RECIKLAŽNO DVORIŠTE - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

SAKUPLJANJE OTPADA > GRAĐEVINE I OPREMA
U sklopu jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na području 14 JLS Županije Međimurske i Županije Varaždinske GKP PRE-KOM d.o.o. izgradio je reciklažni centar u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu. U sklopu reciklažnog centra nalazi se i reciklažno dvorište koje se proteže na površini od cca. 2000 m2 sa boksovima i kontejnerima gdje se može smjestiti oko 750m3 korisnog otpada. Početkom 2021. godine nabavili smo i novo mobilno reciklažno dvorište koje obilazi prema planu sva naselja u 14 JLS gdje PRE-KOM sakuplja otpad.

Lokacija Hrupine 8, Prelog
Radno vrijeme :
Ponedjeljak - Petak: 8-14 sati
Subota (2. i 4. u mjesecu): 8-12 sati


Povratak na sadržaj