ARHIVA NOVOSTI 2020 - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

ARHIVA NOVOSTI 2020

ARHIVA NOVOSTI 2020

KRENULA ISPORUKA PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA (KANTI) ZA KUĆANSTVA

29.12.2020. PRE-KOM je u suradnji sa svojim vlasnicima (12 JLS) izradio prijave na EU javni poziv za nabavu spremnike za odvojeno sakupljanje otpada putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sukladno javnom pozivu 85% iznosa su bespovratna sredstva EU-a, a ostalih 15% su obaveza JLS i spremnici postaju njihovo vlasništvo i biti će podijeljeni na korištenje svim kućanstvima i dijelu pravnih osoba. Kako je prvi natječaj bio poništene, natječaj je ponovljen  i ovih dana kreće isporuka spremnika koje čekamo više od dvije godine. U prvoj isporuci stiže blizu 3000 žutih spremnika. Očekujemo završetak isporuke svih blizu 22000 spremnika (10750 plavih, 10750 žutih i 500 smeđih) do kraja veljače 2021. godine te nakon potpisa zapisnika i ugovora od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i naših vlasnika (12 JLS) krenuti će podjela spremnika u Općine Donja Dubrava, Kotoriba, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Grad Prelog. Vrijednost svih 12 prijava za sve JLS-ove vlasnike PRE-KOM-a iznosi blizu 4 milijuna kuna.

SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2021. GODINE

24.12.2020. Već tradicionalno PRE-KOM sakuplja božićna drvca. Molimo Vas da ispred svojih kuća / zgrada ostavite božićna drvca prema sljedećim terminima sakupljanja:
08.01.2021. - Općine Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Kotoriba, Podturen, Dekanovec
11.01.2021. - Općine Belica, Domašinec
12.01.2021. - Općine Goričan, Donji Kraljevec, Martijanec
13.01.2021. - Grad Prelog


EU PROJEKT "OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG"

24.12.2020. Dana 28.12.2020. planira se isporuka prvog stroja (utovarivača) u sklopu projekta Opremanje i modernizacija  Kompostane Prelog. Vrijednost stroja iznosi 487.400,00 kuna bez PDV-a. Do sredine 2021. godine očekuje se isporuka i ostalih strojeva (teleskopskog utovarivača, drobilice biootpada, sijačice komposta i poluautomatske linije za punjenje komposta u vreće). Također su odrađene i dvije jednostavne nabave i to nabava i sadnja 35 lipa oko kompostane vrijedne 22.960,00 kuna bez PDV-a i sustav automatskog vlaženja komposta vrijedan 51.277,00 kuna bez PDV-a. Nakon isporuke novih strojeva izraditi će se novi elaborat gospodarenja otpadom za kompostanu i ishoditi nova dozvola za gospodarenje otpadom.

PRE-KOM PRIJAVIO EU PROJEKTE NA DODATNO SUFINANCIRANJE

17.12.2020. Kako je raspisan EU projekt sufinanciranja provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini PRE-KOM je prijavio svoje projekte "Opremanje i modernizacija kompostane Prelog" i projekt "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog" na dodatno sufinanciranje.  Sukladno pravilima navedenog EU projekta moguće je dobiti 50% bespovratnih sredstava od vlastitog učešća. Vlastito učešće u navedena dva projekta iznosi 4.228.771,98 kn te bi prema pravilima EU projekta mogli ostvariti dodatna bespovratna sredstva u iznosu od 50% ili 2.114.385,99 kn i time bi se naš udio sufinanciranja smanjio sa 50% na 25% vrijednosti projekta.

DALJNJA MODERNIZACIJA KOMUNALNE OPREME PRE-KOM-a

11.12.2020. Kako bi i dalje mogli kvalitetno obavljati poslove održavanja javnih površina, obavljati manje građevinske i slične radove konstantno nastojimo obnavljati i našu komunalnu opremu. Te smo putem leasinga nabavili novi traktor sa ralicom i prikolicom. Nabavljeni je traktor sa motorom snage 107 KS vrijedan 330 tisuća kuna bez PDV-a. Traktor je opremljen i komunalnom pločom za priključak ralice koja je također nabavljena, a širine je 3 metra, vrijedna je 27 tisuća kuna bez PDV.  Nabava je zaokružena nabavom traktorske prikolice nosivosti 10 tona vrijedne 111 tisuća kuna bez PDV-a. Nabava je provedena putem financijskog leasinga, a dio sredstava će se osigurati prodajom starog traktora i prikolice.

NOVE STROŽE MJERE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE DO 21.12.2020.

28.11.2020. Prema novoj strožoj Odluci Stožera civilne zaštite uvode se dodatne restrikcije a koja se tiču našeg poslovanja:
- na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 25 osoba, sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera
- zabranjuje se rad sajmovima, tako da sajmeni dio neće raditi već će raditi samo zelena tržnica
Ove mjere vrijediti će najmanje do 21.12.2020. godine sa mogućnošću produženja.
U kontaktima sa nama pozivamo Vas da se koriste mailovi i telefoni. U ostalim slučajevima kada ste u osobnom kontaktu sa našim djelatnicima koristite zaštitnu masku.
PRE-KOM Prelog

PREMA ODLUCI STOŽERA CIVINE ZAŠTITE POGREBIMA MOŽE PRISUSTVOVATI DO 30 OSOBA.

26.10.2020. Prema Odluci Stožera civilne zaštite pogrebima može prisustvovati do 30 osoba. Molimo Vas da o tome vodite računa i da pogrebima prisustvuje samo uža obitelj. Također Vas molimo da se kod održavanja pogreba distanca od 1,5 metara na otvorenom i 2 metra u zatvorenom prostoru, te da koristite zaštitne maske i sredstva za dezinfekciju. Stožer je također donio Odluku da se na prostoru Groblja moraju nositi zaštitne maske.

Nove mjere odnose se na rok od dva tjedna, a zatim će se 9. studenog procijeniti kakva je njihova provedba te hoće li se produžiti.
 • zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je više od 50 osoba na jednom mjestu
 • na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 30 osoba
 • na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 30 osoba
 • na ostalim privatnim svečanostima može biti prisutno najviše 15 osoba
 • sportska natjecanja mogu se održavati samo bez gledatelja
 • javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22 sata, osim svadbenih svečanosti, koje mogu trajati najdulje do 00:00
 • okupljanja i svečanosti koje se održavaju u ugostiteljskim objektima mogu trajati najdulje do kraja radnog vremena tog ugostiteljskog objekta utvrđenog odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružanja ugostiteljskih usluga
 • obveza dostavljanja obavijesti o održavanju svih javnih događanja, okupljanja i svečanosti na kojima se očekuje dolazak više od 30 osoba nadležnoj službi Ravnateljstva civilne zaštite
 • obveza vođenja pisane evidencije sudionika na svim javnim događanjima, okupljanjima i svečanostima na kojima je prisutno više od 15 osoba
 • zabrana prodaje alkoholnih pića od ponoći do 6 sati
 • obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metara
 • obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski prilikom ulaska i boravka na grobljima

ŽELITE PRIMATI RAČUNE PRE-KOM-a PUTEM E-MAILA ?

