KONTAKTI - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

KONTAKTI

O NAMA

Adresa:

GKP PRE-KOM d.o.o. , Hrupine 7B, 40323 Prelog

www.pre-kom.hr , e-mail: pre-kom@pre-kom.hr

Matični broj: 070059996

OIB: 15704341739

Žiro računi: HR1524020061100093345 Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Telefoni :
Blagajna: 040/645535
Pogrebni poslovi i upravljanje grobljima: 099 4907524
Zbrinjavanje otpada, dimnjačarska služba, čišćenje i održavanje zgrada: 040/321246, 040/321244
Održavanja javnih površina i groblja, operativa, tržnica i nabava: 040/645458, 040/646898
Reciklažni centar: 040 321259, 099 4907528
Centar za ponovnu uporabu: 099 3344418
Kompostana: 098 273513
Pauza: od 10.30 do 11.00 sati


GKP PRE-KOM d.o.o. - Uprava:-----------------


Siniša Radiković dipl.ing. - Direktor
tel.  040/321245


Sektor zbrinjavanja otpadom, održavanje zgrada, poslovi čišćenja, dimnjačarska služba :

Kristijan Levačić - Direktor Sektora
tel.  040/321244


Tihana Jelačić Radiković - Pomoćnik Direktora Sektora
tel.  040/321244
-
Sektor poslovi upravljanja kvalitetom, reklamacija i kontrola, nabava i prodaja, poslovi ZNR, uređenje javnih površina i usluge, groblja, pogrebne usluge i tržnica:

Marina Matijačić Pandur - Direktor Sektora
tel.  040/645458


Mladen Sokač - Pomoćnik Direktora Sektora
tel.  040/646898


Sektor Upravljanja grobljima, računovodstvo, opći i kadrovski poslovi:


Milica Slaviček - Direktor Sektora
tel.  040/645594Povratak na sadržaj