GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

PRE-KOM PITALICA   (Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u)


DIMNJAČARI: Naselje Prelog (1.-30.) - Alen Drk 099 4469845 , D. Mihaljevec, Prelog okolna naselja (1.-30.) - Mario Horvat 099 3344412, Kotoriba (1.-30.) - Milivoj Vugrinčić 099 2714449, Goričan(1.-30.) - Stjepan Bendelja 099 2690358, D.Vidovec (8.-15.), D. Dubrava(16.-23.), S. Marija (1.-7.) - Miljenko Marđetko 099 3344441   VIŠE O DIMNJAČARSKOJ SLUŽBI

GROBARI: Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava - Franjo Ekart 099 3344424, Marko Taradi 099 3344411, Zoran Vargović 099 4905069, Valent Matulin 099 4871773

                           

Projekte je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda
www.strukturnifondovi.hr              www.razvoj.gov.hr

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

ZAVRŠNA KONFERENCIJA EU PROJEKTA OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG

12.10.2021. U sklopu javnog poziva Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF)  - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“. Nakon povođenja projekta utrošeno je 4.313.702,00 kn, dok je ugovorom bilo predviđeno 4.389.070,13 kn prihvatljivih troškova (bespovratno 50%). Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. Projekt će se provoditi u trajanju od 18 mjeseci na području 14 JLS (Gradovi Prelog, Ludbreg i Novi Marof te Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) čime je obuhvaćeno oko 58 000 stanovnika odnosno 18 000 kućanstva i 1 000 pravnih osoba.
U sklopu projekta nabavljeni su novi učinkovitiji strojevi, a ujedno ekološki prihvatljiviji i to: drobilica biorazgradivog otpada i granja, sijačica komposta, mala punionica vreća kompostom i supstratom, teleskopski utovarivač i obični utovarivač. U kompostani je postavljen automatizirani sustava vlaženja komposta, te su posađene lipa oko kompostane kako bi se smanjila buka i širenje čestica prašine te unaprijedila kvaliteta okoliša.
Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta za obradu biootpada, smanjenje količina odloženog biootpada na odlagalište te opremanje i modernizacija postojećeg postrojenja. Ovaj cilj je u cijelosti ispunjen dobivanjem nove dozvole za gospodarenje otpadom čime je kapacitet kompostane povećan na 7200 tona godišnje.
Uz glavne ciljeve projekt povoljno utječe na okoliš zbog smanjenja utjecaja ispušnih plinova jer je modernizacijom strojeva/opreme došlo do velikog skoka (nekoliko generacija) kvalitete motora te će doći do povećanja učinkovitosti i ubrzavanja procesa kompostiranja.     

RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PRELOG POČINJE SA RADOM 01.12.2021.

01.10.2021. Kako se EU projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog, Hrupine 8 privodi kraju ono će početi sa radom 01.12.2021. (nalazi se u sklopu reciklažnog centra). Svi naši korisnici  (iz 12 JLS) moći će predati 400kg građevinskog otpada godišnje besplatno.
Sa dijelom JLS (Grad Prelog, Općine Donja Dubrava, Goričan, Belica, Dekanovvec, Martijanec i Podturen) dogovoreno jednokratno besplatno preuzimanje do 5000kg (5 tona).

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG

NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENIJA
 
1.      Zanimanje TESAR  – jedna stipendija
2.      Zanimanje ZIDAR – jedna stipendija
3.      Zanimanje DIMNJAČAR – jedna stipendija

