GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

PRE-KOM PITALICA   (Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u)


DIMNJAČARI: Naselje Prelog (1.-30.) - Alen Drk 099 4469845 , D. Mihaljevec, Prelog okolna naselja (1.-30.) - Vladimir Marović 099 3344412, Kotoriba (1.-30.) - Milivoj Vugrinčić 099 2714449, Goričan(1.-30.) - Stjepan Bendelja 099 2690358, D.Vidovec (8.-15.), D. Dubrava(16.-23.), S. Marija (1.-7.) - Miljenko Marđetko 099 3344441   VIŠE O DIMNJAČARSKOJ SLUŽBI

GROBARI: Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava, Belica, Dekanovec, Domašinec - Franjo Ekart 099 3344424, Marko Taradi 099 3344411, Zoran Vargović 099 4905069, Valent Matulin 099 4871773, Branko Mesarić 099 7116471, Robert Šalamon 099 7116472
NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

PRIBISLAVEC I JALŽABET VEĆ PRVI MJESEC PREKO 60% ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA

05.07.2022. PRE-KOM-ov sustav sakupljanja otpada i dobra suradnja sa korisnicima i JLS potvrdila se i u Pribislavcu i Jalžabetu jer su obje JLS već prvi mjesec odvojeno sakupile preko 60% otpada. Sve JLS zadržale su visok postotak odvajanja otpada mada je resorno Ministarstvo promijenio način izračuna odvojeno sakupljenog otpada na način da se JLS-u ne priznaje odvojeno sakupljeni otpad od pravnih osoba a time su najviše pogođene JLS sa jačom industrijom.

"NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" PRE-KOM Prelog.

OSNOVNA ŠKOLA BELICA OSVAJA EKO KVIZ "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" ZA GODINU 2022.

06.06.2022. Danas je u Poduzetničkom centru Prelog održan tradicionalni 8. po redu Eko kviz o gospodarenju otpadom za učenike sedmih razreda. U ovogodišnjem kvizu sudjelovalo je rekordni broj osnovnih škola njih 14 sa područja 14 JLS gdje PRE-KOM pruža javnu uslugu gospodarenja otpadom (Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen, Martijanec, Jalžabet i Pribislavec). I ove školske godine eko kviz je dio projekta "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !", a kviz su financijski pomogle gore navedene JLS. Za sve škole učesnike kviza osigurana je i naknada za troškova prijevoza i sudjelovanja u kvizu u iznosu od 500 kn, a svi natjecatelji i mentori nagrađeni su PRE-KOM-ovim ručnikom za plažu "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !". Glavna osobitost našeg kviza je što se uz teoretska znanja provjerava točnost i brzina sortiranja korisnog otpada.
Najuspješnije škole osvojile su vrijedne nagrade:
1. nagradu – 8000 kn osvojila je Osnovna  škola Belica u sastavu: NINA TURK, SVEN MESARIĆ, MARTA BORKOVIĆ
2. nagradu – 4000 kn osvojila je Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec u sastavu: IVANA JURIČAN, KJARA OKREŠA, KASIA GAJNIK
3. nagradu – 2000 kn osvojila je Osnovna škola Martijanec u sastavu: ANA TALAN, ANA POSAVEC, IVAN ŽUNKO

Nagrade su uručili direktor PRE-KOM-a Siniša Radiković i načelnik općine Pribislavec Matija Ladić. Predstavnica Županije Međimurske Sandra Golubić pročelnica za zaštitu okoliša bila je predsjednica žirija.
U nastavku donosimo kratku foto galeriju koju možete pogledati OVDJE.

NABAVLJENO RABLJENO VOZILO ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA

06.06.2022. Kako od početka svibnja obavljamo pogrebne poslove na 4 nova groblja (Belica, Gardinovec, Dekanovec i Domašinec) krenuli smo u nabavu još jednog pogrebnog vozila kako bi se navedeni poslovi mogli nesmetano obavljati na svih 15 groblja gdje je PRE-KOM pružatelj pogrebnih poslova. Nabavljeno je još jedno rabljeno pogrebno vozilo vrijedno 160 tisuća kuna bez PDV-a.


NABAVLJEN NOVI RAIDER I RABLJENI KOMBI ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINAMA

31.05.2022. PRE-KOM obavlja poslove na održavanju javnih površina i održavanju groblja te smo za te poslove nabavili novi raider Cub Cadet vrijedan 35 tisuća kuna bez PDV-a i rabljeni kombi Volkswagen vrijedan 104 tisuće kuna bez PDV-a. Ovim nabavama nastojimo podmladiti vozila i strojeve u ovom segmentu našeg poslovanja.


