GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

RADNO VRIJEME: od ponedjeljka do petka od  7.00 do 15.00 sati. Pauza od 10.30 do 11.00 sati.

PRE-KOM PITALICA   (Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u).


DIMNJAČARI: Naselje Prelog - Alen Drk 099 4469845 , D. Mihaljevec, Prelog okolna naselja - Đuro Belić 099 2692345, Kotoriba - Milivoj Vugrinčić 099 2714449, Goričan - Stjepan Bendelja 099 2690358, D.Vidovec, D. Dubrava, S. Marija - Miljenko Marđetko 099 3344441   VIŠE O DIMNJAČARSKOJ SLUŽBI

GROBARI: Grad Prelog, Općine D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava, Belica, Dekanovec i Domašinec - Franjo Ekart 099 3344424, Marko Taradi 099 3344411, Zoran Vargović 099 4905069, Valent Matulin 099 4871773, Emil Klarić 099 5340645, Robert Šalamon 099 7116472
TERMINI POGREBA                              POSTUPAK KOD SMRTNOG SLUČAJA

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), OKOLIŠEM (ISO 14001) TE SIGURNOŠĆU I ZDRAVLJEM ZAPOSLENIKA (ISO 45001) ZA 2022. GODINU

18.01.2023. GKP PRE-KOM d.o.o.  je poduzeće u vlasništvu 12 JLS iz Županije Međimurske i 2 JLS iz Županije Varaždinske, te želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2022. godinu. Krajem prošle godine pridružile su nam se još 2 JLS i to jedna iz Županije Varaždinske (Jalžabet) i jedna iz županije Međimurske (Pribislavec). Naš sustav gospodarenja otpadom i dalje ostvaruje ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju i obradi korisnog otpada u RH. Za poslove gospodarenja otpadom ishođene su sve potrebne dozvole i očevidnici. Na poslovima gospodarenja otpadom radi oko 60 radnika sa područja svih JLS gdje PRE-KOM pruža usluge. U 2022. djelomično smo ostvarili smo zacrtane ciljeve, te smo nastavili ulaganja u sve naše djelatnosti.
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2022. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje rast prihoda od 18,1% prvenstveno zbog povećanja opsega poslovanja u gospodarenju otpadom uvođenjem 2 novih JLS u sustav. Kako smo povećali opseg poslovanja rasli su i troškovi zbog zapošljavanja novih radnika, troškova poslovanja i potrebnih investicija (amortizacija).   
Prihodi ostvareni: 26.515.747 kuna (3.519.244 eura)  
Rashodi ostvareni: 26.460200 kuna (3.511.872 eura)
Dobit - prije oporezivanje iznosi 55.547 kuna (7.372 eura). Rezultat poslovanja je pozitivan, a uz to odrađene su potrebne investicije potrebne za daljnji rast prihoda u narednoj godini. Nabavljena su 2 mala kamiona za javne površine, teleskopski utovarivač, kamion smečar kapaciteta 8m3, vozilo za prijevoz pokojnika, rajder i rabljeni kamion smečar kapaciteta 22m3. Nažalost svi ulazni troškovi snažno su rasli a prihodi od korisnog otpada značajno su pali. Stalni udar na poslovanje je veliki rast cijene odlaganja otpada miješanog otpada.
CILJ ZA 2023 - Očekujemo rast prihoda do 3%, no ono što zabrinjava je divljanje cijena koje utječu na cijene usluga. Kako je urednost u plaćanju i dalje nije zadovoljavajuća pojačati ćemo aktivnosti na naplati potraživanja.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Sa 01.05.2022. sustavu se priključuju 2 JLS gdje nam se priključilo cca. 1600 novih korisnika (kućanstva) i cca 60 korisnika pravnih osoba . Sve zaprimljene prigovore i reklamacije rješava povjerenstvo na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj kreće se na istom nivou prema prethodnoj godini.
CILJ ZA 2023 - U 2023. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz eventualno novo ugovaranje na poslovima gospodarenja otpadom.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi (vrlo značajan zakonski zahtjev je novi Zakon o gospodarenju otpadom), te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2022. godini imali smo i vanjske kontrola koje nisu utvrdile naše nepravilnosti u poslovanju. U posljednje vrijeme sve je veći problem naći kvalitetne radnike kako za nove poslove tako i za zadržavanje postojećih poslova.
CILJ ZA 2023 - U 2023. planiramo se posvetiti daljnjem poboljšanju naših internih procesa kako bi podigli produktivnost našeg poslovanja.
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih mijenjao se i kretao na oko 105 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu. Nastojimo primanja zaposlenika uskladiti sa tržištem rada i našim mogućnostima.
CILJ ZA 2023 - U 2023. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika, te obrazovanje za sigurnost na radu naših zaposlenika, pogotovo novo zaposlenih. Nastaviti ćemo primanja zaposlenika uskladiti sa tržištem rada i našim mogućnostima.
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Ove godine se udio odvojeno sakupljenog, obrađenog i oporabljenog korisnog otpada po evidenciji u skladu sa resornim Ministarstvom povećalo se na 66,90%. Sa tim rezultatima očekujemo da ćemo ostati među najboljima u Republici Hrvatskoj.
CILJ ZA 2023 - U 2023. godini želimo daljnji rast udjela u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada za minimalno 0,2 postotni poen.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti korisnika u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav je obavezno za sve nekretnine za stanovanje (Zakon o gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Kako je 2021. godine napravljen novi popis stanovništva uključenost smo počeli voditi prema nekretninama za stanovanje jer u sustavu trebaju biti sve nekretnine. Uključenost prema nekretninama za stanovanje iznosi 82,23% dok prema kućanstvima iznosi 104,88% jer se dosta kuća koristi povremeno (rad u inozemstvu).
CILJ ZA 2023 - U 2023. sa JLS i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati za 0,10 postotna poena prema nekretninama za stanovanje. Uz uključenost prema nekretninama nastaviti ćemo voditi i uključenost prema broju kućanstva.
7. ZDRAVLJE I SIGURNOST ZAPOSLENIKA
Zdravlje i sigurnost zaposlenika (ISO 45001) naš je primarni cilj kako bi se svi radni zadaci obavljali na  način da zdravlje i sigurnost zaposlenika bude na najvišem nivo.  Educirali smo zaposlenike vezano uz uvedeni sustav. Uveli smo sustav praćenja potencijalno opasnih situacija. Nažalost imali smo 6 lakše ozljede na radu što je rast prema godini prije, a to želimo smanjiti  u narednoj godini.
CILJ ZA 2023 - U 2023. nastojati ćemo završiti bez ozljeda na radu.

