Politika kvalitete - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Politika kvalitetePOLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA
 
GKP PRE-KOM d.o.o. ovisi o svojim kupcima, stoga svi njeni zaposlenici na svim razinama moraju doprinositi razumijevanju potreba kupaca, kao i ispunjenju njihovih očekivanja. U tu svrhu GKP PRE-KOM d.o.o. sustavno analizira potrebe i primjedbe kupaca, te na temelju njih kontinuirano unaprjeđuje vlastite proizvodne, upravljačke i procese podrške.
Svi zaposlenici moraju obavljati svoje poslove uz uvažavanje svih pravila tvrtke i svih standarda o zaštiti okoliša, zaštiti zdravlja i sigurnosti, vodeći pri tome računa o potrebi trajnog unaprjeđenja sustava upravljanja i potrebi sprječavanja onečišćenja.
Svi zaposlenici u svom radu opredijeljeni su za trajnu usklađenost sa  važećim relevantnim zakonskim i ostalim zahtjevima koji se odnose na radne procese koje obavljaju, pri čemu posebnu pažnju trebaju posvećivati prevenciji ozljeda i bolesti.
Sa našim kupcima nastojati ćemo maksimalno smanjiti količine otpada koji se ne može ponovno reciklirati
Uprava GKP PRE-KOM d.o.o. odgovorna je za stvaranje uvjeta koji će omogućiti zaposlenicima razumijevanje ciljeva tvrtke, kao i razumijevanje svog vlastitog doprinosa njihovom ostvarenju.
Uprava njeguje kulturu suradnje i uključivanja zaposlenika u poboljšanja organizacije tvrtke, te time potiče njihovu motiviranost i predanost poslu.
Uprava GKP PRE-KOM d.o.o. odgovorna je za stvaranje uvjeta koji će motivirati zaposlenike da kontinuirano poboljšavaju svoje radne vještine i znanje uz poštivanje svih standarda u zaštiti okoliša, zaštiti zdravlja i sigurnosti.
Svi zaposlenici su svjesni politike sustava upravljanja.
Politika sustava upravljanja sastavni je dio poslovne strategije GKP PRE-KOM d.o.o.
 
Direktor:
Siniša Radiković, dipl.ing.
Back to content