SORTIRNICA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

SORTIRNICA

SAKUPLJANJE OTPADA > GRAĐEVINE I OPREMA
U sklopu jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na području 12 JLS Županije Međimurske i Županije Varaždinske GKP PRE-KOM d.o.o. izgradio je reciklažni centare u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu. U sklopu reciklažnog centra nalazi se sortirnica korisnog otpada. Kapacitet linije za obradu otpada ovisi o vrsti otpada i kreće se do 1500 tone otpada u jednoj smjeni godišnje.
Lokacija Hrupine 8, Prelog
Radno vrijeme :
Ponedjeljak - Petak: 7-15 sati
Subota (parne): 8-12 sati

Back to content