EDUKACIJE O GOSPODARENJU OTPADOM U VRTIĆIMA I ŠKOLAMA

05.05.2022. Već tradicionalno 16 godinu za redom održavamo edukativne radionice u vrtićima i 4 razredima osnovnih škola o razvrstavanju otpada. Svake godine obuhvatimo više od 600 djece što vrtićke što školske dobi. Edukacije održavaju djelatnici PRE-KOM-a Lidija Negovec i Mario Cvetko. Stalnom edukacijom  iz godine u godinu postižemo bolje rezultate u gospodarenju otpadom na području 14 JLS. Početkom lipnja (06.06.2021.) mjeseca održati će se i osmi edukativni kviz "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" za 7 razrede osnovnih škola. U sklopu eko kviza podijeliti će se 3 nagrade (1. - 8000,00 kn, 2. - 4000,00 kn, 3. 2000,00 kn), a sve škole će za troškove sudjelovanja u kvizu dobiti 500 kn. Naši projekt edukacije djece se provodi uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.


PRE-KOM POČINJE OBAVLJATI POGREBNE POSLOVE NA GROBLJIMA BELICA, GARDINOVEC, DEKANOVEC I DOMAŠINEC

28.04.202. Sukladno odlukama općinskih vijeća Općina Belica, Dekanovec i Domašinec, PRE-KOM sa 01.05.2022. godine počinje pružati pogrebne usluge na grobljima u navedenim JLS. Korisnici navedenih usluga mogu se javiti grobarima čiji su mobilni telefoni objavljeni na web stranicama PRE-KOM (www.pre-kom.hr) i samih Općina. Opći uvjeti usluge i cjenik pogrebnih usluga objavljen je na web stranici PRE-KOM (www.pre-kom.hr/pogrebne-usluge.html).  PRE-KOM vrši prijevoz pokojnika u zemlji i inozemstvu, a također se u PRE-KOM-u može nabaviti sva potrebna pogrebna oprema (ljesovi, križevi, osmrtnice i slično). Termine pogreba možete pogledati na web stranici PRE-KOM-a. Trenutno na pogrebnim uslugama radi 6 zaposlenih grobara, a na pogrebnim ceremonijalima sudjeluje oko 25 uniformiranih zaposlenika, te posjedujemo pogrebna vozila i drugu potrebnu opremu. Sa područja navedene četiri općine zaposlen je grobar Branko Mesarić 099 7116472, no možete se javiti i  drugim grobarima oko dogovora za pogrebe.

Grobari - Franjo Ekart 099 3344424, Marko Taradi 099 3344411, Zoran Vargović 099 4905069, Valent Matulin 099 4871773, Branko Mesarić 099 7116471, Robert Šalamon 099 7116472, GKP PRE-KOM d.o.o. 040 321247

AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA UZ DAN PLANETA ZEMLJE

27.04.202. Već tradicionalno krajem III mjeseca i cijeli IV mjesec provodi se kampanja ZELENA ČISTKA i PRE-KOM-ova kampanja NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! uz Dan Planeta Zemlje. Kroz to vrijeme čisti se okoliš cijelog područja gdje PRE-KOM sakuplja otpad (14 JLS-a), akcije čišćenja organiziraju JLS, a PRE-KOM preuzima sakupljani otpad. Nažalost i sada sakupljaju se znatne količine nepravilno odbačenog otpada u prirodu. Pozivamo sve da ne bacaju otpad u okoliš jer sve vrste otpada mogu predati u sklopu usluge gospodarenja otpadom. Sve domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom pozivamo da se uključe što prije.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG



PRE-KOM KREĆE SA PROIZVODNJOM UNIVERZALNOG SUPSTRATA "FLORA EM"

22.04.2022. Nakon dužih priprema PRE-KOM kreće sa proizvodnjom univerzalnog supstrata za cvijeće i povrće FLORA EM. Supstrat će se puniti u vreće od 20 i 50 litara. Ovih dana stigao je i treset iz Litve koji će se miješati sa našim kompostom i dobiti ćemo novi vrijedni proizvod. Očekujemo da će proizvodnja krenuti kroz nekih desetak dana i u prvoj seriji proizvesti ćemo cca. 6000 vreća supstrata FLORA EM. Supstrat će se ispitivati u ovlaštenim laboratorijima gdje se ispituje i naš kompost a sukladno propisima za tu vrstu proizvoda. Univerzalni supstrat u prvoj fazi prodavati će se u kompostani kroz 30 do 40 dana a cijene novih proizvoda biti će za FLORA EM od 50 litara iznositi će 30 kuna, a FLORA EM od 20 litara iznositi će 17,5 kuna.