20.10.2020. Želite primati račune PRE-KOM-a putem E-Maila javite se u PRE-KOM telefonom, e-mailom (pre-kom@pre-kom.hr) ili osobno te dogovorite slanje Vaših računa putem e-mailom. Nakon generiranja računa on se šalje putem e-mail servisa E-UPLATNICA i u e-mailu dobivate račun u pdf formatu pogodnom za ispis, te barkod u jpg formatu pogodno za preuzimanje u mobilno bankarstvo. U e-mailu se nalaze brojevi za kontakt i dodatna pitanja vezana uz račune i usluge PRE-KOM-a. Pozivamo Vas da dogovorite uslugu slanja računa putem e-maila i zajedno smanjimo stvaranje otpada (papir, kuverte) i čuvamo naš okoliš.

KOLIČINE OTPADA U 2020 GODINI RASTU ZA 13,52%

13.10.2020. U prvih 8 mjeseci ove godine ukupne količine sakupljenog otpada porasle su prema prvih 8 mjeseci prošle godine za 813748 kg ili 13,52% (uz isti broj korisnika), dok su količine korisnog otpada porasle za 570475 kg ili 16,32%. Miješani komunalni otpad (MKO) porastao je za 80530 kg ili 3,94%, a posebno je pohvalno da su naši korisnici kućanstva smanjili količine za 9450 kg ili 0,57%. Količine MKO od pravnih osoba porasle su za 89980 kg ili 23,05% što je znak da je gospodarstvo na području naših 12 JLS i u doba ove pandemije stabilno poslovalo.  


Kako su objavljeni konačni podaci o odvajanju otpada u 2019. godini i mi ih objavljujemo, a u tablici su dodani i podaci o odvojenom sakupljanju u naših 12 JLS sa 31.08.2020. Nažalost troškovi obrade i predaje na recikliranje korisnog otpada značajno rastu, dok se dobit ostvaruje samo od metala. Zahvaljujemo se svim našim korisnicima na suradnji u odvajanju otpada.  
NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE ! PRE-KOM PRELOG.

POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA „IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PRELOG“ (KK.06.3.1.17.0029)

06.10.2020. U sklopu javnog poziva „Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“  - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog“ ukupne vrijednosti 4.177.315,84 kuna. Visina bespovratnih sredstava iznosi 2.034.236,92 kuna odnosno 50% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. Cilj poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
Projekt će se provoditi u trajanju od 25 mjeseci na području 13 JLS (Grad Prelog, Općina Kotoriba, Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec, Općina Sveta Marija, Općina Goričan, Općina Donji Kraljevec, Općina Belica, Općina Dekanovec, Općina Domašinec, Općina Martijanec, Općina Podturen i Grad Ludbreg) čime je obuhvaćeno 45.490 stanovnika u 14.031 kućanstva te 900 pravnih osoba.
Izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog u sklopu reciklažnog centra Hrupine 8 u Prelogu izgraditi će se novo postrojenje kapaciteta 2.600 t/god za prihvat, obradu i skladištenje građevinskog otpada koje će se paralelno opremiti sljedećim strojevima: drobilica građevinskog otpada sa dodatkom za prosijavanje u dvije frakcije, utovarivač/kombinirka sa udarnim čekićem te stroj za suzbijanje prašenja vodenom maglom za smanjenje utjecaja prašine kod drobljenja građevinskog otpada. Mobilnost nabavljenih strojeva otvara mogućnost pružanja usluga rušenja objekata korisnicima sa područja provođenja projekta.
Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta za obradu građevinskog otpada, smanjenje količina odloženog građevinskog otpada na odlagalište te povećanje broja izgrađenih postrojenja za obradu/recikliranje građevinskog otpada. Uz dva glavna cilja dodatni ciljevi su smanjiti količine odbačenog građevinskog otpada u okoliš te postati primjer dobre prakse u sakupljanju i obradi građevinskog otpada te promociji korištenja proizvedenih agregata. U sklopu projekta planirane su i aktivnosti informiranja i vidljivosti za sve naše sadašnje i buduće korisnike usluga. Reciklažno dvorište za građevinski otpad Prelog graditi će se uz uvažavanje svih ekoloških i građevinskih standarda, oborinska odvodnja biti će riješena uz pomoć separatora masti i ulja dok će podna površina građevine biti izrađena od dvostrukog sloja asfalta. Nabavljeni strojevi ubrzati će proces obrade građevinskog otpada svojom kvalitetom i multifunkcionalnošću i dati kvalitetan agregat koji će se koristiti za donji postroj cesta, održavanje nerazvrstanih neasfaltiranih cesta i poljskih putova. Nabavom stroja za suzbijanje prašenja vodenom maglom smanjuje se negativan utjecaj na okoliš prilikom drobljenja građevinskog otpada, dok se korištenjem proizvedenih agregata smanjuje upotreba prirodnog resursa (šljunka) te samim time pozitivno djeluje na okoliš.
Provedbom ovog projekta zaokružuje se cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području 12 JLS čiji je temelj sakupljanje otpada na kućnom pragu, obrada otpada u sortirnici i kompostani te preuzimanje otpada u reciklažnom dvorištu. Izgradnjom reciklažnog dvorišta za građevinski otpad korisnici naših usluga dobivaju rješenje odnosno građevinu u kojoj mogu na zakonom propisan način zbrinuti svoj građevinski otpad.
GKP PRE-KOM d.o.o PRELOG

POTPISAN UGOVOR ZA EU PROJEKT IZGRADNJE I OPREMANJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD

08.09.2020. Danas smo potpisali Ugovor za EU projekt Izgradnje i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Vrijednost projekta je 4.177.315,84 kuna bez PDV-a, a bespovratna sredstva iznose 2.034.236,92 kuna bez PDV-a. Putem projekta izgraditi će se reciklažno dvorište za građevinski otpad, te nabaviti strojevi za obradu građevinskog otpada. Također su u sklopu projekta osigurana sredstva za plaće zaposlenika PRE-KOM koji će voditi projekt kao i za provođenje informativnih aktivnosti projekta.
Zaposlenici GKP PRE-KOM d.o.o. samostalno su odradili prijavu 3 projekta u ovoj godini: Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog, Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za GKP PRE-KOM d.o.o. i Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog ukupne vrijednosti 10.442.874,41 kuna od čega je 6.046.374,48 bespovratnih sredstva.

