GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

RADNO VRIJEME: od ponedjeljka do petka od  7.00 do 15.00 sati. Pauza od 10.30 do 11.00 sati.

PRE-KOM PITALICA   (Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u).


DIMNJAČARI: Naselje Prelog - Alen Drk 099 4469845 , D. Mihaljevec, Prelog okolna naselja - Đuro Belić 099 2692345, Kotoriba - Milivoj Vugrinčić 099 2714449, Goričan - Stjepan Bendelja 099 2690358, D.Vidovec, D. Dubrava, S. Marija - Miljenko Marđetko 099 3344441   VIŠE O DIMNJAČARSKOJ SLUŽBI

GROBARI: Grad Prelog, Općine D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava, Belica, Dekanovec i Domašinec - Franjo Ekart 099 3344424, Marko Taradi 099 3344411, Zoran Vargović 099 4905069, Valent Matulin 099 4871773, Emil Klarić 099 5340645, Robert Šalamon 099 7116472
TERMINI POGREBA                  POSTUPAK KOD SMRTNOG SLUČAJA               IZBOR LIJESOVA

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

NAPREDUJE SAKUPLJANJE OTPADA U ROMSKOM NASELJU PRIBISLAVEC

09.03.2023. Nakon početnih problema sustav gospodarenja otpadom u Romskom naselju Pribislavec kreće u boljem smjeru. U sustav je uključeno skoro 60% kućanstva koja izvršavaju svoje financijske obaveze, a Općina Pribislavec osigurala je preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina plave, žute i smeđe spremnike sa sve aktivne korisnike iz Romskog naselja Pribislavec. Općina Pribislavec odradila je i sanaciju otpada u okolici Romskog naselja te sustav gospodarenja otpadom postaje isti kao kod svih naših korisnika. Pozivamo preostale korisnike Romskog naselja Pribislavec da se aktivno uključe u sustav gospodarenja otpadom kako bi očuvali sada čisti okoliš oko svog naselja.

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

08.03.2023. Ako ste zainteresirani za rad u PRE-KOM-a:
1. POMOĆNIK DIREKTORA SEKTORA 1 radnik/ca - VŠS ILI VSS građevinskog, agronomskog ili smjer održivi razvoj, minimalno 1 godinu radnog iskustva, obavezna vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računalu, organizacija rada radnika na javnim površinama, organizacija rada na manjim građevinskim i hortikulturnim radovima, organizacija pogreba, poznavanje projekata, obračun radova, vođenje radnih naloga i slično. Nudi se: stimulativna osnovna plaća od 1030 eura koja se povećava 0,5% po godini staža, naknada troškova prijevoza ili cipelarina od 87,60 eura na više, topli obrok 66,36 eura mjesečno, nagrada 82,95 eura mjesečno, također se godišnje isplaćuje uskrsnica, regres i božićnica u ukupnom iznosu 796,34 eura godišnje. Očekivana mjesečna isplata od 1300 do 1600 eura mjesečno (ovisno o godinama radnog staža i trošku prijevoza). Rad izvan fonda sati plaća se sukladno kolektivnom ugovoru. Molbe se primaju do 20.03.2023 u 12.00 sati na mail marina@pre-kom.hr.

2. GROBAR - 1 radnik/ca - minimalno osnovna škola, vozačka dozvola B kategorije, probni rad 3 mjeseca
Mjesečna isplata (neto plaća, prijevoz, topli obrok i nagrada)  iznosi od 1000 do 1200 eura ovisno o radnom stažu i udaljenosti za prijevoz. Godišnje se isplaćuje uskrsnica, regres i božićnica u iznosu od 796,34 eura, plus dar za dijete do 15 godina u iznosu od 133 eura. Dodatne stimulacije isplaćuju se za iskop grobne jame, pogrebni ceremonijal i pripravnost (cca. 80 do 150 eura mjesečno), prekovremeni sati, rad nedjeljom i rad praznikom dodatno se plaća od 25% do 150%.
Molbe se primaju do popune radnog mjesta na mail marina@pre-kom.hr.

