GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

PRE-KOM PITALICA   (Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u)


DIMNJAČARI: Naselje Prelog (1.-30.) - Alen Drk 099 4469845 , D. Mihaljevec, Prelog okolna naselja (1.-30.) - Vladimir Marović 099 3344412, Kotoriba (1.-30.) - Milivoj Vugrinčić 099 2714449, Goričan(1.-30.) - Stjepan Bendelja 099 2690358, D.Vidovec (8.-15.), D. Dubrava(16.-23.), S. Marija (1.-7.) - Miljenko Marđetko 099 3344441   VIŠE O DIMNJAČARSKOJ SLUŽBI

GROBARI: Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava - Franjo Ekart 099 3344424, Marko Taradi 099 3344411, Zoran Vargović 099 4905069, Valent Matulin 099 4871773

                           

Projekte je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda
www.strukturnifondovi.hr              www.razvoj.gov.hr

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

KONTROLA ODVAJANJA OTPADA

20.01.2022 Kako je uočeno da mali dio korisnika (ispod 0,5%) ne odvaja otpad dobro obavljati će se stalne kontrole odvajanja otpada u crnim/zelenim, smeđim, plavim i žutim spremnicima, a korisnicima koji otpad ne odvajaju dobro izricati će se ugovorne kazne sukladno Odlukama JLS. Iznos ugovorne kazne za krivo odvajanje otpada iznosi 30 kuna bez PDV-a. Korisnici koji se žele dodatno educirati ili ne znaju odvajati otpad mogu na našoj web stranici edukacije (https://pre-kom.hr/edukacija.html) pročitati sve naše upute za odvajanje otpada, a sve te upute bile su prije podijeljene svim korisnicima na kućne adrese.
Nažalost jedan još manji dio korisnika (ispod 0,1%) namjerno krivo odvaja otpad i time dovodi  u pitanje okoliš u kojem živimo. Navesti ćemo jedan primjer gdje je jedan korisnik u spremnik za odvajanje otpada stavio kanistar sa otpadnim motornim uljem koje spada u problematični otpad i mora se predati u fiksnom ili mobilnom reciklažnom dvorištu. Otpadno motorno ulje može zagaditi tlo i podzemne vode te molimo korisnike da to ne rade jer samo čuvanjem okoliša ostaviti ćemo naša naselja čista i zdrava za našu djecu i unuke.
Primjeri krivog odlaganja u crne/zelene spremnike:

Primjeri krivog odlaganja u smeđe spremnike:

Primjeri krivog odlaganja u žute spremnike spremnike:

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG

UKLJUČENOST U SUSTAV SAKUPLJANJA OTPADA ZA 2021. GODINU

24.12.2021 Još od 2007. uveli smo sve  evidencije o našim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezno je za sve nekretnine/domaćinstva a to je u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom, i Odlukama JLS-e o načinu pružanja jave usluge. Kako je vidljivo iz tabele uključenosti je blago porasla prema prošloj godini. Od 01.02.2018. moguće je nekretninu proglasiti trajno nekorištenom uz predočenje obračuna struje iz kojeg je vidljivo da je potrošnja u obračunskom razdoblju manja od 6kw i tu mogućnost je dosada iskoristilo preko 378 korisnika a to su nekretnine gdje su vlasnici nekretnina iselili u inozemstvo ili u veće gradove na području RH. Najveći problem sustava gospodarenja otpadom je problem Romskim domaćinstvima u Romskim naseljima koja stvaraju znatne količine otpada, no ne žele prihvatiti svoje financijske i druge obaveze vezane uz gospodarenje otpadom. U sustavu gospodarenju otpadom dužne su se uključiti sve nekretnine, a u nekim nekretninama nisu prijavljena kućanstva (povremeni korisnici) i to je razlog zašto je u nekim JLS uključenost preko 100%.
I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.


SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2022. GODINE

23.12.2021. Već tradicionalno PRE-KOM sakuplja božićna drvca. Molimo Vas da ispred svojih kuća / zgrada ostavite božićna drvca prema sljedećim terminima sakupljanja:
10.01.2022. - Općine Belica i Domašinec
11.01.2022. - Općine Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Kotoriba, Podturen i Dekanovec
12.01.2022. - Općine Goričan i Donji Kraljevec
13.01.2022. - Grad Prelog i Općina Martijanec
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU CJENIKA USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA OPĆINE PRIBISLAVEC I JALŽABET

22.12.2021. Sukladno članku 77. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom davatelji javne usluge prikupljanja dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Temeljem navedenog provodimo ovo javno savjetovanje u trajanju od 40 dana, od 22.12.2021. do 30.01.2022. godine Klasa 307-01/21-01/2, Ubroj 2109/14-11-21-02 za Prijedlog Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za Općine Pribislavec i Jalžabet.  
Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom korisnici se dijele u dvije kategorije i to kategorija "kućanstvo" i kategorija "ne kućanstvo". Cjenik usluga mora biti izrađen na način da je cijena minimalne javne usluge za kategoriju "kućanstvo" jednaka za sve korisnike iz navedene kategorije, također cijena minimalne javne usluge usluge za kategoriju "ne kućanstvo" mora biti jednaka za sve korisnike za navedenu kategoriju. Zakon dopušta uvođenje kriterija za umanjenje cijena. Cijenu minimalne javne usluge i kriterije za popuste donosi gradsko/općinsko vijeće JLS.
Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu sa Vašim stavovima i prijedlozima kako bi eventualno dodatno poboljšali navedeni Cjenik. Vaše stavove i prijedloge možete poslati na mail pre-kom@pre-kom.hr. Po završetku javnog savjetovanja izraditi će se izvještaj koji se prilaže uz zahtjev za novi cjenik javne usluge koji se upućuje gradonačelniku/načelnicima na davanje suglasnosti.