POČETNA KONFERENCIJA EU PROJEKTA NABAVA 2 KOMUNALNA VOZILA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA

27.08.2020. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u našoj zemlji početna konferencija projekta „Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za GKP PRE-KOM d.o.o.“ neće se fizički održati. Sam projekt i njegovi glavni ciljevi javnosti će se predstaviti putem objave u medijima, te objavama na web i facebook stranici Prijavitelja.
U sklopu javnog poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada za GKP PRE-KOM d.o.o.“ ukupne vrijednosti 1.817.602,50 kuna. Visina bespovratnih sredstava iznosi 1.480,000,00 kuna. Predmet poziva je nabava komunalnih vozila i /ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama. Cilj poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
Projekt će se provoditi u trajanju od 15 mjeseci na području 12 JLS (Grad Prelog, Općina Kotoriba, Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec, Općina Sveta Marija, Općina Goričan, Općina Donji Kraljevec, Općina Belica, Općina Dekanovec, Općina Domašinec, Općina Martijanec i Općina Podturen) čime je obuhvaćeno oko 11 000 kućanstva i 700 pravnih osoba. U sklopu projekta nabaviti će se dva nova komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada. Komunalno vozilo nosivosti 26 tona i opremljeno nadogradnjom od 22m3 za sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada koje će se po potrebi koristiti za sakupljanje papira, plastike i tetrapak ambalaže. Drugo, manje komunalno vozilo nosivosti 12 tona koristiti će se za sakupljanje glomaznog otpada i granja te će bili opremljeno kranom za utovar navedenog otpada.
Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta za odvojeno sakupljanje otpada što će rezultirati povećanjem količina odvojeno sakupljenog otpada te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Nabaviti će se komunalna vozila sa novom najmodernijom tehnologijom koja koristi različite filtere koji znatno smanjuju emisije ispušnih plinova i prihvatljiviji su za okoliš. Novonabavljena vozila biti će opremljena opremom koja će ubrzati proces sakupljanja glomaznog otpada i granja te će jedno vozilo biti vodonepropusno i imati značajno manji utjecaj na okoliš u vidu sprečavanja istjecanja tekućine, širenja prašine i neugodnih mirisa prilikom sakupljanja biorazgradivog otpada posebice u ljetnim mjesecima. U sklopu projekta planirane su i aktivnosti informiranja i vidljivosti za sve naše sadašnje i buduće korisnike usluga. U sklopu projekta planirane su i aktivnosti informiranja i vidljivosti za sve naše sadašnje i buduće korisnike usluga.        
Provedbom ovog projekta modernizirati će vozni park, optimizirati proces odvojenog prikupljanja otpada, povećati stopa odvojeno sakupljenog otpada i kvaliteta cjelokupnog sustava gospodarenja otpada.

POČETNA KONFERENCIJA EU PROJEKTA "OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG"

10.07.2020. U prostoru Poduzetničkog centra Preloga, održana je, u petak 10. srpnja, početna konferencija projekta „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“. Jedan je ovo u nizu projekata koje provodi Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o. iz Preloga. Početna konferencija održana je uz dobru vijest pristiglu ovih dana iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Ministarstvo je objavilo preliminarne podatke u odvajanju otpada za Republiku Hrvatsku za 2019. godinu. Grupacija GKP Pre-kom d.o.o. zadržala je lidersku poziciju u Hrvatskoj sa 10 mjesta među dvanaest najboljih jedinica lokalne samouprave u odvajanju otpada. Početnoj konferenciji nazočili su predstavnica Međimurske županije Sandra Golubić, zamjenik gradonačelnika Grada Preloga Zdravko Kvakan, načelnici Općina Sveta Marija, Donji Vidovec i Kotoriba Đurđica Slamek, Josip Matulin i Ljubomir Grgec, pročelnici u Upravi Grada Preloga Miljenka Radović i Željko Poredoš te predstavnici komunalnih poduzeća iz Ludbrega, Novog Marofa i Murskog Središća. Sve je pozdravio zamjenik gradonačelnika Preloga Zdravko Kvakan, a projekt je predstavila Tihana Jelačić Radiković iz Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o. iz Preloga.
U sklopu javnog poziva Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF)  - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“ ukupne vrijednosti 4.447.956,07 kuna bez PDV-a uz pedeset postotno bespovratno sufinanciranje. Visina bespovratnih sredstava iznosi 2.194.535,06 kuna. Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. Projekt će se provoditi u trajanju od 18 mjeseci na području 14 JLS (Gradovi Prelog, Ludbreg i Novi Marof te Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) čime je obuhvaćeno oko 58 000 stanovnika odnosno 18 000 kućanstva i 1 000 pravnih osoba. U sklopu projekta nabaviti će se novi učinkovitiji strojevi, a ujedno ekološki prihvatljiviji i to: drobilica biorazgradivog otpada i granja, sijačica komposta, mala punionica vreća kompostom, teleskopski utovarivač i obični utovarivač. Projektom je planirana i uspostava automatiziranog sustava vlaženja komposta, te sadnja lipa oko kompostane kako bi se smanjila buka i širenje čestica prašine te unaprijedila kvaliteta okoliša. U sklopu projekta osigurana su sredstva za plaće zaposlenika GKP PRE-KOM d.o.o. koji će voditi projekt kao i za provođenje informativnih aktivnosti projekta. Održati će se 2 radionice u Kompostani Prelog o korištenju komposta u klasičnoj i ekološkoj poljoprivredi za poljoprivrednike sa područja provođenja projekta, zatim 14 javnih tribina u svakoj JLS sa područja provođenja projekta, izraditi će se letak o odvojenom prikupljanju i obradi biootpada kao i letak prilagođen osobama sa intelektualnim teškoćama, te plakati i baneri koji će se oglašavati na internetskim portalima. U sklopu projekta planira se sadnja zelenila (lipa) na dijelovima parcele  koja još nije obuhvaćena zelenilom kako bi se unaprijedila kvaliteta okoliša i smanjili mogući negativni utjecaji (prašina, buka) kompostane na okolno stanovništvo. Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta za obradu biootpada, smanjenje količina odloženog biootpada na odlagalište te opremanje i modernizacija postojećeg postrojenja. Uz glavne ciljeve projekt će povoljno utjecati na okoliš zbog smanjenja utjecaja ispušnih plinova jer će modernizacijom strojeva/opreme doći do velikog skoka (nekoliko generacija) kvalitete motora te će doći do povećanja učinkovitosti i ubrzavanja procesa kompostiranja. Jedan od ciljeva projekta je postati primjer dobre prakse u sakupljanju i obradi biootpada i promociji korištenja proizvedenog komposta klase I za ekološku poljoprivredu i klase II za klasičnu poljoprivredu. Provedbom ovog projekta Kompostana Prelog, biti će uređena prema svim vrhunskim, europskim standardima, a kapacitet građevine će se povećati na 7.200 tona godišnje.


PRELIMINARNI REZULTATI U ODVAJANJU OTPADA U RH ZA 2019. GODINU

09.07.2020. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je preliminarne podatke u odvajanju otpada za Republiku Hrvatsku za za 2019. godinu. Grupacija PRE-KOM-a zadržala je lidersku poziciju u RH sa 10 mjesta u najboljih 12 JLS. Temeljem tih rezultata i u Županiji Međimurskoj i Županiji Varaždinskoj držimo liderske pozicije. Pozivamo Vas da i dalje zajedno odgovorno gospodarimo otpadom. Ostvarene postotke možete vidjeti u tablicama u prilogu.
NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE ! PRE-KOM PRELOG.


