OPĆINA JALŽABET - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

OPĆINA JALŽABET

SAKUPLJANJE OTPADA > TERMINI SAKUPLJANJA
Općina Jalžabet 2024.
Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaka 2. srijeda)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaka 2. srijeda)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (1. utorak u mjesecu)
CRVENO - Termini sakupljanja glomaznog otpada (1. ponedjeljak u mjesecu) - naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 321 246 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
*NAPOMENA:Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)

Povratak na sadržaj