KATEGORIJA KORISNIKA "KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju sva kućanstva u obiteljskim kućama i/ili stanovima. Ukoliko se na istoj adresi obavlja i neka poslovna djelatnost (obrt, OPG i sl.) to kućanstvo spada u kategoriju korisnika "ne kućanstvo".

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da neće doći do promjena cijena, odnosno da će cijene pasti od 0,2% do 2,26% ovisno od broja predaje miješanog komunalnog otpada. Korisnici koji samostalno kompostiraju sada imaju mogućnost predaje 4 m3 granja, lišća i sl. kao i ostali korisnici, a mogu kompostirati i paralelno koristiti i smeđe kante za sakupljanje biootpada. Ovdje možete pregledati Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te Obrazloženje o načinu izračuna cijene minimalne javne usluge.

KATEGORIJA KORISNIKA "NE KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju svi korisnici koji u nekretnini obavljaju neku djelatnost (d.d., d.o.o., j.d.o.o.,obrt, OPG, udruge i sl.).

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će doći do promjena cijena, odnosno cijene će rasti od 7,5% do 11,1% ovisno od broja predaje spremnika za miješanog komunalnog otpada. Ovdje možete pregledati Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te Obrazloženje o načinu izračuna cijene minimalne javne usluge. Korisnici kategorije "ne kućanstvo" koji koriste veći opseg usluge to reguliraju ugovornim odnosom sa PRE-KOM.

PRE-KOM PRELOGOTVORENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PRELOG

06.12.2021. Kratkom svečanošću, u četvrtak 6. prosinca, otvoreno je Reciklažno dvorište za građevinski otpad GKP Pre-kom d.o.o. Vrpcu je, uz radnike GKP Pre-kom d.o.o., prerezao direktor Pre-koma Siniša Radiković, a veliko je zadovoljstvo izrazio gradonačelnik Ljubomir Kolarek. Istakao je da će broj jedinica lokalne samouprave koja su dio Pre-koma uskoro porasti sa 12 na 14. Naime, u sustav GKP Pre-kom d.o.o. uskoro se priključuju općine Jalžabet i Pribislavec. Početak rada za korisnike reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog je od 07.12.2021. godine.
U sklopu javnog poziva „Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“  - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog“ ukupne vrijednosti 4.177.315,84 kuna. Visina bespovratnih sredstava iznosi 2.034.236,92 kuna odnosno 50% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. Cilj poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Završetkom projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog“ u sklopu Reciklažnog centra, na adresi Hrupine 8 u Prelogu, izgradilo se novo postrojenje kapaciteta 2.600 tona godišnje za prihvat, obradu i skladištenje građevinskog otpada koje je opremljeno sljedećim strojevima: drobilica građevinskog otpada sa dodatkom za prosijavanje u dvije frakcije, utovarivač/kombinirka sa udarnim čekićem te stroj za suzbijanje prašine vodenom maglom. Mobilnost nabavljenih strojeva otvara mogućnost pružanja usluga rušenja objekata na lokacijama korisnika. Reciklažno dvorište za građevinski otpad Prelog izgrađeno je uz uvažavanje svih ekoloških i građevinskih standarda. Nabavljeni strojevi ubrzati će proces obrade građevinskog otpada svojom kvalitetom i multifunkcionalnošću i dati kvalitetan agregat koji će se koristiti za održavanje nerazvrstanih neasfaltiranih cesta i poljskih putova. Nabavom stroja za suzbijanje prašine vodenom maglom smanjuje se negativan utjecaj na okoliš prilikom drobljenja građevinskog otpada, dok se korištenjem proizvedenih agregata smanjuje upotreba prirodnog resursa (šljunka) te samim time pozitivno djeluje na okoliš.


SLANJE RAČUNA PUTEM E-MAILA, PLAĆANJE RAČUNA PUTEM SEPA TRAJNOG NALOGA

16.11.2021. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u našoj zemlji pozivamo Vas dogovorite slanje svih PRE-KOM-ovih računa putem emaila. Javite se u PRE-KOM telefonom 645- 594, e-mailom ili osobno te dogovorite slanje Vaših računa e-mailom. Nakon generiranja računa on se šalje putem e-mail servisa E-UPLATNICA i u e-mailu dobivate račun u pdf formatu pogodnom za ispis, te barkod u jpg formatu pogodno za preuzimanje u mobilno bankarstvo. U e-mailu se nalaze brojevi za kontakt i dodatna pitanja vezana uz račune i usluge PRE-KOM-a. Pozivamo Vas da zajedno smanjimo stvaranje otpada (papir, kuverte) i čuvamo naš okoliš.
Također Vas pozivamo da ugovorite sustav plaćanja računa putem SEPA trajnog naloga za sve poslove banke u RH. PRE-KOM je ugovorio sa svojom poslovnom bankom uslugu SEPA izravno terećenje. SEPA uslugom omogućujemo Vam izravno terećenje putem trajnog naloga temeljem Vaše suglasnosti. Dakle, ukoliko želite da Vam se mjesečno zaduženje naplaćuje putem SEPA usluge, odnosno putem trajnog naloga molimo da se javite u GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog kako bi nam dali suglasnost za izravno mjesečno terećenje usluge odvoza otpada. Samo da napomenemo da je uslugu SEPA izravno terećenje moguće ugovoriti i za sve naše ostale usluge (dimnjačari, održavanje groblja, …). Za sve eventualne dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 645- 594 svaki radni dan od 7,00 – 15,00 sati.  
Sukladno Odluci stožera od danas za ulazak u prostore PRE-KOM trebate imati sa sobom COVID potvrdu koju morate pokazati našim djelatnicima.

Back to content