EU PROJEKT IZGRADNJE I OPREMANJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PROŠAO ADMINISTRATIVNU PROVJERU

03.07.2020. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike danas nam je dostavilo Obavijest da je naš EU projekt "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpada" prošlo administrativnu  provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i da kreće u Fazu prihvatljivosti izdataka koju provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vrijednost projekta je 4,2 milijuna kuna a bespovratna sredstva iznose 50% tog iznosa. Očekujemo da će i ovaj EU projekta krenuti početkom rujna mjeseca. Naši Vlasnici (12 JLS) i mi ćemo u periodu 2019. do 2021. provesti EU projekte vezane uz gospodarenje otpadom u vrijednosti od 15 milijuna kuna , a od tog iznosa je 9,6 milijuna kuna bespovratnih sredstva ili 64%.

KREĆE NABAVA DVA NOVA KOMUNALNA VOZILA

03.07.2020. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo nam je Odluku o sufinanciranju nabave 2 nova komunalna vozila. Vrijednost EU projekta iznosi 1.817.602,50 kuna, a bespovratno je 1.480.000,00 kuna ili 81,426%. Očekujemo da će nakon izrade natječajne dokumentacije, natječaj krenuti u rujnu ove godine, a isporuka vozila se očekuje u prvom kvartalu sljedeće godine. Provođenjem projekta dodatno će se obnoviti i modernizirati naš vozni park komunalnih vozila, te očekujemo smanjenje troškova održavanja naših komunalnih vozila. Novo nabavljena komunalna vozila biti će prihvatljivija za okoliš zbog smanjenja emisije ispušnih plinova, vozila će poštivati normu EURO 6d.

POTPISAN UGOVOR ZA EU PROJEKT "OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG"

27.05.2020. Danas smo potpisali Ugovor za EU projekt Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog. Vrijednost projekta je 4.447.956,07 kuna bez PDV-a, a bespovratna sredstva iznose 2.194.535,06 kuna. Putem projekta nabaviti će se novi učinkovitiji strojevi a ujedno ekološki prihvatljiviji i to: drobilica biorazgradivog otpada i granja, sijačica komposta, mala punionica vreća kompostom, teleskopski utovarivač i obični utovarivač. Također će se u sklopu projekta napraviti automatizirani sustav vlaženja komposta, te će se oko kompostane posaditi lipe. Također su u sklopu projekta osigurana sredstva za plaće zaposlenika PRE-KOM koji će voditi projekt kao i za provođenje informativnih aktivnosti projekta. U narednom razdoblju očekujemo potpisivanje još dva ugovora za EU projekte i to za: nabavu 2 nova komunalna vozila vrijedan 1,82 milijuna kuna bez PDV-a, te izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad vrijedan 4,2 milijuna kuna bez PDV-a.

PROŠIRENJE PROSTORA ZA RAD TRŽNICE PRELOG - "OSTANITE ODGOVORNI"

07.05.2020. Sukladno Odluci stožera civilne zaštite Grada Preloga od subote 09.05.2020. proširuje se prostor za rad tržnice tako da će djelom raditi i sajmeni dio ( 7 prodajnih mjesta), također će raditi i kiosci koji se nalaze u sklopu tržnice a ne prodaju hranu, presadnice i cvijeće. Na sajmenom djelu svako prodajno mjesto biti će maksimalne širine 5 metara, a udaljenost između prodajnih mjesta iznositi će minimalno 2 metra. Svi prodavači obavezni su nositi zaštitne maske i rukavice, a kupcima se to preporuča s time da su obavezni dezinficirati ruke na ulazu u tržnicu. U  ograđenom prostoru tržnice istovremeno moći će biti do 25 kupaca. Ulaz u tržnicu ostaje na istom mjestu (kod kioska) dok se izlaz iz tržnice premješta na prostor sajmenog djela s time da se prolaz kod ljekarne zatvara u vrijeme rada tržnice. Molimo Vas da slijedite upute koje su izvješene na tržnici, te upute radnika PRE-KOM koji vode rad tržnice.

DOPUNA ODLUKE O ODRŽAVANJU POGREBA - "OSTANITE DOMA"

05.05.2020. Obavještavamo naše korisnike da je Stožer Civilne zaštite RH donio dopunu Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja prema kojoj sada pogrebu mogu prisustvovati članovi obitelji (prije samo članovi uže obitelji). Na pogreb se sada mogu donositi cvijeće ili vijenci te lampioni, a može se organizirati i glazba za posljednji ispraćaj. Sukladno Odluci i dalje se na osmrtnice ne piše termin održavanja posljednjeg ispraćaja. Molimo Vas da se pridržavate općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo a vezano uz proglašenje epidemije bolesti COVID-19.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE OD 09.05 OPET RADI - "OSTANITE DOMA"

30.04.2020. Obavještavamo naše korisnike da MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE od 09.05.2020. godine  raditi sukladnu planu rada (http://pre-kom.hr/files/plan_mobilnog_rec2020.pdf).
PRE-KOM Prelog

NOVO DUŽE RADNO VRIJEME TRŽNICE PRELOG - "OSTANITE DOMA"

22.04.2020. Sukladno zahtjevima prodavača (OPG-ova) na tržnici i samih korisnika tržnice uputili smo zahtjev Stožeru civilne zaštite Grada Preloga o produženju radnog vremena same tržnice na vrijeme od 8 do 13. sati što je Stožer prihvatio. Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Grada Preloga tržnica će od subote 25.04 raditi po novom radnom vremenu od 8 do 13 sati. Za korištenje tržnice potrebno je koristiti zaštitnu masku i dezinficirati ruke na ulasku u tržnicu, te molimo kupce da unutar tržnice ne skidaju zaštitne maske.
Zahvaljujemo na razumijevanju, PRE-KOM Prelog

DAN PLANETA ZEMLJE - "OSTANITE DOMA"

22.04.2020. Danas je Dan Planeta Zemlje i sve Vas pozivamo da čuvamo naš okoliš zajedno, jer i ova situacija sa korona virusom nas upućuje na to. Također se svim našim korisnicima zahvaljujemo na suradnji u odvajanju otpada, te poštivanju svih mjera koje propisuju Stožeri civilne zaštite svih razina što nam olakšava rad u ovo krizno vrijeme. Prema podacima za prva dva mjeseca ove 2020. godine ukupne količine otpada rastu, no količina miješanog otpada je ostala ista kao u prva dva mjeseca prošle godine, dok su porasle količine odvojenog otpada za cca. 15%. Tako je u prva dva mjeseca 2020. godine odloženo na odlagalište 524 tone otpada, a u našim postrojenjima smo obradili 673 tone korisnog otpada.
NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE ! PRE-KOM PRELOG.

