ARHIVA NOVOSTI - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

ARHIVA NOVOSTI

O NAMA

STARA ARHIVA: 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 11 / 10 / 09 / 08 / 07 / 06 / 05 / 04 /03 / 02 / 01ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA - NABAVA 2 KOMUNALNA VOZILA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA ZA GKP PRE-KOM d.o.o. (KK.06.3.1.18.0007)

14.04.2021. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u našoj zemlji završna konferencija projekta „Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za GKP PRE-KOM d.o.o.“ neće se fizički održati. Sam projekt i njegovi glavni ciljevi javnosti će se predstaviti putem objave u medijima, te objavama na web facebook stranici Prijavitelja.
U sklopu javnog poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada za GKP PRE-KOM d.o.o.“ ukupne vrijednosti 1.817.602,50 kuna. Visina bespovratnih sredstava iznosi 1.480,000,00 kuna. Predmet poziva je nabava komunalnih vozila i /ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama. Nabavljena komunalna vozila pridonijeti će cilju poziva te povećati udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
Nabavljena nova komunalna vozila koristiti će se na području provođenja projekta (Grad Prelog, Općina Kotoriba, Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec, Općina Sveta Marija, Općina Goričan, Općina Donji Kraljevec, Općina Belica, Općina Dekanovec, Općina Domašinec, Općina Martijanec i Općina Podturen) čime je obuhvaćeno oko 11 000 kućanstva i 700 pravnih osoba. U sklopu projekta nabavljeno je komunalno vozilo nosivosti 26 tona i opremljeno nadogradnjom od 22m3 za sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada koje će se po potrebi koristiti za sakupljanje papira, plastike i tetrapak ambalaže. Drugo, manje komunalno vozilo nosivosti 12 tona koristiti će se za sakupljanje glomaznog otpada i granja te je opremljeno kranom za utovar navedenog otpada.
Nabavljena komunalna vozila opremljena su novom najmodernijom tehnologijom koja koristi različite filtere koji znatno smanjuju emisije ispušnih plinova i prihvatljiviji su za okoliš. Novonabavljena vozila biti će opremljena opremom koja će ubrzati proces sakupljanja glomaznog otpada i granja te će jedno vozilo biti vodonepropusno i imati značajno manji utjecaj na okoliš u vidu sprečavanja istjecanja tekućine, širenja prašine i neugodnih mirisa prilikom sakupljanja biorazgradivog otpada posebice u ljetnim mjesecima.
U sklopu projekta odrađene su planirane aktivnosti informiranja i vidljivosti za sve naše sadašnje i buduće korisnike usluga.
Provedbom ovog projekta modernizirati će vozni park, optimizirati proces odvojenog prikupljanja otpada, povećati stopa odvojeno sakupljenog otpada i kvaliteta cjelokupnog sustava gospodarenja otpada.
GKP PRE-KOM d.o.o PRELOG


ISPORUČENO NOVO MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

01.04.2021. Tvrtka Tehnix isporučila je novo mobilno reciklažno dvorište vrijedno 110 tisuća kuna plus PDV. Mobilno reciklažno dvorište koristiti će se na području 12 JLS gdje PRE-KOM sakuplja otpada i u svakom naselju biti će 4 puta godišnje. Novo nabavljeno mobilno reciklažno dvorište izrađeno je sukladno novom Pravilniku i nastavak je ulaganja u razvoj sustava gospodarenja otpadom na našem području.


