ARHIVA NOVOSTI 2013 - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

ARHIVA NOVOSTI 2013

ARHIVA NOVOSTI - TEKUĆA GODINA________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRE-KOM KOMUNALNA TVRTKA JLS DONJEG MEĐIMURJA

20.12.2013. Prihvaćanjem odluka o dokapitalizaciji PRE-KOM-a sve jedinice lokalne samouprave donjeg Međimurja nakon provedenog postupka dokapitalizacije ulaze u vlasništvo PRE-KOM, time PRE-KOM-om postaje  komunalna tvrtka svih jedinica lokalne samouprave donjeg Međimurja. PRE-KOM na području donjeg Međimurja obavlja razne komunalne poslove, a preko 30% zaposlenih je iz JLS donjeg Međimurja. PRE-KOM obavlja sljedeće djelatnosti: gospodarenje otpadom, održavanje javnih površina, upravljanje tržnicom, upravljanje grobljima, pogrebni poslovi, proizvodnja cvijeća i dendro bilja, održavanje zgrada, dimnjačarska služba, čišćenje prostora, građevinski poslovi.


________________________________________________________________________________________________________________________________________
ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORA

17.12.2013. Nakon kraćih priprema, početkom 2014. godine krećemo sa čišćenjem poslovnih prostora.  Zaposlili smo dvije čistačice i krećemo sa čišćenjem zgrada kojima upravljamo, vlastitih prostora i prostora Grada Preloga. U narednoj godini ovu uslugu ponuditi ćemo i drugim pravnim osobama te se nadamo daljnjem širenju djelatnosti te zapošljavanju novih radnica. U vrijeme do početka sljedeće godine radnice će se opremiti potrebnim alatom, završiti potrebnu obuku iz zaštite na radu te krenuti sa obavljanjem nove djelatnosti PRE-KOM-a. Pozivamo sve pravne ili fizičke osobe zainteresirane za ovu djelatnost da se jave u PRE-KOM radi dogovora.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRODAJA BOŽIĆNIH DRVCA

07.12.2013. Već sada treću godinu za redom prodajemo božićna drvca iz vlastite proizvodnje. Cijene ostaju nepromijenjene kao i prošle godine, te se kreću od 50 do 80 kuna ovisno o veličini drvca. Moći će se nabaviti i drvca u posudama kada se cijena povećava za cijenu posude od 30 do 40 kuna. Prodaja božićnih drvca odvijati će se na tržnici u Prelogu, te u gospodarskoj zoni sjever u Prelogu kod našeg plastenika. Prodaja božićnih drvca počinje 17.12.2013. i trajati će do 24.12.2013. godine.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZBRINJAVANJE LAMPIONA

26.11.2013. Nakon Dana Svih Svetih lampioni su se sakupljali svakodnevno u velikim količinama i to na svim grobljima donjeg Međimurja. Sakupljeno je preko 21 tone lampiona, koji su privremeno smješteni u reciklažno dvorište u Prelogu, a nakon čišćenja i baliranja idu na oporabu. Količine koje su ove godine skupljene na razini su količina koje smo sakupljali prije početka ekonomske krize, a koje je to brdo vidljivo je sa slike. Neke JLS razmišljaju da se broj lampiona po grobnom mjestu ograniči iz razloga što je zbrinjavanje lampiona i ostalog otpada sa groblja sve veći trošak u održavanju groblja.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________
SMOTRA ZIMSKE SLUŽBE GRADA PRELOGA

15.11.2013. Već tradicionalno početkom studenog obavlja se smotra zimske službe PRE-KOM-a koji čisti ulice , staze i parkirališta Grada Preloga. PRE-KOM za čišćenje ulica i parkirališta ima opremljenih pet velikih strojeva (traktori i JCB) koji čiste cca. 50 km gradskih ulica. Za čišćenje staza imamo opremljena tri mala traktora. Za početak ove zime pripremljeno je 15 tona soli. Naravno tu su i ekipe koje čiste tržnicu, pješačke prijelaze, autobusne stanice, groblja i slično. Zimska služba obavlja se prema planu koji je izradio PRE-KOM, a odobrio Grad Prelog.