NATKRIVENI DIO TRŽNICE PRELOG OD SUTRA 10.04.2020. OPET RADI - "OSTANITE DOMA"

09.04.2020. Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH, te provedenom nadzoru inspekcije MUP-a, natkriven dio tržnice od sutra (petak) 10.04.2020. počinje sa radom smanjenim kapacitetom sa 10 stolova / prodajnih mjesta. Cijela Tržnica je ograđena metalnom ogradom, između stolova postavljene su zaštitne ploče, a prostor između prodavača i kupca odvojen je plastičnom folijom. Ulaz na tržnicu organiziran je od strane kioska , a izlaz je prema prolazu prema kućicama, znači protok ljudi je kružni. Na ulazu i izlazu  iz Tržnice postavljena su dezinfekcijska sredstva  te molimo korisnike da ih koriste. U ograđenom djelu tržnice moći će istovremeno biti do 10 kupaca. Na tržnici će se prvenstveno prodavati voće, povrće i presadnice a do popunjenja kapaciteta (ako će ga biti) može se prodavati i cvijeće. Molimo Vas da slušate upute naših djelatnica na ulazu i izlazu iz tržnice. Tržnica će raditi od 8 do 11 sati  utorkom i subotom. Izuzetno će Tržnica raditi ovaj tjedan u petak(10.04.) i u subotu(11.04.). Molimo Vas da kupnju obavite u što kraćem roku i ne zadržavate se u prostoru Tržnice.

NATKRIVENI DIO TRŽNICE PRELOG BITI ĆE SPREMAN ZA RAD! - "OSTANITE DOMA"
  
07.04.2020. Sukladno naputku Stožera civilne zaštite, GKP Pre-kom d.o.o. pripremio je za rad natkriveni dio tržnice Prelog. Biti će postavljeno 10 stolova/prodajnih mjesta koja će biti odvojene pregradama. Tržnica će biti otvorena od 8 do 11 sati utorkom i subotom, osim u slučaju drukčije upute Stožera civilne zaštite Grada Preloga. Na prostoru tržnice moći će se zadržavati manji broj kupaca (maksimalno 10 kupaca) uz održavanje minimalnog razmaka od 2 metra. Za sve na tržnici biti će osigurano dezinfekcijsko sredstvo, a sam prostor tržnice će se redovito dezinficirati. Početak rada tržnice u Prelogu podredit će se stupanju na snagu odgovarajuće Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te ćemo o tome obavijestiti sve zainteresirane.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE - "OSTANITE DOMA"

30.03.2020. U narednom periodu (do 30.06.) s obzirom na novo nastalu situaciju, zbog sprječavanja mogućnosti širenja  virusa  MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE neće raditi sukladnu planu rada. Ostale usluge sakupljanja otpada rade se u punom opsegu, a komunikaciju sa nama obavljajte i dalje digitalnim kanalima (mail, facebook, telefoni).
Zahvaljujemo na razumijevanju, PRE-KOM Prelog

UPUTA O ODLAGANJU OTPADA ZA OSOBE U SAMOIZOLACIJI - "OSTANITE DOMA"

26.03.2020. Otpad osoba koje se zbog potvrđene infekcije ili sumnje na infekciju koronavirusom (bolest COVID-19) nalaze u samoizolaciji, potrebno je odložiti unutar običnih plastičnih vrećica za otpad i čvrsto zavezati, potom tu vrećicu staviti u drugu plastičnu vrećicu koju treba čvrsto zatvoriti. Ovako pripremljen otpad potrebno je držati odvojeno od ostalog kućnog otpada najmanje 72 sata (3 dana) prije odlaganja u spremnik za miješani komunalni otpad.
Tako treba postupiti s osobnim otpadom (npr. papirnate maramice), kao i s otpadom od čišćenja prostora. Posebno napominjemo, papirnati ručnici, papirnate maramice i razni proizvodi za jednokratnu upotrebu koje koriste osobe koje pokazuju znakove bolesti COVID-19 ne smiju se stavljati u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada (biootpad, papir i plastika).

STIGLI NOVI KAMIONI ZA SAKUPLJANJE OTPADA - "OSTANITE DOMA"

25.03.2020. Krajem prošle godine putem javne nabave odabrana je tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca za dobavu dva nova komunalna vozila.
Danas su isporučena dva nova komunalna vozila i to:
1. Mercedes nosivosti 18 tona sa nadogradnjom Ekomunal Tehnix 16 m3
2. Iveco nosivosti 7 tona sa nadogradnjom Ekomunal Tehnix 8 m3 opremljen sa grajferom
Veće vozilo (Mercedes/Ekomunal 16) koristiti će se za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, dok će se manje vozilo (Iveco/Ekomunal8) koristiti za sakupljanje granja i glomaznog otpada. Vrijednost nabave iznosi  1,6 milijuna kuna. Ključeve vozila preuzeo je gradonačelnik Ljubomir Kolarek od direktora tvrtke Tehnix d.o.o. gospodina Đure Horvata. Isporučena vozila nakon registracije i obuke vozača kreču odmah u produkciju i dobro će nam doći u ovo vrijeme kada je isporuka rezervnih dijelova i rad servisera otežan.
Opseg javne usluge sakupljanja otpada ide u punom opsegu, a Vas molimo da sa nama i dalje komunicirate sa telefonom, facebookom i mailom sukladno našem priopćenju za korisnike.PRIOPĆENJE ZA KORISNIKE USLUGA I ZAPOSLENIKE PRE-KOM-a

