GARAŽE I KOM. VOZILA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

GARAŽE I KOM. VOZILA

SAKUPLJANJE OTPADA > GRAĐEVINE I OPREMA
PRE-KOM trenutno posjeduje 11 komunalnih vozila za sakupljanje mješanog, biootpada, korisnog i glomaznog otpad.
1. Komunalno vozilo Fuso/Coseco godište 2022. nadogradnja 8m3
2. Komunalno vozilo IVECO/Zoeller godište 2016. nadogradnja potisna ploća 22m3
3.Komunalno vozilo IVECO/TEHNIX godište 2021. nadogradnja potisna ploća 22m3

4. Komunalno vozilo IVECO/TEHNIX godište 2021. nadogradnja 15m3 sa kranom

5. Komunalno vozilo IVECO/TEHNIX godište 2020. nadogradnja potisna ploća 16m3

6. Komunalno vozilo IVECO/TEHNIX godište 2021. nadogradnja 7,5m3 sa kranom


7. Komunalno vozilo MAN/ZOELLER godište 2014. nadogradnja potisna ploća 22m3

8. Komunalno vozilo FORD godište 2013. nadogradnja 10m3

9. Komunalno vozilo MAN/ZOELLER godište 2010. nadogradnja potisna ploća 22m3


10. Komunalno vozilo MAN/HS godište 2008. nadogradnja potisna ploća 22m3

11. Komunalno vozilo MAN/TELBERG godište 2008. nadogradnja potisna ploća 22m3

12. Komunalno vozilo MAN/HALLER godište 2007. nadogradnja potisna ploća 22m3

13. Komunalno vozilo MAN/FAUN godište 2006. nadogradnja potisna ploća 22m3

14. Garaže za komunalna vozila


Back to content