________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRODAJA  ARANŽMANA ZA DAN SVIH SVETIH  

24.10.2013. Od danas u sklopu tržnice Prelog i kuće Habuš počeli smo izradu i prodaju aranžmana za Dan Svih Svetih. Narudžbe za izradu aranžmana možete dogovoriti na telefon 099 33 44 435 (Suzana Belić) i 099 33 44 422 (Marta Posavec). U sklopu tržnice Prelog možete nabaviti multiflore, uniflore, krupnocvije krizanteme u teglama i maćuhice. Ovo cvijeće možete nabaviti ovih dana i na tržnicama donje Međimurskih općina. Za kupnju trajnica i dendro bilja dođite u naš plastenik i odaberite iz naše velike ponude.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
SADNJA ČEŠNJAKA

18.10.2013. Uz proizvodnju cvijeća i dendro bilja PRE-KOM već nekoliko godina na svojim površinama sadi i razne poljoprivredne kulture, tako smo se ove godine odlučili za sadnju češnjaka. Nabavili smo domaće sjeme češnjaka i to dio iz okolice Zeline, a dio iz okolice Vrbovca. Češnjak smo posadili na oko 1000 čhv-a za što je potrošeno oko 400 kilograma sjemenskog češnjaka. Očekujemo prinos veći od 2,5 tone češnjaka.


________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZAVRŠETAK PRVE FAZE UREĐENJA  GROBLJA PRELOG

11.10.2013. Nakon tri mjeseca zahtjevnih radova na groblju Prelog približavamo se završetku prve faze radova. Dosta radova obavlja se ručno zbog nemogučnosti pristupa strojevima što naravno usporava radove. U ovoj prvoj fazi izvršen je iskop svih glavnih staza sa navozom šljunka, postavljeno je i cca 950m2 opločnika, postavljeni su kablovi/cijevi za struju i vodu, izrađeni su temelji za kandelabere. Ovih dana posađeno je 15 catalpa, 57 tuja smaragdica i oko 100 komada drugog manjeg dendro bilja. U narednih desetak dana dodatno će se nabiti staze na kojima nema oploćnika, na njih će se nasuti drobljeni kamen, montirati će se rasvjeta, te će se očistiti groblje.


________________________________________________________________________________________________________________________________________
SADNJA CVJETNIH GREDICA   

11.10.2013. Ovih dana krenula je jesenska sadnja cvjetnih gredica Grada Preloga. Na području svih gradskih naselja Grada Preloga sadi se preko 600 m2 cvjetnih gredica, na koje će ove jeseni biti posađeno najviše mačuhice, no to su i potoćnice, belsi i tulipani. Sve cvijeće koje koristimo za sadnju je iz vlastite proizvodnje, osim tulipana koji se uvoze. Sadnju cvjetnih gredica planiramo završiti do 20.10.2013.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
BESPOVRATNA SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA ZA GOSPODARENJE OTPADOM  

12.09.2013. Već 8 godina jedinice lokalne samouprave Donjeg Međimurja zajedno izgrađuju sustav gospodarenja otpadom na svom području. Sustav gospodarenja otpadom sadrži: sakupljanja komunalnog otpada, odvojenog sakupljanja korisnog otpada, te sakupljanje glomaznog otpada putem kupona. Izgrađeno je reciklažno dvorište i sortirnica i zaposleno 10 radnika sa područja Donjeg Međimurja na tim poslovima.
Novi Zakon pred nas stavlja nove obaveze u gospodarenju otpadom a to je sakupljanje biorazgradivog otpada. Potrebne  investicije za uskladbu sa Zakonom penju se na cca. 4,1 milijuna kuna (bez PDV-a), a putem Fonda za zaštitu okoliša osigurali smo bespovratna sredstva u iznosu od 2,4 milijuna kuna (bez PDV-a). Fond za zaštitu okoliša bespovratnim sredstvima sufinancirati će izgradnju kompostane sa 80%, dok će kante i vozilo sufinancirati sa 40% bespovratnih sredstava. Na ovim novim poslovoma gospodarenja otpadom očekujemo i novo zapošljavanje od 5 do 8 radnika. U sustav zajedničkog gospodarenja otpadom uključeni su: Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Goričan i Grad Prelog.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZAVRŠENA PRVA FAZA  RECIKLAŽNOG DVORIŠTA PRE-KOM-a

12.09.2013. Ovih dana završavamo prvu fazu izgradnje reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a. Završen je prostor za radnike (prostor za gablec, garderobe, sanitarni prostor) ukupne površine preko 70 m2. U narednih nekoliko dana završiti će se sustav grijanja u prostoru sortirnice i garaža, te hortikulturno uredit prostor gdje se nalaze kanalizacijski priključci te separator ulja i masti. U sljedećoj fazi proširujemo skladišni prostor za bale, te ćemo natkriti dio boksova.


