KONTAKTI - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

KONTAKTI

O NAMA

Adresa:
-------------------GKP PRE-KOM d.o.o.
-------------------Kralja Zvonimira 9
-------------------40323 Prelog
-------------------centrala fiksni 040/645-535
-------------------centrala mobilni 099/33 44 440    
-------------------fax. 040/646-898
-------------------www.pre-kom.hr
-------------------e-mail: pre-kom@pre-kom.hr
-------------------Matični broj: 070059996
-------------------OIB: 15704341739
-------------------Žiro računi: HR1524020061100093345 Erste & Steiermärkische Bank d.d.
                                     

Direktor:
-------------------Siniša Radiković dipl.ing.                        
-------------------tel.  040/645-535
-------------------e-mail: sinisa.radikovic@pre-kom.hr

Predstavnik poslovodstva za kvalitetu, nabava, prodaja, zaštita na radu, javna nabava

Rukovoditelj:
-------------------Marta Posavec                        
-------------------tel.  040/645-535
-------------------e-mail: marta.posavec@pre-kom.hr
----------------------     ----
Uređenje javnih površina, groblja, pogrebne usluge i usluge drugima
Rukovoditelj:        
    
-------------------Mladen Sokač                        
-------------------tel.  040/645-535
-------------------e-mail: mladen.sokac@pre-kom.hr
----------------------------uredjenje.grada@pre-kom.hr
Gospodarenje otpadom, čišćenje i održavanje zgrada, dimnjačarska služba :
Rukovoditelj:    
 
-------------------Kristijan Levačić                        
-------------------tel.  040/645-535
-------------------e-mail: kristijan.levacic@pre-kom.hr
----------------------------zbrinjavanje.otpada@pre-kom.h
Računovodstvo, upravljanje grobljima, opći i kadrovski poslovi:
Rukovoditelj:
-------------------Milica Slaviček                        
-------------------tel.  040/645-535
-------------------e-mail: milica.slavicek@pre-kom.hr

Back to content