SKLADIŠTA OTPADA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

SKLADIŠTA OTPADA

SAKUPLJANJE OTPADA > GRAĐEVINE I OPREMA
U sklopu jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na području 12 JLS Županije Međimurske i Županije Varaždinske GKP PRE-KOM d.o.o. izgradio je reciklažni centare u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu. U sklopu reciklažnog centra nalazi se i reciklažno dvorište koje se proteže na površini od cca. 2000 m2 sa boksovima i kontejnerima gdje se može smjestiti oko 750m3 korisnog otpada.
Lokacija Hrupine 8, Prelog
Radno vrijeme :
Ponedjeljak - Petak: 7-15 sati
Subota (parne): 8-12 satiBack to content