________________________________________________________________________________________________________________________________________
ŽETVA PŠENICE

16.07.2012 PRE-KOM je danas obavio žetvu pšenice na cca. 3,5 hektara zemljišta. Prinosi su nešto bolji nego prethodne godine. Očekuje se da će i Ministarstvo poljoprivrede poticati ovogodišnju žetvu pšenice no još se nezna sa kojim iznosom. Loša strana ovogodišnje žetve je niska otkupna cijena pšenice koja se kreće na razini 1,05 kn po kilogramu, dok je prošle godine bila 28% veća. Za sljedeću sezonu planiramo promjenu kulture pa ćemo saditi češnjak i tikve, te ćemo proširiti i površinu pod dendro biljem.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
KRENULO UREĐENJE GROBLJA PRELOG

15.07.2013. Danas su krenuli radovi na uređenju groblja u Prelogu. Radovi će se odvijati u fazama, a za početak planira se izvršiti iskop i navoz šljunka na sve glavne staze na groblju, te će se postaviti kablovi za struju, razglas i vodu. Postaviti će se i tlakovci na jedan dio staza. U narednoj fazi planira se završiti poploćenje svih staza, postaviti rasvjeta po groblju, te postaviti punktovi za vodu. Uz navedene radove planira se izgradnja nove ograde i zamjena postojećih tuja novima. Radove na prvoj fazi izvode PRE-KOM i Pavlic-asfalt-beton.


________________________________________________________________________________________________________________________________________
UREĐENJE PARKA U ČEHOVCU

11.07.2013. Ovih dana krenulo je uređenje pješačkih staza u parku kod Doma Kulture u središtu Čehovca. Urediti će se cca. 150 m2 pješačkih staza postavljanjem rubnika i tlakovaca. Završetak radova očekuje se oko 20. srpnja, te uz već otprije hortikulturno rješenje parka dobiti će se cjelovito uređeno središte Čehovca.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
BESPLATNIH PRVIH 60 MINUTA PARKIRANJA NA PARKIRALIŠTIMA GRADA PRELOGA

04.07.2013. Grad Prelog promijenio je Pravilnik o parkiranju na parkiralištima pod naplatom. Dosadašnjih 10 minuta besplatnog parkiranja povećava na 60 minuta besplatnog parkiranja. Ova promjena počinje sa subotom 06.07.2013. godine nakon što postave nove oznake po parkiralištima i promjeni programska aplikacija za kontrolu parkiranja.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOVI ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

02.07.2013. Ovih dana Hrvatski sabor donio je odluku kojom je prihvačen novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom. Već sedam godina jedinice lokalne samuprave donjeg Međimurja grade cijeloviti sustav gospodarenja otpadom koji je sada i propisan novim Zakonom. Novi Zakon i dalje omogućuje suradnju više jedinica lokalne samouprave na zajedničkom održivom gospodarenju otpadom.
Svaka jedinica lokalne samuprave na svom području mora osigurati:
- sakupljanje komunalnog otpada (u funkciji)
- sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada (u funkciji na području Preloga kao neobavezna usluga)
- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, tetrapaka,plastike i tekstila (u funkciji)
- skupljanje glomaznog komunalnog otpada na poziv bez ostavljanja na javnoj površini (u funkciji - osim što će se sada organizirati sakupljanje u dvorištu korisnika a ne ispred kuća korisnika)
- provođenje akcija sprečavanja odbacivanja otpada na način suprutan ovom Zakonu, te uklanjanje takovog otpada (u funkciji, no potrebno pojačati mjere na sprečavanju kršenja ovog Zakona)
- izradu i provedbu Plana gospodarenja otpadom (svi planovi prema starom Zakonu izrađeni - sljedi izrada novih planova prema novom Zakonu)
- provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na području JLS (u funkciji)
- osiguranje barem jednog reciklažnog dvorišta za predaju većih količina korisnog otpada (u funkciji)
Isto tako i nas kao pružatelja usluga očekuju dodatni poslovi uskladbe sa novim Zakonom i to: ishođenje nove dozvole za gospodarenje otpadom, upis u razne očevidnike, izgradnja kompostane i sl.  Sve naše korisnike pozivamo de i dalje zajedno sa nama rade na odvajanju otpada kako bi okoliš u kojem živimo bio što čišći.

NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE !
PRE-KOM PRELOG

________________________________________________________________________________________________________________________________________
UREĐUJEMO OKOLIŠ CRKVE U DONJEM KRALJEVCU

07.06.2013. Prije nekoliko dana krenuli smo sa uređenjem okoliša crkve sv. Marije Magdalene u D. Kraljevcu. Okoliš crkve se uređuje prema projektu koji je izrađen od strane profesorice Karmele Radošević. Postavljeno je cca 40 m2 opločnika, izrađeni su temelji za biste, te će do kraja uređenja biti posađeno preko 100 komada ukrasnog drveća i drugog manjeg dendro bilja. Kako je potrebno u većem dijelu sanirati i travnjake i to će se urediti, te zasijati nova trava. Završetak radova očekujemo do 20. lipnja 2013.


