KONTAKTI - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

KONTAKTI

O NAMA

Adresa:

GKP PRE-KOM d.o.o.

Hrupine 7B

40323 Prelog

www.pre-kom.hr

e-mail: pre-kom@pre-kom.hr

Matični broj: 070059996

OIB: 15704341739

Žiro računi: HR1524020061100093345 Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Telefoni :
Blagajna: 040/645535
Pogrebni poslovi i upravljanje grobljima: 040/321247
Sektor računovodstva: 040/645594
Sektor gospodarenja otpadom, dimnjačarska služba, čišćenje i održavanje zgrada: 040/321246, 040/321244
Sektor održavanja javnih površina i groblja, operativa, tržnica i nabava: 040/645458, 040/646898
Reciklažni centar: 040 321259, 099 4907528
Centar za ponovnu uporabu: 099 3344418
Kompostana: 098 273513
Pauza: od 10.30 do 11.00 sati


Direktor:
-------------------Siniša Radiković dipl.ing.                        

-------------------tel.  040/321245
-------------------e-mail: sinisa.radikovic@pre-kom.hr

Predstavnik poslovodstva za kvalitetu, nabava, prodaja, zaštita na radu, javna nabava

Rukovoditelj:

--------------      Marina Matijačić Pandur                        

-------------------tel.  040/645458
-------------------e-mail: marina.matijacic-pandur@pre-kom.hr
----------------------     ----
Uređenje javnih površina, groblja, pogrebne usluge i usluge drugima
Rukovoditelj:        
    
-------------------Mladen Sokač                        
-------------------tel.  040/646898
-------------------e-mail: mladen.sokac@pre-kom.hr
----------------------------uredjenje.grada@pre-kom.hr
Gospodarenje otpadom, čišćenje i održavanje zgrada, dimnjačarska služba :
Rukovoditelj:    
 
-------------------Kristijan Levačić                        
-------------------tel.  040/321244
-------------------e-mail: kristijan.levacic@pre-kom.hr
----------------------------zbrinjavanje.otpada@pre-kom.h
Računovodstvo, upravljanje grobljima, opći i kadrovski poslovi:
Rukovoditelj:
-------------------Milica Slaviček                        
-------------------tel.  040/645594
-------------------e-mail: milica.slavicek@pre-kom.hr

Back to content