OPĆINA KOTORIBA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

OPĆINA KOTORIBA

SAKUPLJANJE OTPADA > TERMINI SAKUPLJANJA

Općina Kotoriba 2024.

 
Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2.   četvrtak)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaki 2. četvrtak)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (4. ponedjeljak u mjesecu)
CRVENO - Termini sakupljanja glomaznog otpada (4. četvrtak u mjesecu) - naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 321 246 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA     
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)

 

Povratak na sadržaj