PRE-KOM POČINJE SA SAKUPLJANJEM OTPADA U OPĆINAMA JALŽABET I PRIBISLAVEC OD 01.05.2022.

21.04.2022. GKP PRE-KOM d.o.o. sa 01.05.2022. počinje pružati javnu uslugu sakupljanja otpada na području Općine Pribislavec.  Djelatnici PRE-KOM obišli su sve korisnike kategorije „KUĆANSTVO“ i dobili ste upute i kalendar odvoza otpada. Želja nam je da u suradnji korisnika usluge, Općine Jalžabet i Pribislavec, i nas komunalaca i na području Vaše JLS ostvarimo ponajbolje rezultate u odvajanju otpada u RH odnosno želimo da Vaše Općine prestanu plaćati poticajnu naknadu (penale) zbog nedovoljnog odvajanja otpada.
Molimo Vas da odvajate otpad sukladno uputama i letcima koje ste dobili, za svaku nejasnoću možete se obratiti na telefon 040/321-246, 040/321-244 ili posjetite našu web stranicu https://www.pre-kom.hr/edukacija.html na kojoj ćete naći upute za odvajanje otpada.
Svi korisnici koji se nisu još vijek prijavili za uslugu sakupljanja otpada da to učine što prije (na gore navedene telefone) jer navedena usluga je obavezna za sve nekretnine za stanovanje na području Općine Jalžabet i Pribislavec. Korisnici koji se neće prijaviti za uslugu sakupljanja otpada biti će prijavljeni komunalnim redarima JLS-a koji će prema njima postupiti sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Jalžabet i Pribislavec.

Kratki podsjetnik za prva sakupljanja otpada sukladno kalendaru odvoza za Općinu Jalžabet:
1.    02.05.2022. godine ide sakupljanje glomaznog otpada na kućnom pragu te Vas molimo ako imate takav otpad da ga prijavite na gore navedene telefone tri radna dana prije sakupljanja glomaznog otpada. Termini za sakupljanje glomaznog otpada ili granja nastaviti će se jednom mjesečno sukladno kalendaru odvoza otpada.
2.    03.05.2022. godine sakuplja se korisni otpad plavi spremnici (papir i tetrapak), žuti spremnici (plastika) i vreće za metalnu i staklenu ambalažu. Sakupljanje se obavlja sa 3 komunalna vozila, a spremnike i vreće stavite ispred Vaših kuća do 7 sati.
3.    04.05.2022. godine sakuplja se miješani komunalni otpad. Crne spremnike stavite do 7 sati ispred svojih kuća.
4.    11.05.2022. godine sakuplja se biootpada. Smeđe spremnike stavite do 7 sati ispred svojih kuća.

Kratki podsjetnik za prva sakupljanja otpada sukladno kalendaru odvoza za Općinu Pribislavec:
1.    03.05.2022. godine sakuplja se miješani komunalni otpad. Crne spremnike stavite do 7 sati ispred svojih kuća.
2.    10.05.2022. godine sakuplja se biootpada. Smeđe spremnike stavite do 7 sati ispred svojih kuća.
3.    16.05.2022. godine ide sakupljanje glomaznog otpada na kućnom pragu te Vas molimo ako imate takav otpad da ga prijavite na gore navedene telefone tri radna dana prije sakupljanja glomaznog otpada. Termini za sakupljanje glomaznog otpada ili granja nastaviti će se jednom mjesečno sukladno kalendaru odvoza otpada.
4.    26.05.2022. godine sakuplja se korisni otpad plavi spremnici (papir i tetrapak), žuti spremnici (plastika) i vreće za metalnu i staklenu ambalažu. Sakupljanje se obavlja sa 3 komunalna vozila, a spremnike i vreće stavite ispred Vaših kuća do 7 sati.

Dobili ste upute i obavijesti o terminima sakupljanja koji će se dalje nastaviti prema kalendaru odvoza. Od 01.05.2022. godine koristite crne i smeđe spremnike sa oznakom PRE-KOM-a  te plave i žute spremnike sa oznakom EU ili PRE-KOM, a za metalnu i staklenu ambalažu koristite PRE-KOM ove  vreće koje će Vam  se mijenjati puna za praznu.
Sve nejasnoće možemo riješiti zajedno na gore navedene telefone, također djelatnici Vaše Općine će Vam pomoći kako bi početnih problema bilo što manje.
Čuvajmo okoliš zajedno za naše najmlađe Vaš PRE-KOM Prelog i Općina Pribislavec.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

NOVI CJENICI ZA JAVNU USLUGU SAKUPLJANJA OTPADA ZA 14 JLS-a OD 01.05.2022.