RADIONICA O KOMPOSTIRANJU I KORIŠTENJU KOMPOSTA U POLJOPRIVREDI

31.03.2021. Gradsko komunalno poduzeće Pre – kom d.o.o., u sklopu projekta „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“ organiziralo je, na prostoru Kompostane Prelog, radionicu pod nazivom „Kompostiranje i primjena komposta u poljoprivredi“. Radionica je održana u srijedu, 31. ožujka, a rad Kompostane Prelog predstavili su Kristijan Levačić, voditelj gospodarenja otpadom GKP Pre-kom d.o.o. te direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković. Predstavljene su sve faze kompostiranja, koje se provode na Kompostani Prelog. Kompostiranjem zatvaramo prirodni ciklus kruženja tvari u prirodi: od biorazgradivih otpadaka nastaju vrijedne organske tvari. Na taj način odgovorno i aktivno sudjelujemo u rješavanju problema otpada. Tako se pridonosi: smanjenju volumena otpada i rasterećenju odlagališta, smanjenju troškova odlaganja otpada, smanjenju onečišćenja tla, vode i zraka, povećanju kakvoće tla i povećanju kakvoće okoliša. Projekt „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“ se provodi u trajanju od 18 mjeseci na području 14 jedinica lokalne samouprave (gradovi Prelog, Ludbreg i Novi Marof te općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec,  Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen), čime je obuhvaćeno oko 58.000 stanovnika odnosno 18.000 kućanstva i 1000 pravnih osoba. Projekt je vrijednosti 4.447.956,07 kuna bez PDV-a, uz pedeset postotno bespovratno sufinanciranje.
U sklopu radionice bili su predstavljeni i rezultati o korištenju komposta u poljoprivredi (industrijska konoplja, kukuruz i krumpir) koji uvijek dovodi do povećanja prinosa. Posebno su predstavljeni rezultati u korištenju komposta u proizvodnji krumpira a odrađeni na području Belice gdje se zemljište testiralo prije i poslije korištenja našeg komposta. Prije tretiranja kompostom humus je bio na 1,4 a nakon korištenja komposta porastao je na 1,9, a pH je sa 3 porastao na 3,9. a navedeni podaci dobiveni su analizom na testiranom zemljištu.
Prije je biootpad završavao na odlagalištima ili u prirodi i zato: NE DVOJITE NEGO BIOOTPAD ODVOJITE !

CILJEVI ZERO WASTE JLS-ova DO 2025.

19.03.2021. Naši vlasnici (Grad Prelog te općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) u suradnji sa nama 24.02.2016. pristupili smo strategiji Zero Waste 2020. i krenuli sa našim korisnicima u izgradnju društva bez otpada. Donijeli smo vrlo zahtjevne ciljeve i to da ćemo odvojeno sakupiti i obraditi 70% korisnog otpada do 2020. godine, no odvojeno smo sakupili i obradili 65% otpad. Zacrtali smo smanjenje miješanog komunalnog otpada na 50 kg po stanovniku do 2020., no ostvarili smo 70 kg po stanovniku. Navedene veličine odnose se na srednje vrijednosti svih 12 JLS s time da neke imaju nešto bolje rezultate a neke nešto slabije. Ostvareni rezultati ponajbolji su u RH, a ovi rezultati i za područje EU-a spadaju među bolja ostvarenja u gospodarenju otpadom.
U nerednih pet godina (do 2025.) želimo ispuniti sljedeće glavne ciljeve:
- odvojeno sakupljanje i obradu korisnog otpada sa 65% dići na 75%
- količinu miješanog otpada o stanovniku smanjiti sa sadašnjih 70 kg po stanovniku na 60 kg po stanovniku
- izgraditi reciklažno dvorište za prihvat i obradu građevinskog otpada
Naše ciljeve do 2025. godine možete pogledati ovdje.EU PROJEKT "IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PRELOG"

26.02.2021. U sklopu EU projekta danas je potpisan ugovor za isporuku drobilice građevinskog otpada sa separatorom i stroja za zamagljivanje prašine. Vrijednost potpisanih ugovora iznosi 1.828.000,00 kuna. Ugovor su potpisali direktor tvrtke Nakić-Alfirević d.o.o. Filip Nakić-Alfirević i direktor PRE-KOM-a Siniša Radiković. Isporuka strojeva očekuje se početkom listopada ove godine. Ovih dana potpisati će se i ugovor za isporuku rovokopača sa udarnim čekićem koji će se također koristiti u reciklažnom dvorištu za građevinski otpad, a njegova isporuka očekuje se početkom travnja mjeseca. Početak rada reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog za korisnike se očekuje krajem godine.

