ARHIVA NOVOSTI - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

ARHIVA NOVOSTI

O NAMA

STARA ARHIVA: 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 11 / 10 / 09 / 08 / 07 / 06 / 05 / 04 /03 / 02 / 01KOLIČINE OTPADA SAKUPLJENE 2020. GODINE

21.01.2021 U prošloj 2020. godini sakupili smo čak 11,30% više nego 2019. godine, kako jer rast otpada dosta veći od prosjeka to možemo vjerovatno pripisati pamdemiji koronavirusa iz razloga da su kućanstva više boravile kod svojih kuća, a pravne osobe koje nisu radile čistile su i obnavljale svoje objekte. Kada se gleda korisni otpad onda je rast još veći i iznosi 21.37% dok je miješani komunalni otpad porasta 4,21% zbog rasta ove vrste otpada kod pravnih osoba. Broj korisnika neznatno se povećao i to kućanstva za 1,09%, a pravnih osoba za 4,0% manjim djelom i tu se krije rast količina otpada. Postoci odvajanja otpada povećani su u svih 12 JLS i kreću se od 55,52% do 79,97% sa prosječnim odvajanjem cijele grupacije PRE-KOM-a od 65,23%. Naše prosječno kućanstvo napravi godišnje 229,09 kg miješanog komunalnog otpada, a prosječni stanovnik napravi godišnje 70,06 kg miješanog komunalnog otpada. Kada bi se nam priznale i neke druge vrste u sakupljeni i obrađeni otpad postoci odvajanja bili bi i nešto bolji. Završen je period ZeroWaste 2020. gdje smo si zadali zahtjevne ciljeve u gospodarenju otpadom od 70% odvojeno sakupljenog i obrađenog otpada i smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada na 50 kilograma po stanovniku, nažalost nismo uspjeli ostvariti ove zahtjevne ciljeve no ostvarili smo ponajbolje rezultate na području RH (odvajamo 65,23% otpada, a količinu miješanog komunalnog otpada po stanovniku smanjili smo na 70,06 kg godišnje). U ovoj godini izraditi ćemo novu strategiju ZeroWaste za razdoblje do 2025. godine. U ovoj godini očekujemo i završetak 3 EU projekta koji se provode preko PRE-KOM (Opremanje i modernizacija kompostane, Nabava dva nova komunalna vozila, Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad) i 1 EU projekat koji se provodi preko 12 JLS (nabava žutih i plavih spremnika), a vrijednost svih projekata je blizu 15 milijuna kuna. Ovi vrlo dobri  rezultati plod su suradnje naših korisnika, naših vlasnika i pružatelja javne usluge PRE-KOM-a te im svima čestitamo i zahvaljujemo na suradnji.
 

UKLJUČENOST U SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2020. GODINU

20.01.2021 Još od 2007. uveli smo sve  evidencije o našim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezno je za sve nekretnine/domaćinstva a to je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i Odlukama JLS-e o načinu pružanja jave usluge. Kako je vidljivo iz tabele uključenosti je blago porasla prema prošloj godini. Od 01.02.2018. moguće je nekretninu proglasiti trajno nekorištenom uz predočenje obračuna struje iz kojeg je vidljivo da je potrošnja u obračunskom razdoblju manja od 6kw i tu mogućnost je dosada iskoristilo preko 350 korisnika a to su nekretnine gdje su vlasnici nekretnina iselili u inozemstvo. Najveći problem sustava gospodarenja otpadom je problem Romskim domaćinstvima u Romskim naseljima koja stvaraju znatne količine otpada, no ne žele prihvatiti svoje financijske i druge obaveze vezane uz gospodarenje otpadom. U sustavu gospodarenju otpadom dužne su se uključiti sve nekretnine, a u nekim nekretninama nisu prijavljena kućanstva i to je razlog zašto je u nekim JLS uključenost preko 100%.
I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.

JAVNE TRIBINE EU PROJEKT "OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG"

15.01.2021. Kako je epidemiološka situacija vezana uz pandemiju korona virusa loša, javne tribine vezane uz EU projekt Opremanje i modernizacija kompostane Prelog održati će se putem naše web i facebook stranice. Projekt se provodi na području 14 JLS (Gradovi Prelog, Ludbreg i Novi Marof, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Goričan, Belica, dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen). Pozivamo Vas da pregledate samu prezentaciju javne tribine ili odgledate video snimku prezentacije. Za pitanja o biootpadu ili o projektu javite se putem maila pre-kom@pre-kom.hr ili putem poruke kroz facebook.
  
PREZENTACIJA                                                                                         VIDEO SNIMKA PREZENTACIJE
Back to content