GRAD PRELOG - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

GRAD PRELOG

SAKUPLJANJE OTPADA > TERMINI SAKUPLJANJA

Grad Prelog 2024.

Prelog ulice: Trg K. Tomislava, Čakovečka, Glavna,  Trg Slobode, I. Meštrovića, K. Branimira, S. Mlinarića, A. Šenoe, K. P. Krešimira, F. Glada, A. Mihanovića, Ludbreška, Dravska, M.Gupca, M. Kovača, K. Domagoja, Istarska, Frankopanska
 
Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2. četvrtak)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaki 2. četvrtak)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (1. ponedjeljak u mjesecu)
CRVENO - Termini sakupljanja glomaznog otpada (4. ponedjeljak u mjesecu) - naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 321 246 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)

Grad Prelog 2024.
Prelog ulice: Sajmišna, M. Krleže, J. Bedekovića, Trg B. Jelačića, D. Tadjanovića, T. Ujevića, Zrinskih, Prvomajska, N. Tesle, Konopljišće, V. Žganca, Kralja Zvonimira, Trg Sv. Florijana, K. Mesarića, V. Nazora, S. Radića, D. Domjanića, Jug I, II, III, D. Premuša, I.Kečkeša, I.Glavine, D.A.Orešeka, D.Tadijanovića, Školska, Perutnica, K.Dolenec)
 
Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2. petak)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaki 2. petak)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (1. ponedjeljak u mjesecu)
CRVENO - Termini sakupljanja glomaznog otpada (4. ponedjeljak u mjesecu) - naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 321 246 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)


 Grad Prelog 2023.
Naselja: Čukovec, Oporovec, Draškovec, Hemuševec, Cirkovljan, Čehovec, Otok
 
Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaku 2. srijedu)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaku 2.srijedu)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (3. ponedjeljak u mjesecu)
CRVENO - Termini sakupljanja glomaznog otpada (3. petak u mjesecu) - naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 321 246 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)


Povratak na sadržaj