DONIRAN KOMPOST KLASE I POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU -  OPĆINA DONJI KUKURUZARI

20.02.2021. PRE-KOM je donirao preko 25 tona komposta klase I sa prijevozom do područja pogođenog potresom. Kompost je namjenje za stradale OPG-e povrtlare s područja Općine Donji Kukuruzari. Samu donaciju potaknuli su državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek.

EU PROJEKT "NABAVA DVA KOMUNALNA VOZILA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA ZA GKP PRE-KOM d.o.o."

15.02.2021. U sklopu projekta „Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za GKP Pre-kom d.o.o.“, u ponedjeljak, 15. veljače, predana su na upotrebu dva komunalna vozila. Dobavljač je tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca, a ključeve vozila primili su Siniša Radiković, direktor GKP Pre-kom d.o.o. te saborski zastupnik i gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek.  U sklopu javnog poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP Pre-kom d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada za GKP Pre-kom d.o.o.“ ukupne vrijednosti 1.817.602,50 kuna. Visina bespovratnih sredstava iznosi 1.480,000,00 kuna. Predmet poziva je nabava komunalnih vozila i /ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama. Projekt se provodi u trajanju od 15 mjeseci na području 12 JLS (Grad Prelog, Općina Kotoriba, Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec, Općina Sveta Marija, Općina Goričan, Općina Donji Kraljevec, Općina Belica, Općina Dekanovec, Općina Domašinec, Općina Martijanec i Općina Podturen) čime je obuhvaćeno oko 11 000 kućanstva i 700 pravnih osoba. Jedno je predano komunalno vozilo nosivosti 26 tona i opremljeno nadogradnjom od 22 m³ za sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada, a po potrebi će se koristiti za sakupljanje papira, plastike i tetrapak ambalaže. Drugo, manje komunalno vozilo nosivosti 12 tona koristiti će se za sakupljanje glomaznog otpada i granja te je opremljeno kranom za utovar navedenog otpada. Provedbom ovog projekta Pre-kom d.o.o. modernizira vozni park, optimizira proces odvojenog prikupljanja otpada te će se povećati stopa odvojeno sakupljenog otpada i kvaliteta cjelokupnog sustava gospodarenja otpada.
Direktor Pre-koma Siniša Radiković nije krio veliko zadovoljstvo: „U prošloj 2020. godini sakupili smo čak 11,30 % više nego 2019. godine, kako jer rast otpada dosta veći od prosjeka to možemo vjerovatno pripisati pamdemiji koronavirusa iz razloga da su kućanstva više boravile kod svojih kuća, a pravne osobe koje nisu radile čistile su i obnavljale svoje objekte. Kada se gleda korisni otpad onda je rast još veći i iznosi 21.37 % dok je miješani komunalni otpad porasta 4,21 % zbog rasta ove vrste otpada kod pravnih osoba. Broj korisnika neznatno se povećao i to kućanstva za 1,09 %, a pravnih osoba za 4,0 % manjim djelom i tu se krije rast količina otpada. Naše prosječno kućanstvo napravi godišnje 229,09 kilograma miješanog komunalnog otpada, a prosječni stanovnik napravi godišnje 70,06 kilograma miješanog komunalnog otpada. Kada bi se nam priznale i neke druge vrste u sakupljeni i obrađeni otpad postoci odvajanja bili bi i nešto bolji. Završen je period ZeroWaste 2020. gdje smo si zadali zahtjevne ciljeve u gospodarenju otpadom od 70% odvojeno sakupljenog i obrađenog otpada i smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada na 50 kilograma po stanovniku, nažalost nismo uspjeli ostvariti ove zahtjevne ciljeve, no ostvarili smo ponajbolje rezultate na području Hrvatske (odvajamo 65,23 % otpada, a količinu miješanog komunalnog otpada po stanovniku smanjili smo na 70,06 kg godišnje). Vrijednost svih projekata koje provodimo je blizu 15 milijuna kuna. Ovi vrlo dobri  rezultati plod su suradnje naših korisnika, naših vlasnika i pružatelja javne usluge Pre-kom-a te im svima čestitamo i zahvaljujemo na suradnji“