________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOŠNJA HE ČAKOVEC

07.06.2013. Prije nekoliko dana  PRE-KOM je prema okvirnom ugovoru javne nabave krenuo sa košnjom na HE Čakovec. Kosi se cca 2,5 milijuna m2 površina godišnje i to u dvije košnje i to ljetnoj i jesenskoj svaka sa po 1,25 milijuna m2. Na košnjama su raspoređena tri naša traktora sa malčerima za košnje po ravnom i kosinama, i cca. šest radnika na ostalima poslovima košnje trimerima, sakupljanja smeća i slično.  Prvu košnju planiramo završiti početkom srpnja mjeseca.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
UGRADNJA SEGMENTNIH VRATA NA SORTIRNICI I GARAŽAMA PRE-KOM-a

04.06.2013. Montažom segmentnih vrata na sortirnici i garažama PRE-KOM-a približavamo se završetku radova na izgradnji naše poslovne građevine u gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu. Montira se 10 komada segmentnih vrata, od kojih dvoja vrata imaju dodatni pješački prolaz. Preostaje na završiti prostor za radnike i time ćemo završiti prvu fazu izgradnje naše građevine. Vrata isporučuje i montira tvrtka Elektro-vrata Osijek koja je taj posao dobila putem javnog natječaja. Cijena radova iznosi 119 tisuća kuna bez PDV-a.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRE-KOM U ŠKOLAMA I VRTIĆIMA U EDUKATIVNOJ AKCIJI
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

31.05.2013. Krajem mjeseca svibnja PRE-KOM je krenuo u edukativnu akciju NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !. Edukativne radionice i predavanja provode se po školama i dječjim vrtićima donjeg Međimurja na području gdje PRE-KOM sakuplja otpad. U edukativnoj akciji obuhvaćeno je oko 500 vrtićke djece i učenika. Edukativna predavanja i radionice održala je Tihana Jelačić magistar struke znanosti o okolišu. Edukacija se provodi već sedmu godinu zaredom.
Ove godine u dječjem vrtiću u Prelogu 06.06.2013. u 10 sati održati će se edukativna radionica otvorena za medije, te pozivamo medije da poprate ovu već tradicionalnu edukativnu akciju.

NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE !
PRE-KOM PRELOG


________________________________________________________________________________________________________________________________________
UREĐUJE SE OKOLIŠ SPOMEN OBILJEŽJA KREŠE MADIĆA U ČUKOVCU


11.05.2013. U Čukovcu se krenulo sa uređenjem okoliša oko spomen obilježja Hrvatskom branitelju Kreši Madiću. Prema projektu uređenja zasadilo se dvadesetak komada raznog ukrasnog bilja. U narednim danima urediti će se i nove cvjetne gredice i postaviti klupe.


________________________________________________________________________________________________________________________________________
DJEČJE IGRALIŠTE U ČEHOVCU


11.05.2013. U Čehovcu smo montirali razna igrala za djecu i uredili okoliš samog dječjeg igrališta. Specifičnost igrališta je tunel-tobogan što je prvo takovo igralo na području Grada Preloga.Kroz koji dan na dječje igralište biti će postavljene klupe.


________________________________________________________________________________________________________________________________________
CVJETNE GREDICE PO SVIM NASELJIMA GRADA PRELOGA

09.05.2013. Ovih dana krenulo je postepeno uređenje cvjetnih gredica po svim naseljima Grada Preloga. Uređuje se oko 550 m2 gredica sa oko 16000 komada raznog cvijeća. Krenuli smo sa Hmuševcom, Oporovce, Čukovcem, a u narednih 7 do 8 dana ovisno o vremenskim uvjetima urediti će se cvijetne gredice u Cirkovljanu, Prelogu, Otoku i Čehovcu. Također smo krenuli sa uređenjem cvijetnih gredica u Svetoj Mariji.


________________________________________________________________________________________________________________________________________
NABAVLJENA PREDNJA ROTACIONA KOSA ZA TRAKTOR HITTNER

08.05.2013. Kako bi kvalitetnije mogli obavljati košnje za traktor Hittner nabavljena je prednja rotaciona kosa širine 130 cm. Traktor je već opremljen ralicom za čišćenje snijega i stražnom rotacionom kosom, a ovom nabavom kvalitetnije i brže možemo koristiti traktor Hittner za košnje. Vrijednost rotacione kose iznosi 15 tisuća kuna. U narednom periodu planiramo još nabaviti jednu manju prikolicu čime bi traktor kompletno opremili za obavljanje svih komunalnih poslova. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRE-KOM UREĐUJE PARKOVE U SVETOJ MARIJI

23.04.2013. Sa Općinom Sveta Marija dogovoreno je uređenje dva parka (Ribički park, Park Andrije Habuša). U Ribičkom parku posađene su sadnice prema izrađenim projektima, a površine predviđene za sadnju travu oplemenjene su kompostom i gnojivom. Na tako pripremljeno zemljište posijana je trava.
U parku Andrije Habuša posađene su sadnice, te se krenulo sa manjim građevinskim radovima a sam završetak uređenja toga parka očekuje se kroz nekoliko dana.   