UKLJUČENOST U SUSTAV GOSPODARENJA  OTPADOM ZA 2022. PREMA POPISU IZ 2021.

21.12.2022. Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom sve nekretnine moraju biti uključene u sustav gospodarenja otpadom. Ako to primijenimo, prema zadnjem popisu naša prosječna uključenost prema nekretninama za stanovanje iznosi 82,23%. Vidljivo je da je došlo do pada broja stanovnika kao i broja kućanstava. Na području svih 14 JLS imamo veliki broj kuća koje su prazne ili su u lošem stanju i nisu uključene u sustav gospodarenja otpadom te nisu regulirale svoj status u sustavu gospodarenja otpadom. Sve takve kuće njihovi vlasnici trebali bi proglasiti trajno nekorištenim i time ne bi imali nikakve obaveze plaćanja javne usluge gospodarenja otpadom. Najbolja uključenost je u Općinama Belica i Domašinec zbog zalaganja zajedničkog komunalnog redara navedenih Općina. Pozivamo sve komunalne redare, kao i sve vlasnike takvih nekretnina da reguliraju status trajno nekorištenih nekretnina.


SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2023. GODINE

14.12.2022. Već tradicionalno PRE-KOM sakuplja božićna drvca. Molimo Vas da ispred svojih kuća / zgrada ostavite božićna drvca prema sljedećim terminima sakupljanja:
09.01.2023. - Općine Belica i Dekanovec
10.01.2023. - Općine Domašinec, Podturen i Pribislavec
11.01.2023. - Općine Donja Dubrava i Donji Vidovec
12.01.2023. - Općine Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija i Kotoriba
13.01.2023. - Grad Prelog, Općina Martijanec i Jalžabet
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG                         

Projekte je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda


Back to content