EU PROJEKT "IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PRELOG"

11.02.2021. Danas je potpisan ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpada u iznosu od 915.159,02 kune bez PDV-a. Ugovor su potpisali predsjednik Uprave Tegre Ivan Kolarić i direktor PRE-KOM-a Siniša Radiković. Radovi na izgradnji trebali bi početi početkom ožujka. Sama izgradnja obuhvaća izgradnju platoa reciklažnog dvorišta, nadstrešnice i boksove za odvojene frakcije građevinskog otpada, te izgradnju pripadajuće oborinske kanalizacije. Uskoro se očekuje i potpis ugovora za isporuku strojeva za obradu građevinskog otpada (drobilica građevinskog otpada, zamagljivač protiv prašine, utovarivač sa udarnim čekićem) kako bi se mogao završiti sam projekt vrijednih 2,5 milijuna kuna bez PDV-a.  Početak rada reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog za korisnike se očekuje krajem godine.

JAVNE TRIBINE EU PROJEKT "IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PRELOG"

05.02.2021. Kako je epidemiološka situacija vezana uz pandemiju korona virusa loša, javne tribine vezane uz EU projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog održati će se putem naše web i facebook stranice. Projekt se provodi na području 13 JLS (Gradovi Prelog i Ludbreg, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Goričan, Belica, dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen). Pozivamo Vas da pregledate samu prezentaciju javne tribine ili odgledate video snimku prezentacije. Za pitanja o biootpadu ili o projektu javite se putem maila pre-kom@pre-kom.hr ili putem poruke kroz facebook.
      
PREZENTACIJA                                                              VIDEO PREZENTACIJAOSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), OKOLIŠEM (ISO 14001) TE SIGURNOŠĆU I ZDRAVLJEM ZAPOSLENIKA (ISO 45001) ZA 2020. GODINU

