EDUKACIJA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

EDUKACIJA

SAKUPLJANJE OTPADA
Početkom 2007. godine krenuli smo sa edukacijom naših korisnika u odvajanju smeća izradivši edukativne letke za odvajanje korisnog otpada. Uvođenjem pilot projekta sakupljanja biorazgradivog otpada u Prelogu izradili smo i letke za odvojeno sakupljanje biorazgradivog otpada. Također smo krenuli i sa edukacijom vrtičke i školske djece na cijelom području gdje pružamo javnu uslugu i kroz naše edukativne radionice prođe oko 600 djece vrtičke i školske dobi godišnje. Izgradnjom reciklažnog dvorišta u dogovoru sa školama i vrtičima organiziramo edukativne posjete reciklažnom dvorištu. Organiziramo i eko kviz sa teoretskim i djelom u kojem se odvaja otpad. Kroz provođenje nekoliko EU projekata provodile su se aktivnosti vidljivosti, informiranja i promidžbe. Sve akcije provodimo uz naš slogan NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !


Naši brošura i letci:

      

 


Naši letci za osobe sa intelektualnim teškoćama:Naši TV spotovi:

       

      


Naši radio spotovi:

Naši baneri:Povratak na sadržaj