PREKOM@NET - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

PREKOM@NET

UPUTE

Ovom uslugom moæi ćete pratiti svoje poslovanje sa PRE-KOM-om putem interneta i to po svim našim djelatnostima, svoja zaduženja i svoje uplate. Usluga je besplatna i možete se uključiti i isključiti slanjem maila. E-mailom poslati ćemo Vam korisničko ime i lozinku koje ćete unositi za pristup u PREKOM@NET.
Ulaskom u aplikaciju možete odabrati određenu karticu prema djelatnosti ili zajedničku karticu. Odabirom sve stavke ili otvorene stavke na ekranu ćete dobiti sve uplate i terećenja, odnosno samo Vaše nezatvorene stavke.Odabirom iz menia dobiva se kartica kupca koja se može pregledavati ili ispisati.Back to content