GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

RADNO VRIJEME:
od ponedjeljka do petka od  7.00 do 15.00 sati. Pauza od 10.30 do 11.00 sati.


PRE-KOM PITALICA   (Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u).


DIMNJAČARI: Naselje Prelog - Alen Drk 099 4469845 , D. Mihaljevec, Prelog okolna naselja - Đuro Belić 099 2692345, Kotoriba - Milivoj Vugrinčić 099 2714449, Goričan - Stjepan Bendelja 099 2690358, D.Vidovec, D. Dubrava, S. Marija - Miljenko Marđetko 099 3344441   VIŠE O DIMNJAČARSKOJ SLUŽBI

POGREBNE USLUGE: Grad Prelog, Općine D. Kraljevec, Kotoriba, Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava, Belica, Dekanovec i Domašinec.      POSTUPAK KOD SMRTNOG SLUČAJA
TERMINI POGREBA                         DEŽURNI GROBARI                            IZBOR LIJESOVA

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

UKLJUČENOST U SUSTAV GOSPODARENJA  OTPADOM

28.11.2023. Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom sve nekretnine moraju biti uključene u sustav gospodarenja otpadom. Ako to primijenimo, prema zadnjem popisu naša prosječna uključenost prema nekretninama za stanovanje iznosi 83,44%, uz rast aktivnih korisnika za 156 kućanstva. Na području svih 14 JLS imamo veliki broj kuća koje su prazne ili su u lošem stanju i nisu uključene u sustav gospodarenja otpadom te nisu regulirale svoj status u sustavu gospodarenja otpadom. Sve takve kuće njihovi vlasnici trebali bi proglasiti trajno nekorištenim i time ne bi imali nikakve obaveze plaćanja javne usluge gospodarenja otpadom. Najbolja uključenost je u Općinama Belica i Domašinec zbog zalaganja zajedničkog komunalnog redara navedenih Općina. Pozivamo sve komunalne redare, kao i sve vlasnike takvih nekretnina da reguliraju status trajno nekorištenih nekretnina. Pozivamo sva kućanstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !


PRIJAVITE PRIMANJE RAČUNA E-MAILOM

20.11.2023. Pozivamo Vas da prijavite primanje svih računa PRE-KOM-a putem e-maila putem naše web stranice. Link se nalazi na vrhu početne web stranice PRE-KOM-a www.pre-kom.hr. Primanjem računa digitalnim putem smanjujemo količine proizvedenog otpada i čuvamo okoliš.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !


MINISTARSTVO ZBRAJA KRUŠKE I JABUKE

09.11.2023. Od 2017. godine  resorno Ministarstvo računa postotak odvojenog sakupljanja korisnog otpada temeljem kojega se naplaćuju penali ili takozvana "poticajna naknada za odvajanje otpada". Prema prvoj formuli za izračun Grad Prelog kao najbolji  grad u odvajanju otpada u RH za 2017. godinu platio je penale ili takozvanu "poticajnu naknadu za odvajanje otpada". Borba za ispravak navedene formule trajala je skoro dvije godine tako da naše JLS od 2018 nadalje nisu plaćale penale. No 2021. godine donosi se novi Zakon o gospodarenju otpadom koji ovu problematiku opet unazađuje. Sada se u izračun uzima miješani komunalni otpad od "kućanstva" i "ne kućanstva",  a s druge strane u korisni otpad uzima se samo korisni otpad iz kućanstva (znači zbrajaju se kruške i jabuke ). Novim izračunom najviše se oštećuju male JLS sa jakom industrijom pa je tako Općina Jalžabet oštećena 16,8%. Donji Kraljevec 9,5%, Kotoriba 7,8% a Grad Prelog 6,3%, a oštećene su i ostale naše JLS. Na navedeno upozorili smo resorno Ministarstvo, a Grupacija Čistoće pri HGK također je o tome upozorila Ministarstvo. Trenutno prosječno prema "lošem" izračunu resornog Ministarstva odvajamo 66%, a ako se iz izračuna izbaci miješani komunalni otpad od "ne kućanstva" mi odvajamo prosječno oko 71% korisnog otpada. Nadalje, u izračun odvojeno sakupljenog otpada uzima se i korisni otpad odložen na odlagalište ako odlagalište ima dozvolu za odlaganje korisnog otpada.
Pozivamo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da HITNO promjeni ovaj "loš" izračun penala (poticajne naknade za odvajanje otpada) koji kažnjava JLS sa "jakom" industrijom!


NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

30.10.2023. Ako ste zainteresirani za rad u PRE-KOM-u:
1. VOZAČ KOMUNALNOG VOZILA 1 radnik/ca - KV ili SSS vozač C kategorije. Opis posla:vozi komunalna vozila za sakupljanje otpada. Radno vrijeme  od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati. Nudi se: stimulativna primanja (plaća, topli obrok, nagrada, prijevoz) od 1100 eura do 1300 eura ovisno o godinama staža (0,5% po godini staža) i naknadi za prijevoz. Dodatno se dobiva službeni mobitel. Isplaćuju se i: uskrsnica 132,72 eura, regres 331,81 euro, božićnica 331,81 euro, dar za djecu po djetetu do 15 godine 132,72 eura. Rad izvan fonda sati plaća se sukladno kolektivnom ugovoru od 25% do 175% više. Molbe se primaju do 10.11.2023 u 12.00 sati na mail sonja.ivos@pre-kom.hr .

SADNJA TISA NA GROBLJU PRELOG

05.10.2023. Krenulo se sa zamjenskom sadnjom tisa (Taxus baccata "Fastigiata") umjesto tuja koje su već prije većim dijelom uklonjene zbog bolesti. Na groblju Prelog posaditi će se novih 120 tisa koje su otporne na bolesti koje su uništile postojeće tuje. Vrijednost projekta je približno 20 tisuća eura, a financira ga vlasnik groblja Grad Prelog i planira se završiti sredinom ovog mjeseca. U sljedećoj godini isto se planira napraviti i na grobljima Cirkovljan i Draškovec.


PRVA SUNČANA ELEKTRANA PRE-KOM-a

25.09.2023. Pri kraju su radovi na prvoj sunčanoj elektrani PRE-KOM-a u reciklažnom centru Hrupine 8. Izgradnjom sunčane elektrane i prebacivanjem na  infracrveno grijanja očekujemo ostvariti uštede na troškovima energenata pogotovo na trošku grijanja plinom. Sunčana elektrana snage je 25 kW,  odnosno na krov sortirnice postavljeno je 70 modula svaki snage 425 Wp. Vrijednost investicije je 22.106,94 eura bez PDV-a. U sljedećoj godini planiramo postaviti još jednu sunčanu elektranu u reciklažni centar na krov garaže, dok će Grad Prelog postaviti sunčanu elektranu na krov kompostane.


JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA OD 01.01.2024.