2. DIMNJAČAR - 1 radnik/ca - dimnjačar minimalno 1 godinom iskustva, vozačka dozvola B kategorije, probni rad 3 mjeseca
Mjesečna isplata (neto plaća, prijevoz, topli obrok i nagrada)  iznosi od 1000 do 1250 eura ovisno o radnom stažu i udaljenosti za prijevoz. Godišnje se isplaćuje uskrsnica, regres i božićnica u iznosu od 796 eura, plus dar za dijete do 15 godina u iznosu od 133 eura. Prekovremeni sati, rad nedjeljom i rad praznikom dodatno se plaća od 25% do 150%. Sezona traje od 01.10. do 31.05. kroz ljeto godišnji odmor.
Molbe se primaju do popune radnog mjesta na mail marina@pre-kom.hr.

3. POMOČNI DIMNJAČAR - 1 radnik/ca - bez iskustva, vozačka dozvola B kategorije, probni rad 3 mjeseca.
Mjesečna isplata (neto plaća, prijevoz, topli obrok i nagrada)  iznosi od 900 do 1150 eura ovisno o radnom stažu i udaljenosti za prijevoz. Godišnje se isplaćuje uskrsnica, regres i božićnica u iznosu od 796 eura, plus dar za dijete do 15 godina u iznosu od 133 eura. Prekovremeni sati, rad nedjeljom i rad praznikom dodatno se plaća od 25% do 150%. Sezona traje od 01.10. do 31.05. kroz ljeto godišnji odmor.
Molbe se primaju do popune radnog mjesta na mail marina@pre-kom.hr.

Informacije i prijave na marina@pre-kom.hr  ili na telefon 040 645458.

KONTROLA ODVAJANJA OTPADA

07.03.2023. Sustavno se provodi kontrola odvajanja otpada i postignuti rezultati su vrlo dobri jer više od 99% korisnika točno odvajaju otpad te im se ovim putem zahvaljujemo na suradnji. Nažalost jedan manji broj korisnika do 1%, sad već možemo reći da namjerno krivo odvajaju otpad, dok jedan manji dio korisnika to radi iz neznanja i nenamjerno. Svim korisnicima do ljeta ove godine biti će podijeljeni novi letci i brošura za odvajanje otpada, a svaki korisnik ako ima nedoumice to može razjasniti sa našim djelatnicima mailom ili telefonom.
1. ODVAJANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA
Građevinski otpad potrebno je dovesti u reciklažni centar Hrupine 8, Prelog i svake godine može se predati do 400 kg takvog otpada besplatno godišnje. Navedeni su primjeri bacanja građevinskog otpada u crne i žute kante što se ne smije i potpada po uguvornu kaznu za krivo sortiranje.

2. ODVAJANJE KORISNOG OTPADA
Papir i tetrapak odvajaju se u plavi spremnik, plastika u žuti spremnik, biootpad u smeđi spremnik, staklena ambalaža u vreću za staklo, metalna ambalaža u vreću za metalnu ambalažu. Na slici je nekoliko primjera krivog korisnog otpada u krive spremnike kao i bacanje elektroničkog otpada u žute kante mada se on predaje kroz glomazni otpad ili u reciklažno dvorište, sve navedeno se ne smije i potpada pod ugovornu kaznu za krivo sortiranje.

Na kraju sve koji krivo odvajaju otpad još jednom želimo pozvati da otpad odvajaju sukladno uputama za odvajanje otpada, a velikoj većini (većoj od 99%) još jednom zahvaljujemo na suradnji.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG