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRE-KOM NA SAJMU CVIJEĆA U PRELOGU I KOPRIVNICI

20.04.2013. Pozivamo Vas da nas posjetite na sajmu cvijeća u Prelogu koji se održava od 26.04. do 28.04. Posjetite naša dva prodajno izložbena mjesta. Uz sajam cvijeća prošećite  Prelogom i uživajte u gradskim cvjetnim gredicama i trgovima koji dolaskom lijepog vremena sjaje u punom u punom sjaju.

U isto vrijeme možete nas posjetiti na sajmu cvijeća u Koprivnici koji traje od 27.04. do 01.05. gdje Vas očekujemo na našem prodajnom mjestu. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
ASFALTIRANO RECIKLAŽNO DVORIŠTE PRE-KOM-a

19.04.2013. Nakon pripreme terena od strane radnika PRE-KOM-a, Tegra iz Čakovca asfaltirala je preostali  dio reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu. Ovime se dodatno poboljšavaju uvjeti rada za naše radnike, a korisnici reciklažnog dvorišta imati će bolji pristup za predaju korisnog otpada i lakši pristup do naših plastenika. U narednom razdoblju želimo završiti segmentna vrata na garažama i sortirnici, te prostor za radnike čime ćemo završiti prvu fazu izgradnje reciklažnog dvorišta.   


________________________________________________________________________________________________________________________________________
DAN PLANETA ZEMLJE 22.04.2013.  

15.04.2013. PRE-KOM već tradicionalno sudjeluje u akcijama čišćenja okoliša na području  Donjeg Međimurja u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave našeg područja. Pozivamo sve udruge i druge ljubitelje prirode da se uključe u akcije čišćenja na svojem području. Sve sakupljeno smeće u ovoj akciji PRE-KOM će besplatno zbrinuti.  

Grad Prelog već tradicionalno provodi veliku eko akciju čišćenja okoliša područja Grada koja podrazumijeva čišćenje svih naselja, javnih površina, potoka, šumaraka i prostora uz javne prometnice. Ove godine akcija će se provoditi u okviru nacionalne kampanje "Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš", kao dijela globalnog pokreta i akcije World Cleanup 2013. Središnja akcija u Prelogu održati će se u subotu, 20. travnja u terminu od 9:00 do 12:00 sati.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRE-KOM I HUMANA NOVA  20.04. SKUPLJAJU RABLJENU ODJEĆU, OBUĆU I ČISTE PLASTIČNE VREĆICE

15.04.2013. Socijalna zadruga Humana Nova, međimurske općine i osnovne škole u suradnji s komunalnim poduzećima Čakom, Murs Ekom i Prekom, kao i udruga IRRE u gradu Vrbovcu ove godine Dan planeta Zemlje žele obilježiti akcijom sakupljanja rabljenje odjeće i obuće i čistih plastičnih vrećica. Akcijom se želi doprinjeti očuvanju zelene, plodne planete pune različitih biljnih i životinjskih vrsta, prekrasne i sigurne za život. Tako će se 20. travnja u mjestima Čakovec (skladište Humane Nove, Dr. Ivana Novaka 38), Nedelišće (Dom umirovljenika), Orehovica (Društveni dom), Strahoninec (prostorije KUD-a Strahoninec), Šenkovec (Sportski dom Gorčica), Vratišinec (Društveni dom), Mala Subotica (Dom kulture), Sveti Martin na Muri (Župni dom), Mursko Središće (Vatrogasni dom), Pribislavec (Društveni dom) i Prelog (Reciklažno dvorište Prekom, Hrupine bb) te u gradu Vrbovcu (Trg Petra Zrinskog) sakupljati rabljena odjeća i obuća, tekstil i čiste plastične vrećice u vremenu od 8 do 13 h.
Akciji se, 22.travnja, na sam Dan planeta Zemlje, pridružuju i osnovne škole: I. osnovna škola, II. osnovna škola i III. osnovna škola Čakovec, OŠ Ivanovec, OŠ Nedelišće i OŠ Petar Zrinski Šenkovec, te OŠ iz Koprivnice - OŠ Antun Nemčić Gostovinski, OŠ Braća Radić, OŠ Đuro Ester.
Osim akcija sakupljanja, Humana Nova 20. travnja organizira prodajnu modnu reviju reciklirane i redizajnirane odjeće i modnih dodataka REDIZAJNIRAJ SE!. Početak revije je u 19 h u hodniku 1. kata Starog hrasta u Čakovcu. Obilježavanje uključuje i radionicu "Učimo reciklirati tekstil" u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Čakovec 22. travnja, a 23. travnja ista radionica ali u suradnji s Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko Sunce održati će se u Koprivnici.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
PETKOM I PONEDJELJKOM CVIJEĆE UZ POPUST