24.08.2023. Sukladno članku 77. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom davatelj javne usluge dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Temeljem navedenog provodimo ovo javno savjetovanje, od 25.08.2023. do 30.09.2023. godine Klasa 307-01/23-01/1, Ubroj 2109/14-1-23/1 za Prijedlog Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za Grad Prelog i Općine Donja Dubrava, Kotoriba, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen, Martijanec, Pribislavec i Jalžabet.
Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom korisnici se dijele u dvije kategorije i to kategorija "kućanstvo" i kategorija "nije kućanstvo". Cjenik usluga mora biti izrađen na način da je cijena minimalne javne usluge za kategoriju "kućanstvo" jednaka za sve korisnike iz navedene kategorije, također cijena minimalne javne usluge usluge za kategoriju "nije kućanstvo" mora biti jednaka za sve korisnike za navedenu kategoriju. Zakon dopušta uvođenje kriterija za umanjenje cijena. Cijenu minimalne javne usluge i kriterije za popuste donosi gradsko/općinsko vijeće JLS.
Djelatnost gospodarenja otpadom u 2022. godini ostvarilo je 30.547,08 eura gubitka. Početkom 2023. godine gubitak se nastavlja jer troškovi i dalje rastu, a prihod od korisnog otpada skoro je nestao. Iskorištene su sve mogućnosti ušteda (npr. ukinuta jedna smjena u sortirnici, smanjena potrošnja plina). Iz navedenog razloga pripremljena je analiza cijena i prijedlog novih cijena. Zadnja promjena fiksnog dijela cijene bila 21.08.2021. godine dok se cijena varijabilnog dijela (MKO-a) mijenjala sukladno povećanju cijene Piškornice sanacijskog odlagališta. Nove cijene primjenjivati će se od 01.01.2024. godine.
Fiksni dio cijene pokriva: gorivo, osiguranje radnika i strojeva, amortizaciju osnovnih sredstava, plaće radnika, zaštitu na radu, održavanje vozila i strojeva, troškove obrade glomaznog otpada, biootpada i ostalog korisnog otpada i sve ostale troškove.
Varijabilni dio cijene pokriva: odlaganje miješanog komunalnog otpada   
Rasli su sljedeći troškovi:
- Održavanje vozila i strojeva u godinu dana poskupijelo je na 127.000 eura (2021. -98.000 eura). Cijene KV servisera kreću se od 40 do 60 eura po satu bez PDV-a. Povećanje iznosi 29% na godišnjoj razini.
- Troškovi odlaganja MKO i zbrinjavanje korisnog otpada u godinu dana poskupijeli su na 457.000 eura (2021. – 305.000 eura), što je poskupljenje od 49,8 % na godišnjoj razini. Od 01.01.2024. godine očekuje se još jedan rast odlaganja MKO-a za cca. 5%, dok su prihodi od otpadnog papira pali ovisno o vrsti od 3 do 6 puta. Trošak zbrinjavanja korisnog otada konstantno raste i trenutno plaćamo od 120 eura do 200 eura ovisno o vrsti otpada. Početkom godine zbrinjavanje plastike i ostataka glomaznog otpada dodatno je poskupjelo za 20% do 30%.
- Troškovi goriva i plina u godinu dana poskupjeli su na 190.000 eura (2021 – 130.000 eura), što je poskupljenje od 46,2 % na godišnjoj razini.
- Cijena rada raste od 5% do 10% godišnje a to se očekuje i u narednim godinama.
- Troškovi zaštite na radu (radna odjeća  i obuća, kabanice za kišu, rukavice i sl.) rasli su cca. 20%.
- Javlja se i problem likvidnosti kod nabave, jer su strojevi i vozila poskupijeli od 25% pa do 50% što se uz likvidnost odražava i na trošak amortizacije. PRE-KOM ima temeljni kapital od 180.000 eura i sam odrađuje investicije kreditima, EU i nacionalnim fondovima.
- Kako su kante za otpad poskupijele od 60% do 80% mijenjale bi se i ugovorne kazne za uništenje kante za navedene postotke, te ugovorna kazna za krivo odvajanje otpada bi se udvostručila jer neki korisnici namjerno krivo odvajaju otpad.
- Ugovorna kazna za ne predaju miješanog komunalnog otpada jednom u dva mjeseca, a nije povremeni korisnik mijenja se u jednom u tri mjeseca.
Iz navedenog vidljivo je da svi troškovi rastu, a kako smo iskoristili sve mogućnosti ušteda prisiljeni smo krenuti u postupak izmjena Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada sa promjenom fiksnog dijela cijene, kao i promjenu varijabilnog dijela cijene. Očekuje se prosječno poskupljenje od cca 16% i to za KUĆANSTVO nešto ispod, a za NIJE KUĆANSTVO nešto više od navedenog postotka (prijedlog cjenika u prilogu).
Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu sa Vašim stavovima i prijedlozima kako bi eventualno dodatno poboljšali navedeni Cjenik. Vaše stavove i prijedloge možete poslati na mail pre-kom@pre-kom.hr. Po završetku javnog savjetovanja izraditi će se izvještaj koji se prilaže uz zahtjev za novi cjenik javne usluge koji se upućuje gradonačelniku/načelnicima na davanje suglasnosti.

