ODLUKA I CJENIK USLUGA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

ODLUKA I CJENIK USLUGA

SAKUPLJANJE OTPADA
VAŽEĆI CIJENIK USLUGA:

Cijenik se primjenjuje za sljedeće JLS-ove: Grad Prelog, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec i Domašinec

VAŽEĆI CJENIK


ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU:
Grada Preloga
Općine Kotoriba
Općine Donja Dubrava
Općina Donji Vidovec
Općine Sveta Marija
Općine Goričan
Općine Donji Kraljevec
Općine Dekanovec
Općine Domašinec

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM JLS 2017.-2022.:
Općine Belica     (Odluka o usvajanju plana)

ZAKONODAVNI OKVIR VEZAN UZ GOSPODARENJE OTPADOM:

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013.)


 
RIJEŠAVANJE PRIGOVORA I REKLAMACIJA:
 
I. Postupati po Zakonu o zaštiti potrošaća. Prigovore rješava Povjerenstvo GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog u roku od 15 dana.
II. Ukoliko potrošać nije zadaovoljan odgovorom, može uputiti reklamaciju koju rješava imenovamo povjerenstvo za reklamaciju potrošaća u GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, čiji je član predstavnik Udruge za zaštitu potrošaća.
Povjerenstvo reklamacije rješava u roku od 30 dana.
III. Ukoliko potrošać reklamira javne usluge i nije zadovoljan odgovorom, možepokrenuti sudski i izvansudski postupak.


Back to content