DIGITALNA PRISTUPACNOST - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

DIGITALNA PRISTUPACNOST

O NAMA
IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI


 
Status usklađenosti
 

 
Nepristupačni sadržaj
 
Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:
 
Mogućnost opažanja
-Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima zaslona koje koriste slijepe i slabovidne osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način
Operabilnost
-Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama.
-Ne postoji tražilica koja bi omogućila lako nalaženje potrebnih informacija.
-Sadržaj naslovne stranice nije vidljiv u cjelovitosti već se proširuju na način koji zahtijeva pomicanje mišem prema dolje kako bi bio vidljiv u       potpunosti.
-Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
-Dio poveznica nema prikladan opis (prikazan je s tekstom „Ovdje“, „Više“ ili sličnim oznakama).
-Dio objavljenih dokumenata pohranjeni su kao slikovne PDF datoteke koje nije moguće strojno pročitati čitačima zaslona.
-Pojedine obrasce potrebno je preuzeti na vlastito računalo prije ispunjavanja.
-Dinamički sadržaj se ne može zaustaviti, odnosno ponovno pokrenuti (slide show).
-Višekratnim stiskanjem tipke Tab na tipkovnici, moguća je navigacija menijem za pristupačnost i djelomična navigacija web stranicom.
-U skladu s člankom 3. Zakona, GKP PRE-KOM d.o.o. smatra arhivskim sadržajem niže navedene datoteke te su one izuzete od primjene Zakona:
   • pojedine.pdf datoteke objavljene prije 23. rujna 2018.
   • prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audio zapisa, video zapisa, audio i video zapisa, audio i/ili video zapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.
    
 
Stabilnost
-U pojedinim internet preglednicima i na pojedinim platformama (računala, tableti, mobiteli i dr.), sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

 
Priprema ove izjave o pristupačnosti
 
Ova izjava je sastavljena 28. siječnja 2021. godine na temelju samoprocjene koju je provela GKP PRE-KOM d.o.o. sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

 
Povratne informacije i podaci za kontakt
 
Podnošenjem zahtjeva GKP PRE-KOM d.o.o. možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Marina Matijačić-Pandur:
 
   
 • telefonom na broj: 040/645-458
 •  
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: marina@pre-kom.hr
 •  
 • poštom na adresu: GKP PRE-KOM d.o.o., Hrupine 7b, 40323 Prelog

 
Postupak praćenja provedbe propisa
 
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609-041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.
 
Povratak na sadržaj