) dok se ne normalizira sam prijevoz zbog zatvaranja granica. Svi poslovi PRE-KOM-a obavljaju se u punom opsegu, a u poslovanju se koriste zaštitne rukavice i maske te smo opskrbljeni dezinfekcijskim sredstvima.


KOMUNALNE USLUGE NA PODRUČJU ŽUPANIJE MEĐIMURSKE I DALJE U PUNOM OPSEGU

18.03.2020. Danas, na održanom online sastanku triju komunalnih poduzeća (GKP Čakom d.o.o. Čakovec, MURS-EKOM d.o.o. Mursko Središće i GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog ) sa područja Međimurske Županije dogovoreno je:
1.      Javna usluga sakupljanja miješanog, biorazgradivog, korisnog i glomaznog otpada pružaju se u punom opsegu te se opseg usluge neće smanjivati ni u narednom periodu. Sve naše građevine za gospodarenje otpadom rade prema redovnim radnim vremenima.
2.      U slučaju problema vezano uz širenje virusa COVID – 19, kvarova vozila, nedostatka radnika zbog bolesti ili nekih drugih problema komunalna poduzeća dogovaraju da će komunicirati na dnevnoj razini i dogovarati eventualne potrebe ispomoći između sebe u svrhu nesmetanog pružanja usluga korisnicima.
3.      Sve ostale komunalne djelatnosti koje obavljaju komunalna poduzeća  (održavanje javnih površina, pogrebni poslovi, dimnjačarski poslovi itd.) obavljaju se također u punom opsegu te se opseg tih usluga neće smanjivati u narednom razdoblju.
4.      Pozivamo naše korisnike da za komunikaciju i naručivanje komunalnih usluga sa svojim komunalnim poduzećem maksimalno koriste e-mail, facebook ili telefone koji su objavljeni na našim web i/ili facebook stranicama.
5.      Pozivamo sve naše korisnike da za plaćanja maksimalno koriste svoje Mobilno ili Internet bankarstvo.
Na svima nama je da se ponašamo odgovorno, prema sebi i prema društvu u kojem živimo. Stoga Vas molimo za oprez i poštivanja svih odluka i preporuka Stožera civilne zaštite svih razina, a sve kako bismo izbjegli širenje zaraze na našem području i pripomogli njenom konačnom suzbijanju.
GKP Čakom d.o.o. Čakovec, Direktor Ivica Perhoč
MURS-EKOM d.o.o. Mursko Središće, Direktor Josip Sršan
GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, Direktor Siniša Radiković


Back to content