09.04.2013. Od 12.04.2013. pa do 31.05.2013. svaki petak i ponedjeljak od 18.00 do 20.00 sati kod plastenika (Prelog, Gospodarska zona Sjever, Hrupine bb) vršiti će se prodaja cvijeća i dendro bilja uz popuste od 5 do 10 posto za kupce koji će doći u navedenim terminima. Do plastenika možete doći vozilom i jednostavnije odvesti cvijeće i dendro bilje. Dođite i izaberite iz našeg asortimana od preko 300 različitih vrsta cvijeća i dendro bilja.
U navedenom periodu cvijeće još možete nabaviti:
Tržnice:                                                    Sajmovi cvijeća:                           Plastenik:
Prelog  7.30 do 12.30 (utorak, subota)       Prelog (26.-28.04.2013)                  Radnim danom 7.30 do 10.00
Kotoriba 7.30 do 12.30 (subota)                Koprivnica (27.04.-01.05.2013.)       
Petkom i ponedeljkom 18.00 do 20.00
D. Kraljevec 7.30 do 12.30 (petak)             Ludbreg (03.-05.05.2013.)                                               
uz popust
Goričan 7.30 do 12.30 (četvrtak)
Čakovec sajam 7.30 do 12.30 (srijeda)


________________________________________________________________________________________________________________________________________
CVIJEĆE I DENDRO BILJE SVE SPREMNIJE ZA TRŽNICE I SAJMOVE CVIJEĆA

29.03.2013. Bez obzira na još uvijek zimsko vrijeme u našim plastenicima sve je više cvijeća spremno za tržnice i sajmove cvjeća. Cvjeće i dendro bilje iz našeg velikog asortimana možete nabaviti u plasteniku Hrupine bb, Gospodarska zona sjever u Prelogu, te na tržnicama i sajmovima cvijeća u Prelogu, Koprivnici i Ludbregu. Sa nekoliko slika želimo Vam donijeti dašak proljeća.


________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRVI KOMPOST IDE NA TRŽIŠTE - KUPONI ZA BESPLATNI KOMPOST


21.03.2013. Već je prošlo više od godinu dana kako provodimo pilot projekt kompostiranja. Naš kompost proizveden je od drobljenog granja i božićnih drvca, trave, lišća, ostataka cvijeća, bio otpada iz groblja i domaćinstva i ostataka zemlje za prekrivanje. Prvi zreli kompost ispitan je od strane BIOINSTITUTA iz Čakovca na više od 50 parametara. Posebno želimo naglasiti da je naš kompost testiran na prisustvo teških metala i sama prisutnost je niska i zadovoljava zahtjeve Pravilnika.
     Kako su sa nama u pilot projektu sudjelovala i domaćinstva koje su ugovorila dodatnu uslugu sakupljanja bio otpada njih nagrađujemo kuponom za 100 litara besplatnog komposta koji mogu podići u našem reciklažnom dvorištu u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu (dvije vreće po 50 litara komposta) do 30.06.2013.

        Ostalim korisnicima možemo ponuditi kompost po cijeni od 80 kuna m3 (PDV ukljućen), a za manje količine vreća od 50 litara po cijeni od 15 kuna PDV uključen).

________________________________________________________________________________________________________________________________________
NABAVLJEN VALJAK


14.03.2013. Kako smo željeli zaokružiti našu mehanizaciju za obavljanje manjih poslova niskogradnje nabavili smo rabljeni valjak težine 2.2 tone marke BOMAG. Valjak ćemo koristiti za poslove na izradi staza , parkirališta i kanalizacija te nećemo ovisiti o drugim izvođačima radova. Prvi posao novo nabavljenog valjka biti će priprema reciklažnog dvorišta u zoni Sjever za asfaltiranje. Za nabavu valjka utoršeno je blizu 30 tisuća kuna.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
MOBILNA FISKALNA KASA U FUNKCIJI


27.02.2013. Kako smo i mi obveznici uvođenja fiskalnih kasa od 01.04.2013. godine, danas je puštena u rad prva mobilna fiskalna kasa koja će se koristiti za naplatu placovine na tržnici. Oko 15.03.2013. pustiti ćemo u funkciju još tri fiskalne kase za prodaju cvijeća na tržnicama i putem sajmova cvijeća. Kako se radi o prostorima bez struje i žićane veze sa internetom odlućili smo se za mobilne kase tvrtke Digitron Buje sa ugrađenim pisačima i bežićnim internetom. Pozivamo Vas da i dalje kupujete naše proizvode i koristite naše usluge uz slogan Porezne uprave "Bez računa se ne računa".