JALŽABET I PRIBISLAVEC POSTAJU ZERO WASTE OPĆINE

03.02.2022. Općine Jalžabet i Pribislavec na današnjoj svečanosti u Jalžabetu prihvatile su Odluku o pristupanju međunarodnoj strategiji Zero Waste 2025. i krenule u svoje putovanje u društvo bez otpada. Odluku su prihvatila Općinska vijeća a potpisali načelnik Općine Jalžabet Rajko Solar i načelnik Općine Pribislavec Matija Ladić. Prihvaćanjem ove Odluke navedene Općine priključile su se ostalim JLS u sklopu grupacije PRE-KOM-a koje su to učinile prije, te su iskazale opredjeljenje da udio odvojeno sakupljenog otpada povećaju na 75% a količinu miješanog otpada po stanovniku smanji na 60 kg godišnje do kraja 2025. godine. Prisutne su pozdravili direktor PRE-KOM-a Siniša Radiković, gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek i potpisnici Odluke načelnici Rajko Solar i Matija Ladić.  Prisutnima se obratio i  koordinator mreže Zero Waste Hrvatska gospodin Marko Košak, koji je ujedno i voditelj programa gospodarenja otpadom naše najveće eko udruge Zelene Akcije, koji je pozdravio napredak svih JLS te uključenje novih JLS jer se time poboljšavaju sustavi gospodarenja otpadom na području novo uključenih Općina. Grad Prelog, te Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen, Jalžabet i Pribislavec tako zajedno nastavljaju svoje putovanje prema društvu bez otpada i 2025. godine očekujemo ispunjenje naših preuzetih ciljeva od 75% odvojeno sakupljenog i obrađenog korisnog otpada. Na svečanosti su prezentirani podaci o odvojenom sakupljanju i obradi korisnog otpada grupacije PRE-KOM za 2022. godinu koja je godinu završila sa vrlo dobrih 66,9% odvojenog otpada bez obzira što se izračun postoka odvojenog otpada radi na nepošten način na štetu JLS. Tim rezultatima zadržali smo lidersku poziciju u gospodarenju otpadom na području RH. Ovdje možete pogledati foto galeriju sa svečanosti.
KOLIČINE OTPADA SAKUPLJENE 2022. GODINE

03.02.2023 U prošloj 2022. godini sakupljene su rekordne količine otpada od 14.960.502 kg, a do velikog rasta (od 38%) došlo je zbog prihvata i obrade građevinskog otpada. Količine koje se sakupljaju u sklopu javne usluge blago su pale iz razloga što se zbog kontrole proizvodni otpad korisnika "NIJE KUĆANSTVO" više ne sakuplja pod miješani komunalni otpad. Od korisnika "KUĆANSTVO" sakupili smo nešto više miješanog komunalnog otpada no broj korisnika je značajno povećan u prošloj godini sa dvije nove JLS unutar grupacije PRE-KOM-a.  Kada se gleda korisni otpad prema HAOP-u on je porastao jer je veći broj korisnika. Broj korisnika "KUĆANSTVO" povećao se za 13,5% odnosno 1484 korisnika. Postoci odvajanja otpada nastavili su blago rasti osim u 4 JLS (Prelog Donji Kraljevec, Kotoriba i Jalžabet) iz razloga što je opet promijenjen sustav evidencije/priznavanja otpada te se tim JLS miješani komunalni otpad od korisnika "NIJE KUĆANSTVO" stavlja na teret, a njihov korisni otpad im se ne prizna (lošom evidencijom resornog Ministarstva oštećene su JLS sa jakim gospodarstvom). Iz tog razloga Grad Prelog oštećen je za više od 5%, a Općina Jalžabet za više od 15% u odvajanju otpada. Sa ovim problemom upoznali smo i resorno Ministarstvo kako se ne bi opet desilo da najbolje JLS u RH plaćaju poticajnu naknadu (penale). Prošle godine prosječno smo odvajali u sklopu cijele grupacije PRE-KOM-a 66,90%, a čak 6 JLS ima odvajanje otpada veće od 69%. Naše prosječno kućanstvo napravi godišnje cca. 211 kg miješanog komunalnog otpada, a prosječni stanovnik napravi godišnje cca. 66 kg miješanog komunalnog otpada. Kada bi se nam priznale i neke druge vrste u sakupljeni i obrađeni otpad postoci odvajanja bili bi i bolji. Ovi vrlo dobri rezultati plod su suradnje naših korisnika, naših vlasnika i pružatelja javne usluge PRE-KOM-a te im svima čestitamo i zahvaljujemo na suradnji.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG

                         

Projekte je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda


Povratak na sadržaj