23.03.2020. Kako su komunalne usluge i/ili javne usluge od posebnog značaja za sva kućanstva i pravne osobe pružati će se nadalje u punom opsegu uz poštivanje zaštitnih mjera sa što manje neposrednog kontakta. Svi kontakti za komunikaciju i narudžbu usluga (telefoni, mailovi, facebook) nalaze se u prilogu priopćenja. Molimo Vas da poštujete preporuke i Odluke Stožera civilne zaštite svih razina. Korisnici usluga koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i/ili respiratorne probleme TRAŽIMO da izbjegavaju kontakte sa našim zaposlenicima.
1. Usluga sakupljanja otpada obavlja se prema redovnim terminima sakupljanja, sve građevine za gospodarenje otpadom rade prema redovnom radnom vremenu. Naručivanje odvoza glomaznog otpada radi se telefonom i/ili mailom.
2. Usluga dimnjačarske službe od 23.03.2020. godine obavlja se samo uz prethodnu telefonsku ili mail narudžbu. Molimo da korisnici koji su u samoizolaciji da to napomenu kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze.
3. Pogrebni poslovi obavljaju se redovito prema naputku Stožera civilne zaštite RH. Pogrebu mogu prisustvovati samo uža obitelj, bez glazbe, cvijeća i svijeća, a na osmrtnicama ne smije se stavljati mjesto i vrijeme pogreba. Termini pogreba na našim web stranicama privremeno se neće objavljivati. MRTVAČNICE ĆE SE OTVARATI 1 SAT PRIJE POGREBA, A RAZMAK IZMEĐU DVA POGREBA NA ISTOM GROBLJU MORA BITI MINIMALNO 1 SAT.
4. Tržnica Prelog zatvara se do daljnjega prema Odluci Stožera civilne zaštite RH.
5. Održavanje javnih površina i groblja obavljati će se prema redovnim planovima ali i prema vremenskim prilikama (npr. očekuje se snijeg).
6. Za plaćanje računa maksimalno koristite mobilna ili Internet bankarstva.  Glavna blagajna PRE-KOM-a radi prema redovnom radnom vremenu, a na blagajnu ide jedan po jedan korisnik. Također od danas možete i telefonom dogovoriti SEPA trajni nalog za bilo koju banku RH a dokumentacija će se razmijeniti mailom ili poštom.
Ostali poslovi obavljati će se prema naputcima Stožera civilne zaštite svih razina.
Svi zaposlenici  moraju koristiti zaštitnu masku i zaštitne rukavice i maksimalno se pridržavati razmaka između zaposlenika i korisnika. Sve prostorije za zaposlenike, sanitarni čvorovi opremljeni su dezinfekcijskim sredstvima, također te prostorije se dnevno dezinficiraju a uz to dezinficiraju se sva vozila i sortirnica. Radnicima koji rade na sortirnici u dvije smjene skraćuje se radno vrijeme na 6 do 13.30 i od 14.30 do 22 sata kako bi se izbjegao kontakt među njima a prije početka rada prostor sortirnice se dezinficira. Zaposlenici koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i/ili respiratorne probleme MORAJU SE JAVITI SVOJEM RUKOVODITELJU SEKTORA I SVOJOJ OBITELJSKOJ LIJEČNICI te neće dolaziti na posao sukladno preporuci liječnika.
Ovim priopćenjem želimo Vas obavijestiti o načinu rada i o mjerama koje se poduzimaju kako bi se spriječilo širenje koronavirusa.
NA NAMA JE DA SE PONAŠAMO ODGOVORNO, PREMA SEBI I PREMA DRUŠTVU U KOJEM ŽIVIMO. STOGA MOLIMO VAS ZA OPREZ I POŠTIVANJE SVIH ODLUKA I PREPORUKA KAKO BISMO IZBJEGLI ŠIRENJE ZARAZE NA NAŠEM PODRUČJU I PRIPOMOGLI NJENOM KONAČNOM SUZBIJANJU.
SVE NOVE UPUTE I OBAVJESTI OBJAVITI ĆEMO PUTEM NAŠE WEB I FACEBOOK STRANICE.  
Direktor:
Siniša Radiković dipl,ing.
sinisa.radikovic@pre-kom.hr, pre-kom@pre-kom.hr

PODACI ZA KONTAKT I NARUČIVANJE USLUGA:
Sektor gospodarenja otpadom, dimnjačarska služba, čišćenje i održavanje zgrada:
Telefoni: 040/321246, 040/321244
Reciklažni centar: 040 321259, 099 4907528
Kompostana: 098 273513
Mailovi: kristijan.levacic@pre-kom.hr, tihana.jelacic-radikovic@pre-kom.hr , mario.cvetko@pre-kom.hr, lidija.negovec@pre-kom.hr, glomazni.otpad@pre-kom.hr
Dimnjačari po pozivu:
Kotoriba: 099 2714449
Donji Vidovec, Donja Dubrava, Sveta Marija:0993344441
Goričan:0992690358
Čehovec, Otok, Cirkovljan, Draškovec, Oporovec, Hemuševec, Čukovec:099 3344412
Prelog:0994469845
Sektor računovodstva, Blagajna, Pogrebni poslovi i upravljanje grobljima:
Telefoni: 040/645594 040/645535, 040/321247
Mailovi: milica.slavicek@pre-kom.hr, aleksandra.colic@pre-kom.hr, stjepan.glavina@pre-kom.hr, emilija.kovacic@pre-kom.hr
Sektor održavanja javnih površina i groblja, operativa, tržnica i nabava:
Telefoni:040/645458, 040/646898

NOVI SKLADIŠNI PROSTOR ZA OBRAĐENI KORISNI OTPAD

20.03.2020. Ovih dana je završeno novo otvoreno skladište za balirani otpad, a krajem prošle godine završeno je još jedno zatvoreno skladište. Sve radove na izgradniji skladišta odradili su zaposlenici PRE-KOM-a. Novi skladišni prostor dobro će nam doći u narednom periodu zbog otežanog prijevoza obrađenog korisnog otpada. Novim skladišnim prostorima moći ćemo uskladištiti nove količine korisnog otpada koji se u pravilu izvozi (npr. tetrapak ide u Srbiju, staklo u Austriju) dok se ne normalizira sam prijevoz zbog zatvaranja granica. Svi poslovi PRE-KOM-a obavljaju se u punom opsegu, a u poslovanju se koriste zaštitne rukavice i maske te smo opskrbljeni dezinfekcijskim sredstvima.

KOMUNALNE USLUGE NA PODRUČJU ŽUPANIJE MEĐIMURSKE I DALJE U PUNOM OPSEGU

18.03.2020. Danas, na održanom online sastanku triju komunalnih poduzeća (GKP Čakom d.o.o. Čakovec, MURS-EKOM d.o.o. Mursko Središće i GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog ) sa područja Međimurske Županije dogovoreno je:
1.      Javna usluga sakupljanja miješanog, biorazgradivog, korisnog i glomaznog otpada pružaju se u punom opsegu te se opseg usluge neće smanjivati ni u narednom periodu. Sve naše građevine za gospodarenje otpadom rade prema redovnim radnim vremenima.
2.      U slučaju problema vezano uz širenje virusa COVID – 19, kvarova vozila, nedostatka radnika zbog bolesti ili nekih drugih problema komunalna poduzeća dogovaraju da će komunicirati na dnevnoj razini i dogovarati eventualne potrebe ispomoći između sebe u svrhu nesmetanog pružanja usluga korisnicima.
3.      Sve ostale komunalne djelatnosti koje obavljaju komunalna poduzeća (održavanje javnih površina, pogrebni poslovi, dimnjačarski poslovi itd.) obavljaju se također u punom opsegu te se opseg tih usluga neće smanjivati u narednom razdoblju.
4.      Pozivamo naše korisnike da za komunikaciju i naručivanje komunalnih usluga sa svojim komunalnim poduzećem maksimalno koriste e-mail, facebook ili telefone koji su objavljeni na našim web i/ili facebook stranicama.
5.      Pozivamo sve naše korisnike da za plaćanja maksimalno koriste svoje Mobilno ili Internet bankarstvo.
Na svima nama je da se ponašamo odgovorno, prema sebi i prema društvu u kojem živimo. Stoga Vas molimo za oprez i poštivanja svih odluka i preporuka Stožera civilne zaštite svih razina, a sve kako bismo izbjegli širenje zaraze na našem području i pripomogli njenom konačnom suzbijanju.
GKP Čakom d.o.o. Čakovec, Direktor Ivica Perhoč
MURS-EKOM d.o.o. Mursko Središće, Direktor Josip Sršan
GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, Direktor Siniša Radiković

