KOLIČINE I UKLJUČENOST - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

KOLIČINE I UKLJUČENOST

SAKUPLJANJE OTPADA

UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU PRE-KOM-a

  

STATISTIKA SAKUPLJENOG OTPADA NA PODRUČJU 9 JLS-a GDJE PRE-KOM SAKUPLJA OTPAD

UKUPNE KOLIČINE OTPADA PO GODINAMA
Back to content