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
DOBRO & ZDRAVO


21.02.2013. U suradnji sa tvrtkom Vrtko Flor Hrvatska d.o.o. ove godine ponuditi ćemo Vam i novi koncept uzgoja začinskog bilja i povrća. Koncept DOBRO & ZDRAVO namjenjen je zahtjevnijim kupcima koji su ljubitelji dobrog i zdravog, te ukusnog povrća i začinskog bilja. Na raspolaganju su Vam presadnice i cjepljene biljke iz Kontrolirane ekološke proizvodnje. Ponuditi ćemo Vam bosiljak, koriander, pelin, crveni bosiljak, majčinu dušicu, steviu, peršin, cvjetaću, celer, krastavce, papriku i paradajz.  


___________________________________________________________________________________________________________________________________________
POKLON BONOVI UREDNIM PLATIŠIMA


20.02.2013. Već tradicijski poklanjamo poklon bon svim urednim platišama usluge zbrinjavanja otpada. Uredni platiše su oni koji su sve račune iz prethodne godine platili do dana valute. Svi oni će dobiti poklon bon u vrijednosti od 30 kuna koji mogu iskoristiti za kupnju cvijeća i bilja. Bon se može iskoristiti na tržnici u Prelogu i tržnicama okolnih Općina ili na Sajmu cvijeća u Prelogu. Bonovi će se podijeliti oko 15.03.2013. godine i mogu se iskoristiti do 30.06.2013.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROIZVODNJA CVIJEĆA


19.02.2013. Krajem sječnja krenula je proizvodnja novog sezonskog cvijeća i drugog bilja u našim plastenicima. Kao i svake godine i ove pripremamo Vam razne novitete koje ćemo Vam ponuditi na tržnicama donjeg Međimurja, sajmovima cvijeća u Prelogu, Koprivnici i Ludbregu i naravno u našem plasteniku u Gospodarskoj zoni sjever u Prelogu. Spomenimo nekoliko noviteta: Pelargonium x species - miriše na naranđu, nekoliko vrsta Pelargonium interspecific, Chatarantus pendula-viseća vinka itd.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
GRAFIKON PO VRSTAMA OTPADA ZA 2012. GODINU

04.02.2013. Kako smo već objavili količine otpada za 2012. godinu, sada Vam želimo u obliku grafikona pokazati kako su te količine podijeljene unutar ukupnih količina otpada. Vidljivo je da se još može odvojiti korisnog otpada, a posebno se to odnosi na bio otpad kojega u komunalnom otpadu ima u značajnim količinama. U 2012. ukupno smo sakupili 3.816.079 kilograma raznih vrsta otpada.


NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001) i OKOLIŠEM (ISO 14001) ZA 2012. GODINU

28.01.2012. Unatoč još jednoj recesijskoj i poslovno teškoj godini ostvarili smo sve zacrtane ciljeve u našem poslovanju. Nabavili smo jedan kamion smećar, drobilicu granja, traktora sa malčerom na dugoj ruci i ralicom, te smo u reciklažno dvorište uložili oko 300 tisuća kuna (oborinska i fekalna kanalizacija, hortikultura, pripremu za asfaltiranje, video nadzor). Nabave smo financirali potporama Fonda za zaštitu okoliša, Grada Preloga, vlastitim sredstvima, a dijelom i kreditom. U suradnji sa Gradom Prelogom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje putem projekta janih radova zaposlili smo oko 100 radnika na određeno vriijeme na uređenju Grada i selektiranju otpada.

1. FINANCIJE (nerevidirano)

U 2012. ostvareni su planirani financijski rezultati uz blagi pad prihoda (-2,4%) zbog preuzimanja djela imovine od strane GZS d.o.o. i preuzimanje rasta PDV od strane PRE-KOM-a koji je dodignut na 25% sa 01.04.2012. godine. Odgođeno priznati prihodi vezani uz tu prenesenu imovinu smanjili su se za cca. 1 milijun kuna, a pad prihoda zbog rasta PDV-a iznosi oko 100 tisuća kuna. Pad prihoda iz navedenih osnova većim smo dijelo nadoknadili novo ugovorenim poslovima: održavanje groblja Kotoriba, košnje na HE Čakovcu, dimnjičarska služba Kotoriba i drugim manjim poslovima.