26.01.2021. GKP PRE-KOM d.o.o.  je poduzeće u vlasništvu 11 JLS iz Županije Međimurske i 1 JLS iz Županije Varaždinske, te želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2020. godinu. Naš sustav gospodarenja otpadom i dalje ostvaruje ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju i obradi korisnog otpada u RH. Za poslove gospodarenja otpadom ishođene su sve potrebne dozvole i očevidnike. Na poslovima gospodarenja otpadom radi blizu 60 radnika sa područja svih JLS gdje PRE-KOM pruža usluge. U 2020. ostvarili smo zacrtane ciljeve, a osobito su važna 3 EU projekta sa resornim Ministarstvom i/ili Fondom za zaštitu okoliša (Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog, Nabava 2 nova komunalna vozila, Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog) vrijedna blizu 11 milijna kuna bez PDV-a.
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2020. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje rast prihoda od 16,86% prvenstveno zbog povećanja opsega poslovanja u gospodarenju otpadom, ali i zbog prodaje stare Upravne zgrade PRE-KOM-a. Kako smo povećali opseg poslovanja rasli su i troškovi zbog zapošljavanja novih radnika, troškova poslovanja i potrebnih investicija (amortizacija).   
Prihodi ostvareni: 19.272.911 kuna   
Rashodi ostvareni: 19.179.830 kuna  
Dobit - prije oporezivanje iznosi 93.081 kuna. Rezultat poslovanja je pozitivan, a uz to odrađene su potrebne investicije potrebne za daljnji rast prihoda u narednoj godini te se u narednoj godini planiraju i završiti i 3 EU projekta. Nažalost dešavaju se novi troškovi na obradi korisnog otpada (tekstil, tetrapak, ravno staklo i sl.) a također nastavlja se značajan pad prihoda od prodaje korisnog otpada zbog pada tržišta sekundarnih sirovina.
CILJ ZA 2021 - Kako imamo još slobodnih kapaciteta u našim građevinama za gospodarenje otpadom, te ako će biti još zainteresiranih JLS za priključenje našem sustavu ići će se u proširenje poslova gospodarenja otpadom. Očekujemo rast prihoda do 3%. Kako je urednost u plaćanju i dalje loša (pogotovo kod fizičkih osoba) pojačati ćemo aktivnosti na naplati potraživanja.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Sve zaprimljene prigovore i reklamacije rješava povjerenstvo na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj kreće se na istom nivou prema prethodnoj godini.
CILJ ZA 2021- U 2021. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz eventualno novo ugovaranje na poslovima gospodarenja otpadom.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi (vrlo značajan zakonski zahtjev je dopuna Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom), te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Kako naši vlasnici i mi sami smatramo da dopuna Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom krši Ustavno načelo pravičnosti te krši načelo onečistač plaća zatražili smo od Ustavnog suda ocjenu zakonitosti same dopune Uredbe što je on i učinio donjevši privremenu mjeru. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2020. godini imali smo i vanjske kontrola koje nisu utvrdile naše nepravilnosti u poslovanju.
CILJ ZA 2021 - U 2021. planiramo uskladbu poslovanja sa novim Zakonom o gospodarenju otpadom, te daljnju prijavu na EU fondove i modernizaciju opreme i strojeva.
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih mijenjao se i kretao na oko 100 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu.
CILJ ZA 2021 - U 2021. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika, te obrazovanje za sigurnost na radu naših zaposlenika, pogotovo novo zaposlenih.
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Ove godine se udio odvojeno sakupljenog, obrađenog i oporabljenog korisnog otpada po evidenciji u skladu sa Ministarstvom zaštite okoliša povećao za 4,3% na  65.23% što je među najboljim rezultatima u Republici Hrvatskoj.
CILJ ZA 2021 - U 2021. godini želimo daljnji rast udjela u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada za minimalno 1,0 postotni poen.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga, a to su da ima sve manje domaćinstva, a i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja. Ostvarena je uključenost u 2020. godini od 99,80 % i ona je porasla zbog rješavanja trajno nekorištenih kuća i prijava manjeg broja korisnika koji su bili izvan sustava.
CILJ ZA 2021 - U 2021. sa JLS i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati za 0,10 postotna poena.
7. ZDRAVLJE I SIGURNOST ZAPOSLENIKA
Zdravlje i sigurnost zaposlenika (ISO 45001) naš je primarni cilj kako bi se svi radni zadaci obavljali na  način da zdravlje i sigurnost zaposlenika bude na najvišem nivo.  Educirali smo zaposlenike vezano uz uvedeni sustav. Uveli smo sustav praćenja potencijalno opasnih situacija. Proveli smo potrebne vježbe evakuacije i spašavanja. Nažalost imali smo 4 lakših ozljeda na radu i to želimo značajno smanjiti  u narednoj godini.
CILJ ZA 2021 - U 2021. nastojati ćemo završiti bez ozljeda na radu.