21.04.2022. Sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom sve JLS gdje PRE-KOM sakuplja otpad od 01.05.2022. počinju primjenjivati nove cjenike za javnu uslugu sakupljanja otpadom. Bez obzira što su se troškovi odlaganja nekih vrsta otpada povećali s 01.01.2022. i s 01.05.2022. godine cijene za korisnike razvrstane u kategoriju "kućanstvo" neće se mijenjati, odnosno cijena će biti neznatno manja za oko 90% korisnika. Korisnici razvrstani u kategoriju "kućanstvo" koji su sami kompostirali biootpad njima se ukida popust i njima će cijena poskupjeti za cca. 9% (oko 10% korisnika), no ti korisnici moći će sada predavati i 4m3 granja sa besplatnim prijevozom, te ako će željeti moći će dobiti i smeđu kantu za biootpad.
Korisnicima koji su razvrstani u kategoriju "nije kućanstvo" (opg, obrti, udruge, klubovi, d.o.o., d.d. i sl.) dolazi do poskupljenja od cca. 10% zbog rasta troškova odlaganja, te slabijeg odvajanja otpada od korisnika koji su razvrstani u kategoriju "kućanstvo".
Sve JLS (gradsko i/ili općinsko vijeće) donijeli su nove Odluke o načinu sakupljanja otpada i odredile cijene minimalne javne usluge. Provedeno je i javno savjetovanje o novim cjenicima i dobivene suglasnosti JLS o njihovoj primjeni od 01.05.2022. godine.  
Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom korisnici se dijele u dvije kategorije i to kategorija "kućanstvo" i kategorija "ne kućanstvo". Cjenik usluga mora biti izrađen na način da je cijena minimalne javne usluge za kategoriju "kućanstvo" jednaka za sve korisnike iz navedene kategorije, također cijena minimalne javne usluge za kategoriju "ne kućanstvo" mora biti jednaka za sve korisnike za navedenu kategoriju. Zakon dopušta uvođenje kriterija za umanjenje cijena. Cijenu minimalne javne usluge i kriterije za popuste donosi gradsko/općinsko vijeće JLS. Za korisnike razvrstane u kategoriju "nije kućanstvo" a koji koriste kontejnere koji se sakupljaju po pozivu (veće od 1100 litara) s njima se ta usluga ugovara van javne usluge.

KATEGORIJA KORISNIKA "KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju sva kućanstva u obiteljskim kućama i/ili stanovima. Ukoliko se na istoj adresi obavlja i neka poslovna djelatnost (obrt, OPG i sl.) to kućanstvo spada u kategoriju korisnika "ne kućanstvo".

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da neće doći do promjena cijena, odnosno da će cijene pasti od 0,2% do 2,26% ovisno od broja predaje miješanog komunalnog otpada. Korisnici koji samostalno kompostiraju sada imaju mogućnost predaje 4 m3 granja, lišća i sl. kao i ostali korisnici, a mogu kompostirati i paralelno koristiti i smeđe kante za sakupljanje biootpada.

KATEGORIJA KORISNIKA "NE KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju svi korisnici koji u nekretnini obavljaju neku djelatnost (d.d., d.o.o., j.d.o.o.,obrt, OPG, udruge i sl.).

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će doći do promjena cijena, odnosno cijene će rasti od 7,5% do 11,1% ovisno od broja predaje spremnika za miješanog komunalnog otpada.

ODRŽAN SABORSKI ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODU U PRELOGU

15.03.2022. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Sabora Republike Hrvatske, održao je svoju tridesetu sjednicu u prostoru Poduzetničkog centra Prelog. Sjednica je bila održana u utorak, 15. ožujka, a domaćin je bio član Odbora za zaštitu okoliša i prirode, gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek. Sama je sjednica bila tematskog karaktera, a govorilo se o infrastrukturi i tehnologiji za razvrstavanje otpada u jedinicama lokalne samouprave. Kao primjer dobre prakse, ovdje je naveden upravo Prelog te Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o., a GKP Pre-kom d.o.o., koje je nedavno proslavilo dvadeset godina rada, predstavio je direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković. „Svih četrnaest jedinica lokalne samouprave uključene u Pre-kom, zajedničkim su radom došle do respektabilnih brojaka u odlaganju otpada. Puno se ulaže u sustav i opremanje Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o. te smo ponosni što smo danas pravi primjer u gospodarrenju otpadom na razini cijele Hrvatske“, istakao je Kolarek. Nakon radnog dijela sjednice Odbora, članovi Odbora za zaštitu okoliša i prirode Sabora Republike Hrvatske obišli su Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o. te kompaniju Tehnix d.o.o. u Donjem Kraljevcu.


                         

Projekte je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda


Back to content