UPRAVA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

UPRAVA

O NAMA

Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM osnovano je 05.03.2002. godine od strane Grada Preloga kao jedinog osnivača, početkom 2014. godine izvršena je dokapitalizacija PRE-KOM od strane donjo Međimurskih Općina (Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava, Kotoriba). Krajem 2016. Općine Belica i Dekanovec, te  krajem 2017. godine Općina Domašinec kupile su udjele u PRE-KOM-u od Grada Preloga. U 2018. godini Općine Martijanec i Podturen kupile su udio u PRE-KOM-u od Grada Preloga i pridružile se zajedničkom gospodarenju otpadom koje provodi PRE-KOM.

Djelatnosti  društva su:

  • sakupljanje, odvoz skladištenje i odlaganje otpada

  • održavanje komunalne infrastrukture Grada

  • upravljanje grobljima i tržnicom

  • pogrebne usluge, prijevoz pokojnika, prodaja pogrebne opreme

  • dimnjačarska služba

  • održavanje javnih parkirališta, itd.

Tvrtka je svoje poslovanje uskladila sa međunarodnim standardima ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

----------UPRAVA:------------- Siniša Radiković  dipl.ing.


----------NADZORNI ODBOR:- Damir Dominić (Predsjednik)

Petar Novak (Zamjenik Predsjednika)

Nina Zrna

Željka Ilija

Matija Strahija

Marijan Glavina

Dražen Šul

Zoran Strahija

Božo Golomboš (predstavnik radnika)


----------SKUPŠTINA:---------- Ljubomir Kolarek dr.vet.med. - Gradonačelnik Grada Preloga (82%)

Ljubomir Grgec - Načelnik Općine Kotoriba (2%)

Marijan Varga - Načelnik Općine Donja Dubrava (1,5%)

Josip Matulin - Načelnik Općine Donji Vidovec (1%)

Đurđica Slamek - Načelnica Općine Sveta Marija (1,5%)

Miljenko Horvat mag.inf. - Načelnik Općine Donji Kraljevec (2%)

Mario Moharić dr.vet.med. - Načelnik Općine Goričan (2%)

Zvonimir Taradi - Načelnik Općine Belica (1,5%)

Ivan Hajdarović - Načelnik Općine Dekanovec (1%)

Mario Tomašek - Načelnik Općine Domašinec (1,5%)

Dražen Levak - Načelnik Općine Martijanec (2%)
Perica Hajdarović - Načelnik Općine Podturen (2%)Back to content