Prihodi ostvareni:  10,25 mil.kuna  (planirano 9,89 mil. kuna)
Rashodi ostvareni: 10,03 mil. kuna (planirano 9,75 mil. kuna)
    
Dobit - prije oporezivanje iznosi 220 tisuća kuna i na razin je 2011. godine.
CILJ ZA 201
3 - Kako se i dalje ne očekuje rast gospodarskih aktivnosti cilj nam je prihode u 2013. godini zadržati na planiranim velićina odnosno na sadašnjoj razini.
2. KUPCI

U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce, ugovorili smo i nove višegodišnje poslove. Sve zaprimljene reklamacije rješava povjerenstvo za reklamacije na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača.
CILJ ZA 201
3 - U 2013. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz širenje dimnjačarske službe.

3. INTERNI POSLOVNI PROCESI

Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi, te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateče dokumentacije. Krenuli smo sa razvojem dimnjačarske službe.
CILJ ZA 201
3 - U 2013. planiramo završiti razvoj dimnjačarske službe koja je početkom godine poćela raditi sa prvom internet aplikacijom na području Hrvatske. U postupku pilot projekta završiti će se izrada procedure i kompletne dokumentacije za dimnjačarsku službu, te će se i ta djelatnost certificirati u sklopu našeg sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.

4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih što na odrađeno što na neodređeno radno vrijeme mjenjao se od
45 do 90 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu.
CILJ ZA 201
3 - U 2013. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika.
5. NASTAJANJE OTPADA - SELEKTIRANJE OTPADA

Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Tako je sustav odvojenog sakupljanja konačno doveo do smanjenja količina komunalnog otpada za 65841 kg komunalnog otpada ili za 2,09%. Sakupljeno je 668,9 tona korisnog otpada ili za 12,4% više nego 2011 godine. Udio korisnog otpada u 2012. godini iznosi 17,8% .

CILJ ZA 2013 - U 2013. godini udio korisnog otpada u ukupnom otpadu nastojati ćemo povećati za 0,3%.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA

PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga a to su da ima sve manje domaćinstva i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja. Ostvarena je uključenost od 90,03% te ćemo je uz suradnju JLS nastojati povećavati i naredne godine.

CILJ ZA 2013 - U 2013. sa Općinama i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati na 90,15%.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

KOLIČINE SAKUPLJENOG OTPADA U 2012. GODINI


18.01.2013. Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Tako je sustav odvojenog sakupljanja konačno doveo do smanjenja količina komunalnog otpada za 65841 kg komunalnog otpada ili za 2,09%. Sakupljeno je 668,9 tona korisnog otpada ili za 12,4% više nego 2011 godine. Udio korisnog otpada u 2012. godini iznosi 17,8% (bez bio otpada) što je povećanje udjela korisnog otpada za 1 ,9% prema 2011. godini.
U 2012. godini otkupili smo od naših korisnika blizu 100 tona otpadnog metala i njima smo isplatili oko 110 tisuća kuna. Također smo u 2012. godini amortizirali povećanje PDV-a i na taj način uštedjeli našim korisnicima oko 80 tisuća kuna. Zahvaljujemo se svima koji odvajaju otpad, te pozivamo sve koji to ne rade da se uključe u odvajanje korisnog otpada.


NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
UKLJUČENOST U SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2012. GODINU

07.01.2013. PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga a to su da ima sve manje domaćinstva i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja. Iz podataka uključenosti vidljivo je da je uključenost domaćinstva u Goričanu preko 100% a to je iz razloga što su i kuće gdje nisu prijavljena domaćinstva u sustavu zbrinjavanja otpada, zatim u Kotoribi gdje je uključenost najmanja iz razloga što u sustavu nema većine romskih domaćinstva. Ove godine u tabele su stavljene i stambene jedinice i ukljućenost prema stambenim jedinicama. I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu zbrinjavanja otpada da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________
SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA

02.01.2013. Već tradicionalno iza novogodišnjih praznika PRE-KOM sakuplja ostatke božićnih jelki. Molimo Vas da prema rasporedu odvoza ostavite božićnu jelku ispred kuće.
Termini odvoza božićnih jelki po JLS:

08.01.2013. Grada Prelog (sva naselja)
10.01.2013. Općine D. Dubrava, D. Vidovec, Sv. Marija, Goričan
11.01.2013. Općina D. Kraljevec
1
5.01.2013. Općina Kotoriba

GKP PRE-KOM d.o.o

___________________________________________________________________________________________________________________________________________Povratak na sadržaj