KOLIČINE I UKLJUČENOST - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

KOLIČINE I UKLJUČENOST

SAKUPLJANJE OTPADA

UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU PRE-KOM-a


POSTOTAK RECIKLIRANOG OTPADA NA PODRUČJU 12 JLS-a GDJE PRE-KOM SAKUPLJA OTPAD ZA 2021.


 


STATISTIKA SAKUPLJENOG OTPADA NA PODRUČJU 12 JLS-a GDJE PRE-KOM SAKUPLJA OTPAD ZA 2021.


Back to content