OBAVIJESTI 2023 - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

OBAVIJESTI 2023

SAKUPLJANJE OTPADA
Sukladno članku 83. Zakona o gospodarenju otpadom svim našim korisnicima uz račune za 11 mjesec poslati ćemo Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada. Ista Obavijest nalazi se i na web stranicama davatelja javnih usluga za svaku JLS gdje PRE-KOM obavlja javnu uslugu gospodarenja otpadom.

Povratak na sadržaj