OPĆINA D. KRALJEVEC - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

OPĆINA D. KRALJEVEC

SAKUPLJANJE OTPADA > TERMINI SAKUPLJANJA

Općina Donji Kraljevec 2017.

naselja: Donji Kraljevec, Hodošan
 
Prikupljanje otpada počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svake 2. srijede)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (4. utorak u mjesecu)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svake 2.srijede)
CRVENO -Termini sakupljanja glomaznog otpada (1. utorak u mjesecu) - naručuje se na telefon 040 645 535
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA PODRUČJU DEKANOVCA SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)


 
Općina Donji Kraljevec 2017.
naselja: Palinovec, Donji Pustakovec, Donji Hrašćan, Sv. Juraj u Trnju
 
Prikupljanje otpada počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2. utorak)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (4. utorak u mjesecu)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada ( svaki 2.utorak)
CRVENO -Termini sakupljanja glomaznog otpada (1. utorak u mjesecu) - naručuje se na telefon 040 645 535
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA PODRUČJU DONJEG KRALJEVCA 1  UTORAK U MJESECU
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)


Back to content