Za školsku godinu 2021/2022.
Pravo sudjelovanja:
- Da su upisani u prvi razred ili su redovni učenici drugog ili trećeg razreda srednje strukovne škole za gore navedena zanimanja.
- Da imaju prebivalište na području  Donjeg Međimurja (Općina Sveta Marija, Goričan, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Donji Kraljevec, Dekanovec, Domašinec, Belica, Podturen, Martijanec i Grada Preloga).
- Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, računajući od 1. rujna 2021., odnosno do završetka školovanja
- Iznos stipendije utvrđuje se u visini od 1.750,00 kn mjesečno.
- Natječaj je otvoren do 30.09.2021.
Zamolbe za dodjelu stipendija dostavljaju se:
- e-mailom na marina@pre-kom.hr  ili
- osobno na adresu GKP PRE-KOM d.o.o. Hrupine 7b, 40323 Prelog.
Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
  1. preslika osobne iskaznice ili domovnice,
  2. uvjerenje o prebivalištu – ne stariju od 6 mjeseci,
  3. potvrdu o upisu u srednju školu šk. godinu 2021./2022.
Nakon završetka školovanja stipendist je dužan raditi u GKP PRE-KOM d.o.o. dvostruko duže vremena koliko je primao stipendiju (ne više od 5 godina).
Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako odbije ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.
Uprava zadržava pravo neizbora kandidata.
Kandidati se mogu o svemu usmeno informirati u sjedištu poduzeća.

NATJEČAJ ZA PREKVALIFIKACIJU - ZANIMANJE DIMNJAČAR
  
Pravo sudjelovanja:
- Završena bilo koja srednja škola.
- Prebivalište na području  Donjeg Međimurja (Općina Sveta Marija, Goričan, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Donji Kraljevec, Dekanovec, Domašinec, Belica, Podturen, Martijanec i Grada Preloga).
- Natječaj je otvoren do 15.10.2021.
Zamolbe za prekvalifikaciju dostavljaju se:
- e-mailom na marina@pre-kom.hr  ili
- osobno na adresu GKP PRE-KOM d.o.o. Hrupine 7b, 40323 Prelog.
Uz molbu za prekvalifikaciju potrebno je priložiti:
  1. preslika osobne iskaznice ili domovnice,
  2. uvjerenje o prebivalištu – ne stariju od 6 mjeseci,
  3. potvrdu o završenoj srednjoj školi
Nakon završetka prekvalifikacije radnik/dimnjačar je dužan raditi u GKP PRE-KOM d.o.o. dvostruko duže vremena koliko je trajala prekvalifikacija.
Uprava zadržava pravo neizbora kandidata.
Kandidati se mogu o svemu usmeno informirati u sjedištu poduzeća.

PRE-KOM PROTEKLE DVIJE GODINE INVESTIRAO BLIZU 15 MILIJUNA KUNA

26.08.2021. U 2020. i 2021. godini investirano je cca. 14,9 milijuna kuna u naše djelatnosti, većinom kroz EU projekte s time da bespovratna sredstava iznose 9,9 milijuna kuna. Nabavljena su nova komunalna vozila i razni strojevi za obradu otpada te ta održavanje javnih površina, a izgrađeno je i novo reciklažno dvorište za građevinski otpad koje bi trebalo početi raditi do kraja ove godine. Dio EU projekata odrađeni su putem JLS jer su se samo one mogle javiti na te projekte (npr. nabava plavih i žutih spremnika). Sve EU projekte odradili su djelatnici PRE-KOM, a sljedeće godine očekujemo i neke nove EU javne pozive na koje ćemo se nastojati javiti. U sljedećoj godini želja nam je nabaviti komunalno vozilo za pranje spremnika naši korisnika.
U foto galeriji ovdje možete pogledati što je nabavljeno u protekle dvije godine.


