ARHIVA NOVOSTI 2023 - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

ARHIVA NOVOSTI 2023

O NAMA

STARA ARHIVA: 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 11 / 10 / 09 / 08 / 07 / 06 / 05 / 04 /03 / 02 / 01OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), OKOLIŠEM (ISO 14001) TE SIGURNOŠĆU I ZDRAVLJEM ZAPOSLENIKA (ISO 45001) ZA 2022. GODINU

18.01.2023. GKP PRE-KOM d.o.o.  je poduzeće u vlasništvu 12 JLS iz Županije Međimurske i 2 JLS iz Županije Varaždinske, te želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2022. godinu. Krajem prošle godine pridružile su nam se još 2 JLS i to jedna iz Županije Varaždinske (Jalžabet) i jedna iz županije Međimurske (Pribislavec). Naš sustav gospodarenja otpadom i dalje ostvaruje ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju i obradi korisnog otpada u RH. Za poslove gospodarenja otpadom ishođene su sve potrebne dozvole i očevidnici. Na poslovima gospodarenja otpadom radi oko 60 radnika sa područja svih JLS gdje PRE-KOM pruža usluge. U 2022. djelomično smo ostvarili smo zacrtane ciljeve, te smo nastavili ulaganja u sve naše djelatnosti.
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2022. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje rast prihoda od 18,1% prvenstveno zbog povećanja opsega poslovanja u gospodarenju otpadom uvođenjem 2 novih JLS u sustav. Kako smo povećali opseg poslovanja rasli su i troškovi zbog zapošljavanja novih radnika, troškova poslovanja i potrebnih investicija (amortizacija).   
Prihodi ostvareni: 26.515.747 kuna (3.519.244 eura)  
Rashodi ostvareni: 26.460200 kuna (3.511.872 eura)
Dobit - prije oporezivanje iznosi 55.547 kuna (7.372 eura). Rezultat poslovanja je pozitivan, a uz to odrađene su potrebne investicije potrebne za daljnji rast prihoda u narednoj godini. Nabavljena su 2 mala kamiona za javne površine, teleskopski utovarivač, kamion smečar kapaciteta 8m3, vozilo za prijevoz pokojnika, rajder i rabljeni kamion smečar kapaciteta 22m3. Nažalost svi ulazni troškovi snažno su rasli a prihodi od korisnog otpada značajno su pali. Stalni udar na poslovanje je veliki rast cijene odlaganja otpada miješanog otpada.
CILJ ZA 2023 - Očekujemo rast prihoda do 3%, no ono što zabrinjava je divljanje cijena koje utječu na cijene usluga. Kako je urednost u plaćanju i dalje nije zadovoljavajuća pojačati ćemo aktivnosti na naplati potraživanja.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Sa 01.05.2022. sustavu se priključuju 2 JLS gdje nam se priključilo cca. 1600 novih korisnika (kućanstva) i cca 60 korisnika pravnih osoba . Sve zaprimljene prigovore i reklamacije rješava povjerenstvo na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj kreće se na istom nivou prema prethodnoj godini.
CILJ ZA 2023 - U 2023. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz eventualno novo ugovaranje na poslovima gospodarenja otpadom.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi (vrlo značajan zakonski zahtjev je novi Zakon o gospodarenju otpadom), te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2022. godini imali smo i vanjske kontrola koje nisu utvrdile naše nepravilnosti u poslovanju. U posljednje vrijeme sve je veći problem naći kvalitetne radnike kako za nove poslove tako i za zadržavanje postojećih poslova.
CILJ ZA 2023 - U 2023. planiramo se posvetiti daljnjem poboljšanju naših internih procesa kako bi podigli produktivnost našeg poslovanja.
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih mijenjao se i kretao na oko 105 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu. Nastojimo primanja zaposlenika uskladiti sa tržištem rada i našim mogućnostima.
CILJ ZA 2023 - U 2023. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika, te obrazovanje za sigurnost na radu naših zaposlenika, pogotovo novo zaposlenih. Nastaviti ćemo primanja zaposlenika uskladiti sa tržištem rada i našim mogućnostima.
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Ove godine se udio odvojeno sakupljenog, obrađenog i oporabljenog korisnog otpada po evidenciji u skladu sa resornim Ministarstvom povećalo se na 66,90%. Sa tim rezultatima očekujemo da ćemo ostati među najboljima u Republici Hrvatskoj.
CILJ ZA 2023 - U 2023. godini želimo daljnji rast udjela u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada za minimalno 0,2 postotni poen.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti korisnika u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav je obavezno za sve nekretnine za stanovanje (Zakon o gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Kako je 2021. godine napravljen novi popis stanovništva uključenost smo počeli voditi prema nekretninama za stanovanje jer u sustavu trebaju biti sve nekretnine. Uključenost prema nekretninama za stanovanje iznosi 82,23% dok prema kućanstvima iznosi 104,88% jer se dosta kuća koristi povremeno (rad u inozemstvu).
CILJ ZA 2023 - U 2023. sa JLS i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati za 0,10 postotna poena prema nekretninama za stanovanje. Uz uključenost prema nekretninama nastaviti ćemo voditi i uključenost prema broju kućanstva.
7. ZDRAVLJE I SIGURNOST ZAPOSLENIKA
Zdravlje i sigurnost zaposlenika (ISO 45001) naš je primarni cilj kako bi se svi radni zadaci obavljali na  način da zdravlje i sigurnost zaposlenika bude na najvišem nivo.  Educirali smo zaposlenike vezano uz uvedeni sustav. Uveli smo sustav praćenja potencijalno opasnih situacija. Nažalost imali smo 6 lakše ozljede na radu što je rast prema godini prije, a to želimo smanjiti  u narednoj godini.
CILJ ZA 2023 - U 2023. nastojati ćemo završiti bez ozljeda na radu.

UKLJUČENOST U SUSTAV GOSPODARENJA  OTPADOM ZA 2022. PREMA POPISU IZ 2021.

21.12.2022. Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom sve nekretnine moraju biti uključene u sustav gospodarenja otpadom. Ako to primijenimo, prema zadnjem popisu naša prosječna uključenost prema nekretninama za stanovanje iznosi 82,23%. Vidljivo je da je došlo do pada broja stanovnika kao i broja kućanstava. Na području svih 14 JLS imamo veliki broj kuća koje su prazne ili su u lošem stanju i nisu uključene u sustav gospodarenja otpadom te nisu regulirale svoj status u sustavu gospodarenja otpadom. Sve takve kuće njihovi vlasnici trebali bi proglasiti trajno nekorištenim i time ne bi imali nikakve obaveze plaćanja javne usluge gospodarenja otpadom. Najbolja uključenost je u Općinama Belica i Domašinec zbog zalaganja zajedničkog komunalnog redara navedenih Općina. Pozivamo sve komunalne redare, kao i sve vlasnike takvih nekretnina da reguliraju status trajno nekorištenih nekretnina.

SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2023. GODINE

14.12.2022. Već tradicionalno PRE-KOM sakuplja božićna drvca. Molimo Vas da ispred svojih kuća / zgrada ostavite božićna drvca prema sljedećim terminima sakupljanja:
09.01.2023. - Općine Belica i Dekanovec
10.01.2023. - Općine Domašinec, Podturen i Pribislavec
11.01.2023. - Općine Donja Dubrava i Donji Vidovec
12.01.2023. - Općine Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija i Kotoriba
13.01.2023. - Grad Prelog, Općina Martijanec i Jalžabet
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG


Back to content