KOLIČINE OTPADA SAKUPLJENE 2020. GODINE

21.01.2021 U prošloj 2020. godini sakupili smo čak 11,30% više nego 2019. godine, kako jer rast otpada dosta veći od prosjeka to možemo vjerovatno pripisati pamdemiji koronavirusa iz razloga da su kućanstva više boravile kod svojih kuća, a pravne osobe koje nisu radile čistile su i obnavljale svoje objekte. Kada se gleda korisni otpad onda je rast još veći i iznosi 21.37% dok je miješani komunalni otpad porasta 4,21% zbog rasta ove vrste otpada kod pravnih osoba. Broj korisnika neznatno se povećao i to kućanstva za 1,09%, a pravnih osoba za 4,0% manjim djelom i tu se krije rast količina otpada. Postoci odvajanja otpada povećani su u svih 12 JLS i kreću se od 55,52% do 79,97% sa prosječnim odvajanjem cijele grupacije PRE-KOM-a od 65,23%. Naše prosječno kućanstvo napravi godišnje 229,09 kg miješanog komunalnog otpada, a prosječni stanovnik napravi godišnje 70,06 kg miješanog komunalnog otpada. Kada bi se nam priznale i neke druge vrste u sakupljeni i obrađeni otpad postoci odvajanja bili bi i nešto bolji. Završen je period ZeroWaste 2020. gdje smo si zadali zahtjevne ciljeve u gospodarenju otpadom od 70% odvojeno sakupljenog i obrađenog otpada i smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada na 50 kilograma po stanovniku, nažalost nismo uspjeli ostvariti ove zahtjevne ciljeve no ostvarili smo ponajbolje rezultate na području RH (odvajamo 65,23% otpada, a količinu miješanog komunalnog otpada po stanovniku smanjili smo na 70,06 kg godišnje). U ovoj godini izraditi ćemo novu strategiju ZeroWaste za razdoblje do 2025. godine. U ovoj godini očekujemo i završetak 3 EU projekta koji se provode preko PRE-KOM (Opremanje i modernizacija kompostane, Nabava dva nova komunalna vozila, Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad) i 1 EU projekat koji se provodi preko 12 JLS (nabava žutih i plavih spremnika), a vrijednost svih projekata je blizu 15 milijuna kuna. Ovi vrlo dobri  rezultati plod su suradnje naših korisnika, naših vlasnika i pružatelja javne usluge PRE-KOM-a te im svima čestitamo i zahvaljujemo na suradnji.
 

UKLJUČENOST U SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2020. GODINU

20.01.2021 Još od 2007. uveli smo sve  evidencije o našim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezno je za sve nekretnine/domaćinstva a to je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i Odlukama JLS-e o načinu pružanja jave usluge. Kako je vidljivo iz tabele uključenosti je blago porasla prema prošloj godini. Od 01.02.2018. moguće je nekretninu proglasiti trajno nekorištenom uz predočenje obračuna struje iz kojeg je vidljivo da je potrošnja u obračunskom razdoblju manja od 6kw i tu mogućnost je dosada iskoristilo preko 350 korisnika a to su nekretnine gdje su vlasnici nekretnina iselili u inozemstvo. Najveći problem sustava gospodarenja otpadom je problem Romskim domaćinstvima u Romskim naseljima koja stvaraju znatne količine otpada, no ne žele prihvatiti svoje financijske i druge obaveze vezane uz gospodarenje otpadom. U sustavu gospodarenju otpadom dužne su se uključiti sve nekretnine, a u nekim nekretninama nisu prijavljena kućanstva i to je razlog zašto je u nekim JLS uključenost preko 100%.
I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.

JAVNE TRIBINE EU PROJEKT "OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG"

15.01.2021. Kako je epidemiološka situacija vezana uz pandemiju korona virusa loša, javne tribine vezane uz EU projekt Opremanje i modernizacija kompostane Prelog održati će se putem naše web i facebook stranice. Projekt se provodi na području 14 JLS (Gradovi Prelog, Ludbreg i Novi Marof, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Goričan, Belica, dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen). Pozivamo Vas da pregledate samu prezentaciju javne tribine ili odgledate video snimku prezentacije. Za pitanja o biootpadu ili o projektu javite se putem maila pre-kom@pre-kom.hr ili putem poruke kroz facebook.
  
PREZENTACIJA                                                                                         VIDEO SNIMKA PREZENTACIJE

Back to content