PODJELA VREĆA ZA PAPIR, TETRAPAK I PLASTIKU SA ZALIHA

23.08.2021. Kako su podijeljene žute i plave kante za sakupljanje plastike, tetrapaka i papira a na skladištu nam je ostala određena količina besplatnih vreća. Pozivamo korisnike koji imaju veće količine papira, tetrapaka i plastike da mogu podići po 20 vreća u reciklažnom centru Prelog , Hrupine 8. Ove vreće dijeliti će se dok se ne podjele višak sa skladišta, a nakon toga sukladno obavijesti svi korisnici imaju plave i žute kante i više se neće dijeliti besplatne vreće, već će korisnici višak papira, tetrapaka i plastike stavljati u svoje vreće.
PRE-KOM PRELOG

NOVE CIJENE DIMNJAČARSKIH USLUGA OD 01.10.2021. GODINE

23.08.2021. PRE-KOM obavlja dimnjačarske usluge već desetak godina i trenutno zapošljava 6 dimnjačara od kojih je troje majstori dimnjačari, dvoje su KV dimnjačari i jedan je pomoćni dimnjačar. Dimnjačarske poslove obavljamo u sljedećim JLS-ovima Kotoriba, Goričan, D. Vidovec, D. Dubrava, Sveta Marija i Prelog. Cijene usluga nisu se mijenjale već četiri godina. Kako sama djelatnost posluje sa gubitkom, a također želimo zadržati naš kadar i poboljšavati njihovu kvalitetu u što ulažemo već 10 godina.
 
Razlozi za poskupljenje su:
-       Cijena rada (u proteklih 4 godine došlo je do rasta plaća od 25% od toga u ovoj godini 5%)
-       Poskupljenja potrošnog materijala za čišćenje od 15%
-       Nabavljeni su i uređaji i strojevi za čišćenje i kontrolu dimnjaka (npr stroj za frezanje dimnjaka, uređaj za kontrolu dimnih plinova i sl.)

PRE-KOM PRELOG

NABAVLJEN BIO SHREDDER WILLIBALD MINI SHARK

06.08.2021. Krajem srpnja isporučen je novi bio shredder Willibald Mini Shark putem EU projekta Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog. Vrijednost isporučenog stroja iznosi 1.244.000,00 kuna bez PDV-a. Ovo je pet stroj isporučen u sklopu ovog EU projekta, a dosada su isporučeni: utovarivač obični, utovarivać teleskopski, stroj za prosijavanje komposta i linija za punjenje komposta u vreće. Početkom rujna očekuje se i nova dozvola za gospodarenje otpadom za kompostanu te će se projekt privesti kraju. Isporučeni stroj ubrzati će obradu biootpada i time će pridonijeti povećanju kapaciteta kompostane.


PRELIMINARNI PODACI ZA ODVAJANJE OTPADA U 2020. GODINI

02.07.2021. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je preliminarne podatke u odvajanju otpada za Republiku Hrvatsku za za 2020. godinu. Grupacija PRE-KOM-a zadržala je lidersku poziciju u RH sa 12 mjesta u najboljih 15 JLS. Temeljem tih rezultata i u Županiji Međimurskoj i Županiji Varaždinskoj držimo liderske pozicije. Pozivamo Vas da i dalje zajedno odgovorno gospodarimo otpadom. Ostvarene postotke možete vidjeti u tablicama u prilogu.
NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE ! PRE-KOM PRELOG.

OBAVLJEN JE TEHNIČKI PREGLED RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PRELOG

14.06.2021. Danas je obavljen tehnički pregled reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog. Reciklažno dvorište za građevinski otpad gradi se u sklopu EU projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog", vrijednost projekta je 4,1 milijun kuna bez PDV-a. Krajem lipnja očekuje se isporuka mobilnih boksova za čuvanje određenih frakcija, a listopadu očekuje se isporuka drobilice i separatora za građevinski otpad. Do početka studenog ove godine očekuje se dobivanje dozvole za gospodarenje građevinskim otpadom i početak rada reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Kapacitet građevine je obrada 2500 tona građevinskog otpada godišnje.


NOVI CJENIK JAVNE USLUGE GOSPODARENJA OTPADOM OD 01.08.2021.