KATEGORIJA KORISNIKA "KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju sva kućanstva u obiteljskim kućama i/ili stanovima. Ukoliko se na istoj adresi obavlja i neka poslovna djelatnost (obrt, OPG i sl.) to kućanstvo spada u kategoriju korisnika "nije kućanstvo".

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će doći do promjena cijena, odnosno da će cijene porasti od 12,96% do 16,94% ovisno od broja predaje miješanog komunalnog otpada. Ovdje možete pregledati Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te Obrazloženje o načinu izračuna cijene minimalne javne usluge.

KATEGORIJA KORISNIKA "NIJE KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju svi korisnici koji u nekretnini obavljaju neku djelatnost (d.d., d.o.o., j.d.o.o.,obrt, OPG, udruge i sl.).

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će doći do promjena cijena, odnosno cijene će rasti od 16,49% do 18,79% ovisno od broja predaje spremnika za miješanog komunalnog otpada. Ovdje možete pregledati Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te Obrazloženje o načinu izračuna cijene minimalne javne usluge. Korisnici kategorije "ne kućanstvo" koji koriste veći opseg usluge to reguliraju ugovornim odnosom sa PRE-KOM.

STIGLO NOVO KOMUNALNO VOZILO VOLVO/STUMMER

09.08.2023. U sklopu daljnje modernizacije komunalnih vozila, nabavljeno je novo komunalno vozilo putem javne nabave putem financijskog leasinga. Komunalno vozilo VOLVO/STUMMER vrijedno je 194 tisuća eura bez PDV-a, a kapacitet komunalnog vozila iznosi 21m3 i opremljeno je sa automatiziranim podizačima koji kante prepoznaju putem senzora. Nabavljeno komunalno vozilo povećati će brzinu sakupljanja otpada i smanjiti troškove održavanja starog komunalnog vozila koje će se prodati. Komunalno vozilo će se dodatno opremiti sa edukativnim naljepnicama na bočnim stranicama, antenom za očitavanje rfid čipova na spremnicima i kamerama.


PRELIMINARNI PODACI O ODVAJANJU OTPADA ZA 2022.

17.07.2023. Resorno ministarstvo objavilo je preliminarne podatke o odvojenom sakupljanju otpada za 2022. godinu. Sam sustav izračuna odvojeno sakupljanja otpada koji se primjenjuje za 2022. godinu izuzetno je loš i nepošten jer se u odvojeni otpad prizna npr. odvojeno sakupljeni biootpad ili glomazni otpad koji je "bačen" na odlagalište postupkom D1. Također sustav zbraja miješani komunalni otpad od kućanstva i pravnih osoba ali u korisni otpad prizna se samo otpad od kućanstva (zbrajaju se kruške i jabuke). Time su oštećene JLS sa jačom industrijom (Jalžabet, Prelog, Donji Kraljevec, Kotoriba) tako je Jalžabet oštećen za preko 15%, a Prelog preko 5%. Nažalost odvojeno sakupljen otpad i reciklirani (obrađeni) otpad dva su različita pojma i stvarno se reciklira osjetno manje korisnog otpada jer značajne količine odvojeno sakupljenog otpada završe na odlagalištima.
PRE-KOM-ove JLS i dalje su vodeće u odvajanju ali i u obradi korisnog otpada, te držimo prvih 10 mjesta u RH. Najviše su se popravile naše nove JLS (koje su u našem sustavu samo 7 mjeseci u 2022.) i to Pribislavec koji je sa 184. mjesta stigao na 26. mjesto sa 52.08% odvojenog otpada te Jalžabet koji je sa 132 mjesta stigao na 51. mjesto sa 42,63% odvojenog otpada. Nažalost, ovim lošim izračunom resorno ministarstvo oštetilo je i naše JLS sa jačom industrijom i to od nekoliko posto pa do petnaest posto.
Prvih 50 JLS u odvajanju otpada u Republici Hrvatskoj možete pogledati OVDJE.
                         

Projekte je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda


Povratak na sadržaj