SJEDNICA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PRELOGA

13.03.2020. Vezano uz aktualnu situaciju u Republici Hrvatskoj, svoju je sjednicu održao Stožer civilne zaštite Grada Preloga. Kratko su ponovljene sve aktivnosti u posljednjih nekoliko dana. Gradonačelnik Ljubomir Kolarek, sa svojim suradnicima, održao je nekoliko sastanaka sa predstavnicima školskih ustanova, ugostiteljima s područja Preloga te zamolio na pridržavanje svih uputstava koja stižu iz nacionalnih i županijskih stožera civilne zaštite. Temeljem naputka Vlade Republike Hrvatske neće se, od ponedjeljka 16. ožujka, održavati nastava u osnovnim školama Prelog i Draškovec te Srednjoj školi Prelog. Također, za brojne javne objekte Grad Prelog osigurani su punktovi s dezinfekcijskim sredstvima. S danom 13. ožujka, prekida se i provođenje predškolskog odgoja na područja Grada Preloga. Roditelji koji ne mogu osigurati brigu za djecu, mogu dovesti djecu u predškolsku ustanovu, uz potpisanu izjavu o istom.
Grad Prelog upućuje poziv i preporuku svim građanima, da pogrebima u sljedećim danima prisustvuje samo obitelj pokojnika. Mole se svi građani koji imaju kakvih pitanja prema službenicima Uprave Grada Preloga ili Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o. Prelog, da to čine putem telefona ili mail pošte. Mole se svi građani Grada Preloga da prate obavijesti nacionalnih, županijskih i gradskih Stožera civilne zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije te da se pridržavaju uputa i preporuka koje se izdaju. Mole se građani da do daljnjeg ograniče svoje kretanje te da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Preloga i Međimurske županije, a pogotovo ne u inozemstvo.
Pozivaju se građani Grada Preloga, koji su zbog poslovnih ili privatnih razloga u proteklih 14 dana boravili u virusom zahvaćenim zonama, a nemaju povišenu temperaturu ili ne kašlju, da postupe savjesno i odgovorno te da se u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu ili na službu 112. Osobe koje zbog poslovnih ili privatnih razloga u proteklih 14 dana boravile u virusom zahvaćenim zonama, a koje kašlju i/ili imaju povišenu temperaturu, imaju obvezu žurno se telefonski javiti svom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa.
Napominjemo da je GKP PRE-KOM  d.o.o. sve sanitarne čvorove u našim prostorima, te u svim mrtvačnicam opremio sa dezinfekcijskim sredstvima i uputama za postupanje. Molimo da se pridržavate uputa Stožera civilne zaštite svih razina. Svi poslovi PRE-KOM-a (sakupljanje otpada, rad reciklažnog centra, kompostane, sortirnice, pogrebni poslovi, dimnjačarska služba, itd.) obavljaju se u punom opsegu. Molimo Vas da sukladno preporukama Stožera Civilne zaštite Grada Preloga komunikaciju sa nama obavljate putem telefona, facebooka ili e-maila. Svi kontakt podaci nalaze se na našim web stranicam  http://pre-kom.hr/kontakti.html .

STIGLI PLAVI I ŽUTI KONTEJNERI PUTEM EU PROJEKTA

13.03.2020. Nakon dužeg čekanja isporučeno je 147 kontejnera od 1100 litara (plavih i žutih) koji će se podijeliti na području 12 JLS gdje PRE-KOM pruža javne usluge. Vrijednost isporučenih spremnika sa PDV-om iznosi oko 330 tisuća kuna i 85% pokriveno je bespovratnim sredstvima EU-a. Kontejneri  su vlasništvo JLS koje će platiti razliku od 15% vrijednosti, a spremnici će se podijeliti prvo u škole, vrtiće te kod ostalih velikih korisnika. Zamijeniti će se postojeći kontejneri PRE-KOM-a koji će se preraspodijeliti novim PRE-KOM-ovim korisnicima.
Nažalost plave i žute kante za kućanstva (22000 komada) još nisu isporučene, a njihova isporuka očekuje se krajem ove godine.

SLANJE RAČUNA ZA KORISNIKE PRE-KOM-a PUTEM E-MAILA

26.02.2020. Nakon uspješnog testiranja krećemo sa novom uslugom slanje računa za usluge PRE-KOM-a za kućanstva putem e-maila. Javite se u PRE-KOM telefonom, e-mailom ili osobno te dogovorite slanje Vaših računa e-mailom. Nakon generiranja računa on se šalje putem e-mail servisa E-UPLATNICA i u e-mailu dobivate račun u pdf formatu pogodnom za ispis, te barkod u jpg formatu pogodno za preuzimanje u mobilno bankarstvo. U e-mailu se nalaze brojevi za kontakt i dodatna pitanja vezana uz račune i usluge PRE-KOM-a. Pozivamo Vas da dogovorite našu novu uslugu i zajedno smanjimo stvaranje otpada (papir, kuverte) i čuvamo naš okoliš.

OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), OKOLIŠEM (ISO 14001) TE SIGURNOŠĆU I ZDRAVLJEM ZAPOSLENIKA (OHSAS 18001) ZA 2019. GODINU