10.06.2021. Kako je došlo do značajnog poskupljenja cijene odlaganja otpada od 01.07.2021. od 31.4% pa do 350%, te rasta drugih troškova poslovanja i činjenici da je djelatnost gospodarenja otpadom  u prošloj godini i u prvom kvartalu ove godine ostvarila gubitak, prisiljeni smo prići korekciji cijena naših usluga vezanih za javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom.
Razlozi za povećanje cijena su sljedeći:
1. Poskupljenje odlaganja sa 01.07.2020. (prosječno povećanje cijene odlaganja iznosi 39,7%)
Miješani komunalni otpad rast iznosi 31,4%, Ostaci iz obrada i otpad sa groblja rast cijene iznosi 43,5%, Obrađeni glomazni otpad rast cijene iznosi 73,9%, Neobrađeni glomazni otpad rast cijene iznosi 326,1%
Procjena godišnjeg novog troška  iznosi  777.000,00 kn
2. Poskupljenje preuzimanja korisnog otpada
Preuzimanje ravnog stakla 440 kn/tona (prije 350 kn/tona), Preuzimanje odjeće 750 kn/tona (prije 0 kn/tona), Preuzimanje tetrapaka 150 kn/tona (prije 0 kn/tona), Problematični otpad iz fiksnog i mobilnog reciklažnog dvorišta cca 40000 kn godišnje
Procjena godišnjeg novog troška cca. do 80.000,00 kn
3. Smanjenje prihoda od korisnog otpada
Papir prije do 1200 kn/tona sada do 700 kn tona. Trošak obrada u sortirnici 400 kn/tona. Ostatak 300 kn/tona, prije ostajalo 800 kn/t
Plastika - 50% se vadi jer nema zainteresiranih za obradu i plaća se 660 kn po toni, ostalih 50% se prodaje po 350 kn/tona prije do 2500 kn/tona. Minimalni prihod se ostvaruje na metalu i na kompostu
Procjena godišnjeg smanjenja prihoda cca. do 40.000,00 kn
4. Rast količina otpada
Količine korisnog otpada ukupno rastu, korisni otpad raste značajno (20% godišnje), dok miješani kod građana stagnira no raste kod pravnih osoba
Procjena godišnjeg novog troška cca. do 25.000,00 kn
5. Povećanje cijene rada
Kako je došlo do povećanja minimalne plaće od 4,6 % (3.250,00 kn na 3.400,00 kn) morali smo uskladiti vrijednost koeficjenta za 2,8%
Procjena godišnjeg novog troška  158.000,00 kn
6. Poskupljenja platnog prometa od strane Banaka za uplate na poslovni račun
Naknada za uplate korisnika putem banke, očekuje se novi trošak u iznosu do 20.000,00 kuna godišnje
Procjena godišnjeg novog troška cca. do 20.000,00 kn
7. Financijsko jamstvo za dozvole za obradu korisnog otpada za naše građevine za gospodarenje otpadom
Očekuje se novi trošak od minimalno 20000 kuna godišnje za bankarska jamstva na iznos od 1,8 milijuna kuna za reciklažni centar i kompostanu. Dodatni problem smanjuje se kreditna sposobnost tvrtke.
Procjena godišnjeg novog troška cca. do 20.000,00 kn
Očekivani ukupni rast troškova godišnje iznosi 1.120.000,00 kuna, što donosi mjesečno poskupljenje javne usluge za jednočlana kućanstva u iznosu od 5,62 kune, za dvočlana kućanstva 7,49 kn i za višečlana kućanstva 11,23 kn. Novi cjenik nalazi se u prilogu objave. Također, želimo naglasiti da i s ovim povećanjem koje iznosi cca. 15,3%, naše cijene će i dalje ostati među najnižima u Hrvatskoj uz najveći opseg usluge uključene u cijenu (npr. dva besplatna odvoza glomaznog otpada do 4m3 i granja do 4m3, dodatna vreća biootpada uz smeđu kantu, dodatne vreće za pelene za djecu do 3 godine).
PRE-KOM PRELOG


Back to content