UPRAVA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

UPRAVA

O NAMA

Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM osnovano je 05.03.2002. godine od strane Grada Preloga kao jedinog osnivača, početkom 2014. godine izvršena je dokapitalizacija PRE-KOM od strane donjo Međimurskih Općina (Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava, Kotoriba). Krajem 2016. Općine Belica i Dekanovec kupile su udjele u PRE-KOM-u od Grada Preloga.
Djelatnosti  društva su:

  • sakupljanje, odvoz skladištenje i odlaganje otpada

  • održavanje komunalne infrastrukture Grada

  • upravljanje grobljima i tržnicom

  • pogrebne usluge, prijevoz pokojnika, prodaja pogrebne opreme

  • dimnjačarska služba

  • održavanje javnih parkirališta, itd.

Tvrtka je svoje poslovanje uskladila sa međunarodnim standardima ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

----------UPRAVA:-------------Siniša Radiković  dipl.ing.


----------NADZORNI ODBOR:-Damir Dominić (Predsjednik)
---------------- -----------------------Petar Novak
--------------------------------------- Kovačić Emilija
---------------- -----------------------Matija Strahija
---------------- -----------------------Biserka Posedi
---------------- -----------------------Marijan Glavina
--------------------------------------- Božo Golomboš (predstavnik radnika)


----------SKUPŠTINA:---------- Ljubomir Kolarek dr.vet.med. - Gradonačelnik Grada Preloga

Ljubomir Grgec - Načelnik Općine Kotoriba

Dražen Miser - Načelnik Općine Donja Dubrava

Josip Grivec - Načelnik Općine Donji Vidovec
Đurđica Slamek - Načelnica Općine Sveta Marija
Miljenok Horvat mag.inf. - Načelnik Općine Donji Kraljevec
Mario Moharić dr.vet.med. - Načelnik Općine Goričan

Zvonimir Taradi - Načelnik Općine Belica

Ivan Hajdarović - Načelnik općine DekanovecBack to content | Back to main menu