24.01.2020. GKP PRE-KOM d.o.o.  je poduzeće u vlasništvu 11 JLS iz Županije Međimurske i 1 JLS iz Županije Varaždinske, te želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2019. godinu. Početkom 2019. godine pridružila nam se Općina Podturen. Naš sustav gospodarenja otpadom i dalje ostvaruje ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju i obradi korisnog otpada u RH. Za poslove gospodarenja otpadom ishođene su sve potrebne dozvole i očevidnike. Na poslovima gospodarenja otpadom sada radi 55 radnika sa područja svih JLS gdje PRE-KOM pruža usluge. U prethodnoj godini ostvarili smo većinu zacrtanih ciljeve, osim projekata sa resornim Ministarstvom i/ili Fondom za zaštitu okoliša koji nažalost nisu bili raspisani, a dio ciljeva nismo ostvarili zbog značajnog proširenja opsega poslovanja u gospodarenju otpadom. Dio projekata odradili smo samostalno, a one koje nismo realizirali samostalno prenijeti će se na sljedeću godinu.
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2019. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje rast prihoda od 19,53% prvenstveno zbog povećanja opsega poslovanja u gospodarenju otpadom (Općine Domašinec, Martijanec i Podturen), ali i zbog korekcija cijena zbog rasta troškova obrade korisnog otpada. Kako smo povećali opseg poslovanja rasli su i troškovi zbog zapošljavanja novih radnika, troškova poslovanja i potrebnih investicija (amortizacija).   
Prihodi ostvareni: 16.335.110 kuna   
Rashodi ostvareni: 16.309.168 kuna  
Dobit - prije oporezivanje iznosi 25.942 kuna. Rezultat poslovanja je pozitivan, a uz to odrađene su potrebne investicije potrebne za daljnji rast prihoda u narednoj godini, nažalost nastavlja se značajan pad prihoda od prodaje korisnog otpada zbog pada tržišta sekundarnih sirovina, a posebno plastike, i papira.
CILJ ZA 2020 - Kako imamo još slobodnih kapaciteta u našim građevinama za gospodarenje otpadom, te ako će biti još zainteresiranih JLS za priključenje našem sustavu ići će se u proširenje poslova gospodarenja otpadom. Očekujemo rast prihoda do 5%. Kako je urednost u plaćanju i dalje loša (pogotovo kod fizičkih osoba) pojačati ćemo aktivnosti na naplati potraživanja.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Ugovorili smo usluge gospodarenja otpadom sa Općinom Podturen. Sve zaprimljene prigovore i reklamacije rješava povjerenstvo na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj kreće se na istom nivou prema prethodnoj godini.
CILJ ZA 2020 - U 2020. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz eventualno novo ugovaranje na poslovima gospodarenja otpadom.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi (vrlo značajan zakonski zahtjev je dopuna Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom), te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Kako naši vlasnici i mi sami smatramo da dopuna Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom krši Ustavno načelo pravičnosti te krši načelo onečistač plaća zatražili smo od Ustavnog suda ocjenu zakonitosti same dopune Uredbe. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2019. godini imali smo i vanjske kontrola koje nisu utvrdile naše nepravilnosti u poslovanju.
CILJ ZA 2020 - U 2020. planiramo daljnju prijavu na EU fondove i modernizaciju opreme i strojeva.
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih mijenjao se i kretao na oko 98 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu.
CILJ ZA 2020 - U 2020. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika, te obrazovanje za sigurnost na radu naših zaposlenika, pogotovo novo zaposlenih.
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Ove godine se udio odvojeno sakupljenog, obrađenog i oporabljenog korisnog otpada po evidenciji u skladu sa Ministarstvom zaštite okoliša povećao za 9,6% na  62.55% što je među najboljim rezultatima u Republici Hrvatskoj.
CILJ ZA 2020 - U 2020. godini želimo daljnji rast udjela u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada za minimalno 1,0 postotni poen.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga, a to su da ima sve manje domaćinstva, a i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja. Ostvarena je uključenost u 2019. godini od 97,78 % i ona je porasla zbog rješavanja trajno nekorištenih kuća i prijava manjeg broja korisnika koji su bili izvan sustava.
CILJ ZA 2020 - U 2020. sa JLS i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati za 0,10 postotna poena.
7. ZDRAVLJE I SIGURNOST ZAPOSLENIKA
Zdravlje i sigurnost zaposlenika (OHSAS 18001) naš je primarni cilj kako bi se svi radni zadaci obavljali na  način da zdravlje i sigurnost zaposlenika bude na najvišem nivo.  Educirali smo zaposlenike vezano uz uvedeni sustav. Uveli smo sustav praćenja potencijalno opasnih situacija. Proveli smo potrebne vježbe evakuacije i spašavanja. Nažalost imali smo 1 lakših ozljeda na radu i to želimo značajno smanjiti  u narednoj godini.
CILJ ZA 2020 - U 2020. nastojati ćemo završiti bez ozljeda na radu.

PRELIMINARNI REZULTATI SAKUPLJANJA OTPADA ZA 2019. GODINU

22.01.2019 Nakon završene obrade podataka, objavljujemo preliminarne podatke o sakupljenom otpadu za 2019. godinu na području gdje PRE-KOM pruža javnu uslugu. Tijekom prošle 2019. godine pridružila nam se Općina Podturen. Sve JLS su ostvarile rezultat bolji od 50% odvojenog sakupljanja otpada, a u 2019. godini uspjeli smo zaustaviti rast miješanog komunalnog  otpada od pravnih osoba. Nažalost dolazi do velikog rasta količina glomaznog otpada kod kućanstva. Nakon naše obrade glomaznog otpada gdje se količina glomaznog otpada smanji i za 60%, nažalost ostatne količine glomaznog otpada porasle su za 276 tona. Prema evidenciji odvajanja otpada prema HAOP-u (službeno za RH) ostvarili smo prosječnu stopu odvojenog sakupljanja i obrade otpada od 62,55%, a najbolje rezultate ostvarili su Prelog 71,27%, Belica 67.07% i Goričan 61.81%. U obračunu prema HAOP-u neke vrste otpada koje smo sakupili od kućanstva ne pribrajaju se u korisni otpad (npr. gume, sanitarije i sl.). Iz tabela je vidljivo da je broj korisnika fizičkih osoba rastao za 12,94%, a broj korisnika pravnih osoba se povećao za 16,47%. U 2019. godini prosječno kućanstvo odložilo je 232 kg/godišnje miješanog komunalnog otpada, što bi po stanovniku bilo 70 kg/godišnje. U novu 2020. godinu krećemo sa projektom opremanja i modernizacije kompostane putem EU projekta, te nabave 2 manja komunalna vozila. U III/2020. dolazi isporuka plavih i žutih kontejnera za 12 JLS, a nadamo se da će do kraja ove godine stići i dugo očekivani plavi i žuti spremnici za naša kućanstva njih oko 22000 komada. Nakon podjele spremnika korisni otpad više se neće sakupljati u vrećama za korisni otpad. Ove izvrsne rezultate ostvarili smo suradnjom naših korisnika, naših vlasnika i djelatnika PRE-KOM-a i zato NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE ! PRE-KOM PRELOG.

UKLJUČENOST U SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2019. GODINU

02.01.2020 Još od 2007. uveli smo sve  evidencije o našim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezno je za sve nekretnine/domaćinstva a to je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i Odlukama JLS-e o načinu pružanja jave usluge. Kako je vidljivo iz tabele uključenosti je blago porasla prema prošloj godini. Od 01.02.2018. moguće je nekretninu proglasiti trajno nekorištenom uz predočenje obračuna struje iz kojeg je vidljivo da je potrošnja u obračunskom razdoblju manja od 6kw i tu mogućnost je dosada iskoristilo preko 245 korisnika a to su nekretnine gdje su vlasnici nekretnina iselili u inozemstvo. Najveći problem sustava gospodarenja otpadom je problem Romskim domaćinstvima u Romskim naseljima koja stvaraju znatne količine otpada, no ne žele prihvatiti svoje financijske i druge obaveze vezane uz gospodarenje otpadom.
I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.

SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2020. GODINE

30.12.2019. Već tradicionalno PRE-KOM sakuplja božićna drvca. Molimo Vas da ispred svojih kuća / zgrada ostavite božićna drvca prema sljedećim terminima sakupljanja:
09.01.2020. - Grad Prelog sva naselja
10.01.2020. - Općine Goričan, Donji Kraljevec sva naselja, Martijanec sva naselja
13.01.2020. - Općine Belica sva naselja, Domašinec
14.01.2020. - Općine Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija sva naselja, Kotoriba, Podturen sva naselja, Dekanovec


Povratak na sadržaj